1
Pokaż ćwiczenia:
RPYnel7wK6XQs1
Ćwiczenie 1
Utwórz definicję mapy planistycznej lub ewidencyjnej.
Źródło: grafika – By Godlewski - https://www.flickr.com/photos/chrisjgodlewski/28424467394/, CC BY-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, [online], dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Radomosko_2000-2010.jpg, dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Radomosko_2000-2010.jpg.
R5AAQuMnl6bDr1
Ćwiczenie 2
Wymień, jakie rodzaje map mogą być przydatne podczas wycieczki w góry.
Źródło: grafika – By EMeczKa. Praca własna oparta na: / based on:Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP: Tatry Polskie, wyd. Czasopisma Wojskowe, 1988. Mapa topograficzna w skali 1:10 000, arkusz 13 – Dolina Pięciu Stawów Polskich oraz 9 – Kasprowy Wierch, 10 – Łysa Polana i 14 – Morskie Oko (podkład)Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1. (korekta nazewnictwa)Dariusz Dyląg Przewodnik wysokogórski Orla Perć. Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2006. ISBN 83-89188-50-3 (przebieg poziomic i rozmieszczenie sztucznych ułatwień)Tatrzański Park Narodowy. Wyd. Kartograficzne KARTA, 2003. ISBN 83-911667-4-0. Mapa turystyczna w skali 1:25 000 (czasy przejść, pomoc przy generalizacji mapy), CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, [online], dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Orla_Perc_-_mapa.png, dostępny w internecie: www.pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Orla_Perc_-_mapa.png.
RRl6Hx0UPOIbu1
Ćwiczenie 3
Dopasuj tytuł mapy z jej typem. Mapa fizyczna Azji w skali jeden do czterdziestu tysięcy milionów, Mapa stref klimatycznych Ziemi w skali jeden do stu dwudziestu pięciu milionów, Mapa gleb Polski w skali jeden do pięciuset tysięcy, Mapa turystyczno-topograficzna fragmentu Gór Świętokrzyskich w skali jeden do sześćdziesięciu tysięcy, Mapa fizyczna krajów bałtyckich w skali 1:500 000. Możliwe odpowiedzi: 1. Mapa ogólnogeograficzna małoskalowa, 2. Mapa tematyczna średnioskalowa, 3. Mapa tematyczna małoskalowa, 4. Mapa ogólnogeograficzna średnioskalowa, 5. Mapa ogólnogeograficzna wielkoskalowa.
R2Ev4Pv5LtdnQ2
Ćwiczenie 4
Wybierz poprawną odpowiedź: mapą tematyczną społeczno-ekonomiczną jest mapa: 1. topograficzno-turystyczna Gór Stołowych, 2. mapa fizyczna Hiszpanii, 3. mapa okręgów przemysłowych w Niemczech.
R9gdSZaAEfkEr2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj wymienione typy map do odpowiedniej grupy. Klasyfikacja według treści, Klasyfikacja według formy, Klasyfikacja według przedstawianego obszaru Możliwe odpowiedzi: 1. mapa topograficzna, 2. mapa kontynentu, 3. mapa państwa, 4. mapa fizyczna, 5. mapa analogowa, 6. mapa cyfrowa
R1VfgHCZjYQC92
Ćwiczenie 6
Odpowiedz na pytania: 1. Jaka mapa jest pomocna podczas zwiedzania Ojcowskiego Parku Narodowego?, 2. Do czego służy metoda kartogramu, co opisuje?
2
Ćwiczenie 7
R1QAeozIc0toj
Wymień cztery wspólne elementy map.
Źródło: grafika – By Kerguelen, CC BY-SA 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ , [online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kreta-mapa_fizyczna.jpg, dostępny w internecie: www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Kreta-mapa_fizyczna.jpg.
R1bp6JOZi20Vd
Wybierz wspólne elementy map. Możliwe odpowiedzi: 1. legenda
R1FjqXSOegYNH3
Ćwiczenie 8
Ułóż tytuły map w kolejności od największej do najmniejszej skali. Elementy do uszeregowania: 1. Mapa hipsometryczna Szwajcarii w skali jeden do pięciu milionów, 2. Mapa Ojcowskiego Parku Narodowego w skali jeden do dwudziestu tysięcy, 3. Mapa hydrograficzna Polski w skali jeden do dwóch milionów, 4. Mapa Beskidu Sądeckiego w skali jeden do pięćdziesięciu tysięcy