Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1
1

Zapoznaj się z poniższą klasyfikacją map oraz podanymi przykładami. Wybierz kilka dowolnych map w atlasie geograficznym i spróbuj je odpowiednio przyporządkować.

Zapoznaj się z opisami klasyfikacji map oraz podanymi przykładami. Wybierz kilka dowolnych map w atlasie geograficznym i spróbuj je odpowiednio przyporządkować.

1