Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R12VDb3GSAxn71
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które odpowiedzi są fałszywe, a które prawdziwe. Kryzys ekonomiczny nie był przyczyną upadku ZSRS. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Reformy Gorbaczowa nie dotyczyły gospodarki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Proces przemian politycznych i społecznych w krajach Europy Środkowo Wschodniej, zwany Jesienią Ludów rozpoczął się w Polsce. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przed upadkiem komunizmu prezydentem Czech był Vaclav Havel.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niezależne od ZSRS pozostały Jugosławia, Albania i Rumunia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 2

Podane wydarzenia ustaw w kolejności chronologicznej.

R1BfvNlAsmDff
Elementy do uszeregowania: 1. Obalenie muru berlińskiego., 2. Dymisja szefa partii komunistycznej w Bułgarii Todora Żiwkowa., 3. Zakończenie obrad węgierskiego „trójkątnego stołu”., 4. Powołanie w Polsce rządu z działaczem opozycji Tadeuszem Mazowieckim jako premierem., 5. Początek aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji., 6. Rozstrzelanie dyktatora Rumunii Nicolae Ceauşescu., 7. Dymisja szefa partii komunistycznej w NRD Ericha Honeckera., 8. Przywódca opozycji w Czechosłowacji Václav Havel prezydentem., 9. Początek rewolucji w Rumunii.
21
Ćwiczenie 3

Przenieś podane brakujące słowa w odpowiednie miejsca w tekście.

R1R7SSBIDqVVX
Przełomowy ciąg wydarzeń 1989 r. zaczął się od obrad 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego w Polsce, które toczyły się między władzami komunistycznymi a opozycją od lutego do kwietnia 1989 r. Ich wynikiem były 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego wybory parlamentarne w czerwcu 1989 r.
Negocjacje na Węgrzech trwające od marca do września 1989 r. również zakończyły się decyzją o wyborach. Odbyły się one w kwietniu 1990 r. i były 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego.
Od czerwca 1989 r. obywatele 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego masowo uciekali do 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego. W październiku i listopadzie 1989 r. w wielu miastach na terenie NRD doszło do demonstracji. Doprowadziły one do zmian we władzach komunistycznych i 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego 9 listopada 1989 r. W tym samym czasie w 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego władzę przejęli komuniści gotowi do rozmów z opozycją, a w 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego przedstawiciele opozycji zostali dopuszczeni do stanowisk państwowych. Dyktatura w 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego upadła w grudniu 1989 r. w wyniku krwawej rewolucji.
Wydarzenia rozpoczęte okrągłym stołem w Polsce, które nabrały przyspieszenia w październiku–grudniu 1989 r. i doprowadziły do upadku rządów komunistycznych w Europie Środkowo–Wschodniej zostały nazwane 1. Czechosłowacji, 2. okrągłego stołu, 3. Bułgarii, 4. Jesienią Ludów (Jesienią Narodów), 5. NRD, 6. całkowicie wolne, 7. częściowo wolne, 8. Rumunii, 9. RFN, 10. obalenia muru berlińskiego.
21
Ćwiczenie 4

Przyporządkuj kraj do postawy komunistów.

RF1y1K9f1syIo
Polska Możliwe odpowiedzi: 1. odwlekanie reform i rozmów z opozycją, 2. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 3. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia, 4. strzelanie do manifestantów w celu zachowania pełni władzy, 5. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 6. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia Węgry Możliwe odpowiedzi: 1. odwlekanie reform i rozmów z opozycją, 2. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 3. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia, 4. strzelanie do manifestantów w celu zachowania pełni władzy, 5. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 6. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia Czechosłowacja Możliwe odpowiedzi: 1. odwlekanie reform i rozmów z opozycją, 2. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 3. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia, 4. strzelanie do manifestantów w celu zachowania pełni władzy, 5. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 6. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia NRD Możliwe odpowiedzi: 1. odwlekanie reform i rozmów z opozycją, 2. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 3. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia, 4. strzelanie do manifestantów w celu zachowania pełni władzy, 5. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 6. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia Bułgaria Możliwe odpowiedzi: 1. odwlekanie reform i rozmów z opozycją, 2. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 3. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia, 4. strzelanie do manifestantów w celu zachowania pełni władzy, 5. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 6. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia Rumunia Możliwe odpowiedzi: 1. odwlekanie reform i rozmów z opozycją, 2. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 3. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia, 4. strzelanie do manifestantów w celu zachowania pełni władzy, 5. ustępstwa pod wpływem masowych demonstracji, 6. podjęcie rozmów ze zorganizowaną opozycją i zawarcie porozumienia
21
Ćwiczenie 5

Na podstawie cytatu i zdjęcia wykonaj polecenia.

R132UQXzbhHD0
Napis na murze: Dziękujemy, Gorbi!
Źródło: Boris Babanov / Борис Бабанов, 1990.10.3 r., Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
1989 – koniec systemu. Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia

5 października 1989 r. Rozpoczynają się oficjalne trzydniowe obchody 40‑lecia NRD z udziałem między innymi Michaiła Gorbaczowa i gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W kontrmanifestacji na rzecz wolności i przeprowadzenia reform kilkanaście tysięcy osób przechodzi przez centrum Berlina Wschodniego, skandując: „Gorbi, pomóż nam!”.

c Źródło: 1989 – koniec systemu. Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, red. P. Głogowski, Warszawa 2014.
R1VoFfBZCE6qf
Określ stosunek mieszkańców NRD do Michaiła Gorbaczowa. (Uzupełnij). Wyjaśnij, z czego on wynikał. Na co liczyli mieszkańcy NRD? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z cytatem i odpowiedz na pytanie.

23 XI 1989 w teatrze Laterna Magika w Pradze

W czasie „aksamitnej rewolucji” w Pradze historyk Timothy Garton Ash powiedział do Václava Havla: „W Polsce to trwało 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, w NRD 10 tygodni, może w Czechosłowacji zajmie to 10 dni?

c1 Źródło: 23 XI 1989 w teatrze Laterna Magika w Pradze, [w:] 1989 – koniec systemu. Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, red. P. Głogowski, Warszawa 2014, s. 4.
RuECkUh3po9ik
Czy przewidywanie historyka się sprawdziło? (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na pytania.

1989 – koniec systemu. Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia

J.J.K. Nebeský, uczeń klasy II liceum, w dzienniku:

O 16.50 poszedłem na plac i wziąłem udział w demonstracji. […] Było to coś wspaniałego, najpierw odczytano rezolucję studentów, a potem poszliśmy do kościoła (było nas tam chyba ze 400–500 osób), gdzie proboszcz przeczytał list otwarty kardynała Tomáška. Potem wyszliśmy na zewnątrz i przeczytali nam oświadczenie 300 pracujących w Sigmie Hranice. Na koniec skandowaliśmy hasła: „Hranice, obudźcie się!” i „Wolnych Świąt!”. Było to bardzo piękne, zaczęło się i skończyło czechosłowackim hymnem państwowym. Palono także świeczki. Moja pierwsza demonstracja – zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Przynajmniej mogłem coś uczynić dla zamanifestowania swoich poglądów. Oczywiście było bardzo zimno, ponieważ wczoraj zaczął padać śnieg. Jutro idę znowu.

Hranice, 23 listopada 

c2 Źródło: 1989 – koniec systemu. Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, red. P. Głogowski, Warszawa 2014.
RisrBaNzdodEj
Co wywarło duże wrażenie na uczniu uczestniczącym w demonstracji? Jak sądzisz, dlaczego? (Uzupełnij). Dlaczego następnego dnia uczeń chce ponownie demonstrować? (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Dlaczego to Lechowi Wałęsie zaproponowano uruchomienie domina na obchodach 25. rocznicy zburzenia muru berlińskiego?

Były polski lider Lech Wałęsa przewraca w Berlinie symboliczne domino muru berlińskiego – około 1000 części domino zostało pomalowane i ułożone na długości 1,5 km, tworząc linię domino biegnącą obok dawnego miejsca, w którym przebiegał mur berliński między budynkiem Reichstagu, Bramą Brandenburską oraz placem Poczdamskim.

c3 Cytat za: Artykuł Światowi przywódcy zbierają się, aby zobaczyć, jak mur berliński ponownie się runął, 20 lat później, Allan Hall for Mailonline, 2009, dailymail.co.uk .
R1BkEE4U2Pi3S
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).