Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
Rry87ZYNcYXdi1
Ćwiczenie 1
Podaj, do jakich zmian energii dochodzi w przedstawionych sytuacjach. Po umieszczeniu małego ciężarka na haczyku siłomierza, sprężyna siłomierza zaczyna się rozciągać. Możliwe odpowiedzi: 1. Energia kinetyczna piłki przekształca się w energię sprężystości siatki. Następnie zachodzi proces odwrotny., 2. Energia potencjalna grawitacji i kinetyczna kaczki przekształcają się w energię wewnętrzną i energię fal akustycznych., 3. Energia potencjalna grawitacji przekształca się w energię potencjalną sprężystości oraz energię kinetyczną ruchu ciężarka i siłomierza., 4. Energia kinetyczna dłoni przekształca się w energię wewnętrzną. Lądująca na wodzie kaczka wytraca swoją prędkość. Możliwe odpowiedzi: 1. Energia kinetyczna piłki przekształca się w energię sprężystości siatki. Następnie zachodzi proces odwrotny., 2. Energia potencjalna grawitacji i kinetyczna kaczki przekształcają się w energię wewnętrzną i energię fal akustycznych., 3. Energia potencjalna grawitacji przekształca się w energię potencjalną sprężystości oraz energię kinetyczną ruchu ciężarka i siłomierza., 4. Energia kinetyczna dłoni przekształca się w energię wewnętrzną. Pod wpływem pocierana rąk o siebie, ręce nagrzewają się. Możliwe odpowiedzi: 1. Energia kinetyczna piłki przekształca się w energię sprężystości siatki. Następnie zachodzi proces odwrotny., 2. Energia potencjalna grawitacji i kinetyczna kaczki przekształcają się w energię wewnętrzną i energię fal akustycznych., 3. Energia potencjalna grawitacji przekształca się w energię potencjalną sprężystości oraz energię kinetyczną ruchu ciężarka i siłomierza., 4. Energia kinetyczna dłoni przekształca się w energię wewnętrzną. Piłka tenisowa uderza w siatkę, napręża ją i odbija się. Możliwe odpowiedzi: 1. Energia kinetyczna piłki przekształca się w energię sprężystości siatki. Następnie zachodzi proces odwrotny., 2. Energia potencjalna grawitacji i kinetyczna kaczki przekształcają się w energię wewnętrzną i energię fal akustycznych., 3. Energia potencjalna grawitacji przekształca się w energię potencjalną sprężystości oraz energię kinetyczną ruchu ciężarka i siłomierza., 4. Energia kinetyczna dłoni przekształca się w energię wewnętrzną.
1
Ćwiczenie 2
R1L5eSOQttvAK
Źródło: dostępny w internecie: https://unsplash.com/photos/FwdZYz0yc9g [dostęp 24.04.2022], licencja: CC BY 4.0.
R9XHz3sPhSMaT
Gdy samolot startuje, 1. rośnie, 2. nie działa, 3. stała, 4. zmniejsza, 5. maleje, 6. zwiększa, 7. maleje, 8. rośnie, 9. działa się jego energia kinetyczna. Energia potencjalna grawitacji 1. rośnie, 2. nie działa, 3. stała, 4. zmniejsza, 5. maleje, 6. zwiększa, 7. maleje, 8. rośnie, 9. działa. Całkowita energia mechaniczna samolotu 1. rośnie, 2. nie działa, 3. stała, 4. zmniejsza, 5. maleje, 6. zwiększa, 7. maleje, 8. rośnie, 9. działa, gdyż na samolot 1. rośnie, 2. nie działa, 3. stała, 4. zmniejsza, 5. maleje, 6. zwiększa, 7. maleje, 8. rośnie, 9. działa zewnętrzna siła.
1
Ćwiczenie 3
RaaE9OIQDWk1D
1
Ćwiczenie 4

Po wymianie zerwanej struny gitarowej, muzyk musi ponownie nastroić instrument. W tym celu rozciąga początkowo swobodną strunę o współczynniku sprężystości k = 210 N/m o  Δ x = 7 mm. Wyznacz pracę, którą należało wykonać, aby nastroić gitarę.

R74OVWfYp6zQu
Źródło: dostępny w internecie: https://unsplash.com/photos/4Hpljf9Y1ko [dostęp 24.04.2022], licencja: CC BY 4.0.
RfAoJTRw2VZFk
Odpowiedź: W = Tu uzupełnij mJ

Wprowadzenie do zadań 5. i 6.

Piłkę podrzucono do góry z prędkością początkową v0 = 5 m/s.

1
Ćwiczenie 5
R19WR2YIXKkxd
Na jaką maksymalną wysokość może wznieść się piłka? Przyjmij wartość g = 9,81 m/s2. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc znaczących. Odpowiedź: hmax = Tu uzupełnij m.
RhxWsnhkwWjwF1
Ćwiczenie 6
Jaki warunek musi być spełniony, aby piłka mogła osiągnąć wyliczoną w poprzednim zadaniu wysokość? Odpowiedź: Opór powietrza 1. nie powinien, 2. powinien być zaniedbywalny.

Wprowadzenie do zadań 7. i 8.

Metalowa kulka spada z wysokości H i wpada do wody. O ile w powietrzu ruch kulki można potraktować jako swobodny spadek, o tyle w wodzie na kulkę, oprócz siły grawitacji, działają: stała siła wyporu oraz zmienna siła oporu cieczy. Siła oporu jest proporcjonalna do bieżącej prędkości kulki – oznacza to, że im większa jest prędkość kulki, tym większa jest siła oporu. Ruch kulki składał się z kilku etapów: I) swobodny spadek w powietrzu, II) zderzenie z wodą, III) spadek kulki w wodzie aż do zetknięcia się z dnem basenu i zatrzymania.

Rd5OtVkpJvmoX1
Ćwiczenie 7
Wskaż, który wykres poprawnie przedstawia zależność energii kinetycznej kulki od czasu, jeśli w momencie zetknięcia się kulki z dnem basenu jej prędkość była różna od zera.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
Rem0JACg7fPkQ
Ćwiczenie 7
Elementy do uszeregowania: 1. nieliniowy spadek, 2. nieliniowy wzrost
RylegVhaNjxSi1
Ćwiczenie 8
W których etapach ruchu energia mechaniczna kulki była zachowana? Możliwe odpowiedzi: 1. I, 2. II, 3. III