Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RQ0R3lNqw27LV1
Ćwiczenie 1
Czym jest implozja? Możliwe odpowiedzi: 1. zjawisko polegające na zgnieceniu danego obiektu przez panujące wokół niego bardzo wysokie ciśnienie znacznie przekraczające wartość ciśnienia w jego wnętrzu., 2. wybuch następujący w wyniku gwałtownego przebiegu reakcji chemicznych lub łańcuchowych reakcji jądrowych, 3. zagnieżdżenie się zarodka (w stadium blastocysty) ssaków (z wyjątkiem stekowców) i człowieka w błonie śluzowej macicy w początkowej fazie ciąży w początkowej fazie ciąży.
R1eCVk9C5h58f1
Ćwiczenie 2
Z jakiej części ciała ryb powstały płuca zwierząt lądowych? Możliwe odpowiedzi: 1. pęcherza pławnego, 2. skrzeli
ReQwqjV018s6z1
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RkMBlay2rvY6P2
Ćwiczenie 4
Elementy do uszeregowania: 1. Gdyby płuca waleni miały objętość porównywalną do zwierząt lądowych, zostałyby zgniecione przez panujące na dużych głębokościach ciśnienie., 2. Ciśnienie w wodzie wzrasta wraz z głębokością i osiąga bardzo wysokie wartości., 3. Płuca waleni mają objętość proporcjonalnie mniejszą niż zwierząt lądowych. Gdyby nie to, zostałyby zgniecione przez panujące na dużych głębokościach ciśnienie. Walenie nurkują bowiem nawet na głębokość przekraczającą kilometr podczas, gdy okręty podwodne implodują już na kilkuset metrach. Mniejsza objętość płuc skutkuje mniejszym zapasem powietrza możliwym do zabrania pod wodę. Aby to zrekompensować, więcej tlenu magazynowane jest w tkankach. Walenie posiadają w przeliczeniu na kilogram masy ciała kilkukrotnie więcej hemoglobiny i mioglobiny, niż ludzie., 4. ###
2
Ćwiczenie 5

Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) może spędzić pod wodą ponad 20 minut na jednym wdechu. Podczas nurkowania stosuje jedną z dwóch dostępnych mu strategii gospodarowania tlenem. W pierwszej dopływ krwi do mięśni zostaje całkowicie odcięty, w drugiej zmniejsza się ukrwienie narządów wewnętrznych i cała utlenowana krew zostaje przekierowana do mięśni.

R2XEfW5adBxhS
Spośród wymienionych cech charakteryzujących strategie gospodarowania tlenem przez pingwiny cesarskie, wybierz i przyporządkuj odpowiednie cechy do właściwej strategii: pierwszej lub drugiej. Strategia pierwsza Możliwe odpowiedzi: 1. korzystają z zasobów tlenu zmagazynowanych przez mioglobinę, 2. utrzymują dotlenienie serca i mózgu, 3. muszą szybciej wynurzać się z wody, 4. dotleniają mięśnie, 5. wskutek powstającego kwasu mlekowego muszą długo odpoczywać, 6. po pewnym czasie przechodzą na oddychanie beztlenowe, 7. korzystają z tej stategii podczas pogoni za ławicą ryb, 8. zmniejszają ukrwienie narządów wewnętrznych Strategia druga Możliwe odpowiedzi: 1. korzystają z zasobów tlenu zmagazynowanych przez mioglobinę, 2. utrzymują dotlenienie serca i mózgu, 3. muszą szybciej wynurzać się z wody, 4. dotleniają mięśnie, 5. wskutek powstającego kwasu mlekowego muszą długo odpoczywać, 6. po pewnym czasie przechodzą na oddychanie beztlenowe, 7. korzystają z tej stategii podczas pogoni za ławicą ryb, 8. zmniejszają ukrwienie narządów wewnętrznych
2
Ćwiczenie 6

U ptaków zarówno przy wdechu, jak i wydechu przez płuca przepływa świeże powietrze. Na schemacie przedstawiono jeden z etapów oddychania u tych zwierząt.

R185XcZD5cMgM
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1WGmHdCqCzKy
Na schemacie przedstawiono wdech/wydech, ponieważ wejście z oskrzeli głównych do worków wdechowych jest zamknięte/
wejście z oskrzeli do płuc jest otwarte/
{wejście z okrzeli głównych do worków wydechowych jest otwarte},
a {świeże powietrze tłoczone jest do płuc o worków przednich}/
{zużyte powietrze magazynowane jest w workach przednich}/{#niezużyte powietrze z worków tylnych przechodzi do płuc}.
R8smdlKrxrL0p
Podczas wydechu, wejście z oskrzeli głównych do worków wdechowych jest zamknięte
wejście z oskrzeli do płuc jest otwarte
{wejście z oskrzeli głównych do worków wydechowych jest otwarte},
a
{świeże powietrze tłoczone jest do płuc i worków przednich}
{zużyte powietrze magazynowane jest w workach przednich}{#niezużyte powietrze z worków tylnych przechodzi do płuc}.
31
Ćwiczenie 7

Na każdej wysokości tlen zajmuje ok. 21% objętości powietrza. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza powietrze staje się rzadsze i chłodniejsze. Maleje ciśnienie atmosferyczne oraz ciśnienie parcjalne tlenu. 
Przy ciśnieniu powietrza na poziomie morza równym 760 mm Hg ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 159 mm Hg. Na wysokości 5000 m n.p.m. ciśnienie powietrza wynosi 390 mm Hg, a ciśnienie parcjalne – 82 mm Hg. W takich warunkach swobodna dyfuzja tlenu z pęcherzyków do krwi jest ograniczona (maleje gradient ciśnień parcjalnych tlenu). Powyżej 5800 m n.p.m. długotrwałe przebywanie człowieka bez dodatkowej porcji tlenu nie jest możliwe.

R1SqRMQq6dc9e
{duzepole@Wyjaśnij, dlaczego ludzie z trudem pobierają tlen, gdy wspinają się na najwyższe szczyty Himalajów, a gęsi tybetańskie bez najmniejszego problemu przelatują nad szczytami Himalajów na wysokości ok.9000 m n.p.m. W odpowiedzi uwzględnij mechanizm podwójnego oddychania oraz rożnicę ciśnień parcjalnych tlenu w pęcherzykach płucnych i krwi ptaka.}.
31
Ćwiczenie 8

Mioglobina jest białkiem występującym w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Podobnie jak hemoglobina ma zdolność nietrwałego wiązania tlenu. W tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej stanowi jego magazyn.

Na wykresie przedstawiono powinowactwo hemoglobiny i mioglobiny do tlenu.

RWXTcPaUMlPNk
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1AewlRkvlCXv
{duzepole@Korzystając z informacji przedstawionych na wykresie wyjaśnij, jakie znaczenie dla zwierząt aktywnie pływających i nurkujących w wodzie, ma duża zawartość mioglobiny w mięśniach. W odpowiedzi uwzględnij rolę mioglobiny oraz informacje przedstawione na wykresie.}.
Ćwiczenie 8
RGpap0iQiYJmK
Wyjaśnij, jakie znaczenie dla zwierząt aktywnie pływających i nurkujących ma duża zawartość mioglobiny w mięśniach. (Uzupełnij).