Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1EuV7NFjTI7x1
Ćwiczenie 1
Spośród podanych poniżej sformułowań zaznacz wszystkie korzyści osiągnięte przez rośliny poprzez zmianę środowiska z wodnego na lądowe. Możliwe odpowiedzi: 1. Zmniejszenie konkurencji o zasoby środowiskowe., 2. Mniejsze wahania temperatury., 3. Zajęcie nowych, wolnych nisz ekologicznych., 4. Mniejsza gęstość powietrza niż wody umożliwiająca łatwiejsze przeciwdziałanie siłom grawitacji., 5. Praktycznie nieograniczony dostęp do światła., 6. Możliwość intensyfikacji fotosyntezy i umożliwienie zwiększenia masy roślin., 7. Lepsza dostępność wody i składników mineralnych.
Rfkc7T3kqj76u1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących pochodzenia roślin lądowych.. Rośliny lądowe wywodzą się od protistów roślinopodobnych zwanych zielenicami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rośliny lądowe pochodzą od przodków współczesnych ramienicowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dowodami świadczącymi o wspólnym pochodzeniu roślin lądowych i ramienicowych są m. in. obecność: chlorofilu a oraz b, skrobi, celulozy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1H3NzsaKP3Xj1
Ćwiczenie 3
Dopasuj adaptacje w budowie roślin lądowych do warunków środowiska lądowego utrudniających wegetacje. ograniczona dostępność wody i soli mineralnych Możliwe odpowiedzi: 1. kolenchyma i sklerenchyma, 2. skórka i peryderma, 3. aparaty szparkowe i przetchlinki, 4. skórka pokryta kutykulą mała gęstość i gwałtowne ruchy powietrza Możliwe odpowiedzi: 1. kolenchyma i sklerenchyma, 2. skórka i peryderma, 3. aparaty szparkowe i przetchlinki, 4. skórka pokryta kutykulą duże wahania temperatury powietrza Możliwe odpowiedzi: 1. kolenchyma i sklerenchyma, 2. skórka i peryderma, 3. aparaty szparkowe i przetchlinki, 4. skórka pokryta kutykulą niewielka zawartość dwutlenku węgla Możliwe odpowiedzi: 1. kolenchyma i sklerenchyma, 2. skórka i peryderma, 3. aparaty szparkowe i przetchlinki, 4. skórka pokryta kutykulą
R1SCAPprty6oZ2
Ćwiczenie 4
Wybierz właściwe określenia w taki sposób, aby uzupełniony tekst przedstawiał prawidłowe informacje. Najstarszą znaną grupą pierwotnych roślin lądowych są 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie. Zachowany w skamieniałościach najstarszy przedstawiciel roślin lądowych należy do rodzaju 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie. Pierwotne rośliny lądowe cechowała 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie przemiana pokoleń, w której gametofit i sporofit były organizmami o 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie budowie ciała. 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie rozgałęzione pędy, były przytwierdzone do podłoża za pomocą 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie. Na szczytach 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie pędów tworzyły się 1. korzeni, 2. ulistnionych, 3. zarodnie, 4. Dychotomicznie, 5. różnej, 6. ryniofity, 7. chwytników, 8. zalążki, 9. podobnej, 10. bezlistnych, 11. izomorficzna, 12. heteromorficzna, 13. rynia, 14. zosterofilofity, 15. kuksonia, 16. Monopodialnie lub gametangia.
RvHFYg7bdF1If2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj informacje do odpowiedniej grupy pierwotnych roślin lądowych. zosterofilofity Możliwe odpowiedzi: 1. pęd monopodialny, 2. zarodnie na szczytach odgałęzień bocznych, 3. pęd dychotomiczny, 4. zarodnie skupione w postaci kłosa, 5. od nich wywodzą się skrzypowe, 6. od nich wywodzą się widłakowe trymerofity Możliwe odpowiedzi: 1. pęd monopodialny, 2. zarodnie na szczytach odgałęzień bocznych, 3. pęd dychotomiczny, 4. zarodnie skupione w postaci kłosa, 5. od nich wywodzą się skrzypowe, 6. od nich wywodzą się widłakowe
21
Ćwiczenie 6
R1DuwaTQRCPap
Źródło: Photohound, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1dhIfzIWLd7p
Zaznacz określenia prawidłowo charakteryzujące strukturę widoczną na zdjęciu mikroskopowym. Możliwe odpowiedzi: 1. aparat szparkowy, 2. przetchlinka, 3. wytwór skórki, 4. wytwór perydermy, 5. umożliwia pobieranie dwutlenku węgla, 6. umożliwia pobieranie wody

Materiał źródłowy do ćwiczeń nr 7 i 8

Opanowanie środowiska lądowego nastąpiło dzięki rozwojowi systemu przewodzącego, umożliwiającego z jednej strony dostarczanie wody do pędu, z drugiej zaś – zaopatrywanie ryzoidów, a później korzeni w związki organiczne powstałe na drodze fotosyntezy. Na lądzie rośliny o rozmiarach poniżej 2 cm potrafią utrzymać względnie stałą zawartość wody, natomiast organizmy większe mają do wyboru dwie strategie: przystosowanie do znacznych wahań zawartości wody w tkankach lub wytworzenie komórek zaopatrujących organizm w wodę. Organizmy pozbawione systemu waskularnego charakteryzują się znaczną tolerancją na odwodnienie (desykację) i potrafią przywrócić funkcje życiowe organizmu w momencie, kiedy wilgotność otoczenia ponownie wzrasta. Wytworzenie systemu komórek zaopatrujących roślinę w wodę to rozwiązanie kosztowniejsze, jednak zapewniające roślinie utrzymanie względnie stałej zawartości wody w tkankach.

Indeks górny Na podstawie: Paweł Swoiński, Jarosław Szczepanik, Transport dalekodystansowy u roślin: szlaki, mechanizmy ewolucja, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, t. 64, nr 3(308), s. 457–469. Indeks górny koniec

31
Ćwiczenie 7
RKd3HAFJVdqtA
Oceń prawdziwość stwierdzenia: "Brak wykształconego systemu przewodzącego uniemożliwia roślinom przetrwanie w środowisku lądowym". W odpowiedzi uwzględnij informacje zawarte w tekście. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RtYQG7aW5JbJD
Na podstawie wiedzy przedstawionego fragmentu oraz wiedzy własnej wymień jakie zmiany w budowie roślin przyniosła związana z kolonizacją środowiska lądowego zmiana dostępności światła. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).