Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Na rysunku przedstawiono okrąg, który opisujemy za pomocą równania:

R1CVIbu8MNqjd
R1M71eSvekTzo
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 2
R193z4XO8Fzkl
Połącz w pary równanie okręgu z odpowiadającymi mu współrzędnymi środka S oraz długością promienia r: x+22+y-12=4 Możliwe odpowiedzi: 1. S=-1,2 oraz r=2, 2. S=2,1 oraz r=2, 3. S=1,-2 oraz r=2, 4. S=-2,1 oraz r=2 x-22+y-12=4 Możliwe odpowiedzi: 1. S=-1,2 oraz r=2, 2. S=2,1 oraz r=2, 3. S=1,-2 oraz r=2, 4. S=-2,1 oraz r=2 x-12+y+22=2 Możliwe odpowiedzi: 1. S=-1,2 oraz r=2, 2. S=2,1 oraz r=2, 3. S=1,-2 oraz r=2, 4. S=-2,1 oraz r=2 x+12+y-22=2 Możliwe odpowiedzi: 1. S=-1,2 oraz r=2, 2. S=2,1 oraz r=2, 3. S=1,-2 oraz r=2, 4. S=-2,1 oraz r=2
Ćwiczenie 3
RGjxWljSTDbZQ
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 4
Rnl8AosyTcsCr
RRb08VglcrW14
Zaznacz zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Promień okręgu ma długość 3, 2. Środkiem okręgu z rysunku jest punkt o współrzędnych 3,2., 3. Okrąg możemy opisać za pomocą równania x+32+y+12=9., 4. Okrąg możemy opisać za pomocą równania x-32+y-12=9.
Ćwiczenie 5
R1SMG4nbsj57L
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Jeżeli punkty o współrzędnych -6,2 oraz 4,4 są końcami średnicy okręgu, to środek okręgu ma współrzędne (1. -1, 2. 20, 3. 26, 4. -2, 5. 3,1. -1, 2. 20, 3. 26, 4. -2, 5. 3).
Równanie tego okręgu jest postaci: x+12+y-32=1. -1, 2. 20, 3. 26, 4. -2, 5. 3.
Ćwiczenie 6
R1CrLw0VmduZw
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Najdłuższa cięciwa w okręgu., 2. Wzór okręgu., 3. Zbiór punktów równo odległych od ustalonego punktu., 4. Np. promienia, potrzebna do zapisania równania okręgu., 5. Odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem na okręgu., 6. Ma dwie współrzędne: odciętą i rzędną.
Ćwiczenie 7
R1LwNRGfy46IL
Zapisz współrzędne środka oraz długość promienia dla każdego z okręgów, zapisanych za pomocą równań: x2+y-52=25 S=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) r=Tu uzupełnij x+42+y-32=9 S=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) r=Tu uzupełnij x-22+y+12=16 S=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) r=Tu uzupełnij
Ćwiczenie 8

Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkt o współrzędnych 3,2, stycznego do obu osi układu współrzędnych.