Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RLSiWA44LgHTI1
Ćwiczenie 1
Podaj średnią z kazdego rzędu: Liczby: dwa cztery sześć, Wagi (odpowiednio do każdej liczby): jeden dwa pięć Liczby: cztery osiem dwa, Wagi (odpowiednio do każdej liczby): dwa dwa cztery Liczby: jeden trzy sześć, Wagi (odpowiednio do każdej liczby): trzy jeden dwa Liczby: cztery, dwa, trzy, Wagi (odpowiednio do każdej liczby): pięć, pięć, dziesięć.
1
Ćwiczenie 2

Rodzina państwa Piotrowskich chce pojechać na zagraniczną wycieczkę. W tabelce wpisano dane na temat rozważanych przez Piotrowskich wycieczek. Uzupełnij tabelkę, przeciągając odpowiednie liczby w prawidłowe miejsca oraz nazwę miasta, do którego powinni pojechać Piotrowscy.

ep2019.contentplus.io:RHPw4d6tNWVUV
Podaj średnią do podanych danych w kolejności: koszt (waga szesć dziesiątych), termin (waga jedna dziesiąta), atrakcyjność (waga trzy dziesiąte). 1. Wycieczka do Paryża: cztery, pięć, sześć., 2. Wycieczka do Moskwy: sześć, trzy, osiem., 3. Wycieczka do Madrytu: dwa, jeden, dziesięć. Możliwe odpowiedzi: cztery i siedem dziesiątych, sześć i trzy dziesiąte, cztery i trzy dziesiąte, sześć i siedem dziesiątych, trzy i cztery dziesiąte, cztery i sześć dziesiąte, trzy i siedem dziesiątych.
ep2019.contentplus.io:RZmRIuO1J0F5L
Rodzina państwa Piotrowskich powinna wybrać wycieczkę do: 1. Paryża, 2. Madrytu, 3. Moskwy.
R1viBatKZmkvY2
Ćwiczenie 3
Zaznacz wszystkie stwierdzenia prawdziwe. Średnia arytmetyczna ważona: Możliwe odpowiedzi: 1. jest miarą rozproszenia, 2. jest miarą mianowaną, 3. może przyjąć wartość mniejszą niż największa wartość badanej cechy, 4. może przyjmować wartości, nie występujące w badanym zbiorze danych
R13jaBHAhsxSP
Ćwiczenie 4
Tabela 1: Liczby: jeden cztery, wagi: sześć i (tu uzupełnij) Tabela 2: liczby: jeden trzy, wagi: (tu uzupełnij) i cztery Tabela 3: liczby: (tu uzupełnij) półtora, wagi: jeden i dwa Tabela 4: liczby: dwa i (tu uzupełnij), wagi: dwa i pół
R1bB4gAlDm0yW2
Ćwiczenie 5
Dane są liczby a be ce z wagami odpowiednio dwa cztery sześć. Średnia ważona tego zestawu jest równa średniej ważonej. Średnia ważona zestawu liczb a be ce z wagami odpowiednio osiem dwanaście szesnaście cztery jest równa średniej ważonej. Wynika z tego, że: Możliwe odpowiedzi: 1. średnia ważona równa się sześć razy średnia ważona., 2. średnia ważona równa się cztery razy średnia ważona., 3. średnia ważona równa się średnia ważona., średnia ważona równa się średnia ważona równa się pół razy średnia ważona
2
Ćwiczenie 6

Zważono losowo wybrane tabliczki czekolady, produkowanej w pewnej fabryce. Otrzymane dane zamieszczono w tabeli.

Masa tabliczki czekolady (w g)

Liczba tabliczek czekolady (w szt.)

120

5

100

10

98

35

ep2019.contentplus.io:R10ouPNaJuOqk
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Możliwe odpowiedzi: 1. średnia ważona arytmetyczna mas tych czekolad jest większa niż sto gram, 2. jeśli zważono by jeszcze dziesięć takich tabliczek czekolady i każda z nich miałaby masę sto gram, to średnia mas wszystkich czekolad zwiększyłaby się, 3. gdyby okazało się, że nastąpiła pomyłka w obliczeniach i każda z trzydzieśći pięć tabliczek nie waży dziewięćdziesiąt osiem gram, ale dziewięćdziesiąt sześć gram , to średnia ważona zmniejszyłaby się o sześć gram, 4. gdyby okazało się, że nastąpiła pomyłka w obliczeniach i każda z pięciu tabliczek ważących sto dwadzieścia gram waży w rzeczywistości sto dziesięć gram, to średnia ważona mas tych czekolad byłaby mniejsza od sto gram.
3
Ćwiczenie 7

Agata wybrała się do babci, która mieszkała w odległości 120 km. Połowę drogi jechała autostradą z prędkością 120 kmh, a połowę szosą z prędkością 40 kmh. Uzupełnij obliczenia średniej prędkości, z jaką jechała Agata. Przeciągnij odpowiednie liczby.

ep2019.contentplus.io:Rk2iC337F7R5k
Dostępne opcje do wyboru: pół, półtora, sześćdziesiąt. Polecenie: Agata wybrała się do babci, która mieszkała w odległości sto dwadzieścia kilometrów . Połowę drogi jechała autostradą z prędkością sto dwadzieścia kilometrów na godzinę, a połowę szosą z prędkością czterdzieści kilometrów na godzinę Uzupełnij obliczenia średniej prędkości, z jaką jechała Agata. Wskaż odpowiednie liczby. Agata pierwszą połowę drogi, czyli (tu uzupełnij) km przejechała z prędkością sto dwadziescia kilometrów na godzinę. Zajęło jej to (tu uzupełnij) godzin. Drugą połowę drogi, czyli (tu uzupełnij) kilometrów przejechała z prędkością czterdzieści kilometrów na godzinę. Zajęło jej to (tu uzupełnij) godzin. Korzystamy ze wzoru na średnią ważoną, gdzie prędkość jest wartością, a liczba godzin wagą. Agata jechała ze średnią prędkością (tu uzupełnij) kilometrów na godzinę.
ep2019.contentplus.io:RVJo6dpA7NRl7
Polecenie: w nawiasie sto dwadzieścia razy (tu uzupełnij) dodać czterdzieści razy (tu uzupełnij) po nawiasie podzielić na w nawiasie (tu uzupełnij) dodać (tu uzupełnij) po nawiasie równa się sto dwadzieścia. Agata jechała ze średnią prędkością (tu uzupełnij) kilometrów na godzinę. Dostępne opcje do wyboru: pół, czterdzieści, sto dwadzieścia, dwa, półtora, sześćdziesiąt.
3
Ćwiczenie 8

Uczniowie pewnej klasy pisali klasówkę z języka polskiego. Dwóch uczniów otrzymało stopień dopuszczający, 40% uczniów otrzymało stopień dobry, 15 dostała stopień bardzo dobry, a pozostali otrzymali stopień dostateczny.

Oblicz, ilu uczniów otrzymało stopień dostateczny, jeżeli średnia ocen wynosiła 3,7.