Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RNT82aRbRDkXX1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij poniższy tekst. Głównym źródłem fosforu, wykorzystywanym gospodarczo, są:
  • złoża pochodzenia wulkanicznego – podstawowym minerałem jest 1. fosforyty, 2. fosforany, 3. fluorouracyl, 4. fosforan, 5. fosforany, 6. fluoroapatyt
  • złoża pochodzenia osadowego – tworzą się między innymi z powodu wytrącania fosforanu wapnia z wody morskiej, w wyniku czego powstają skały osadowe: 1. fosforyty, 2. fosforany, 3. fluorouracyl, 4. fosforan, 5. fosforany, 6. fluoroapatyt
1
Ćwiczenie 2

Wybierz poprawne dokończenie poniższego zdania.

RL9NyeMBOxSZx
Zjawisko emisji słabego światła, wywołane reakcją powolnego utleniania się fosforu wystawionego na działanie tlenu zawartego w powietrzu, to: Możliwe odpowiedzi: 1. fosforescencja., 2. chemiluminescencja., 3. fluorescencja.
ROabZ2sDQdoWK1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń poprawność zdań.. Fosforany(V) amonu są nawozami dobrze rozpuszczalnymi w wodzie – więc także łatwo dostępnymi i przyswajalnymi dla roślin.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Fosfobrąz to stop zawierający, oprócz miedzi i żelaza, także niewielką ilość fosforu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Trójpolifosforan sodowy (STPP) jest podstawowym detergentem do użycia w zmywarkach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Każda odmiana alotropowa fosforu jest silnie trująca. Dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka wynosi
około 0,1 g.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RAMF3vAAyW8i51
Ćwiczenie 4
Zaznacz, w jakim celu wykorzystuje się związki fosforu w przemyśle spożywczym. Możliwe odpowiedzi: 1. Przedłużają termin przydatności do spożycia., 2. Wiążą wodę podczas obróbki termicznej, co powoduje zwiększenie masy końcowej produktu., 3. Wiążą wodę podczas obróbki termicznej, co powoduje zmniejszenia masy końcowej produktu., 4. Ograniczają rozwój niektórych drobnoustrojów., 5. Ułatwiają procesy utleniania tłuszczy., 6. Są regulatorem kwasowości., 7. Są wzmacniaczem smaku.
21
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, na czym polega eutrofizacja.

RfDnYGnSgC0RY
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
R1SkeoGgtUA2N2
Omów struktury przestrzenne odmian alotropowych fosforu czerwonego, białego, fioletowego oraz czarnego.
Źródło: dostępny w internecie: www.cs.wikipedia.org, domena publiczna.
RELuB7YrvY3fa
Wskaż, która odmiana alotropowa fosforu ma strukturę tetraedru. Możliwe odpowiedzi: 1. Fosfor biały., 2. Fosfor czarny., 3. Fosfor fioletowy., 4. Fosfor czerwony.
R1H9ZXeNMDa2a2
Ćwiczenie 7
Połącz hasła z ich krótką charakterystyką. Aktywne składniki - Możliwe odpowiedzi: 1. substancje, które działają na organizm człowieka, wywołując określony efekt terapeutyczny., 2. jest nieorganicznym składnikiem kości i zębów. Stanowi w nich rusztowanie zapewniające mechaniczne właściwości. W kościach ma postać bardzo długich kryształów., 3. proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych, polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych., 4. najaktywniejsza odmiana alotropowa fosforu. Biała, lepka, woskowata substancja. Toksyczny dla człowieka., 5. należy do jednych z głównych źródeł fosforu wykorzystywanych gospodarczo, ma pochodzenie wulkaniczne. Diageneza - Możliwe odpowiedzi: 1. substancje, które działają na organizm człowieka, wywołując określony efekt terapeutyczny., 2. jest nieorganicznym składnikiem kości i zębów. Stanowi w nich rusztowanie zapewniające mechaniczne właściwości. W kościach ma postać bardzo długich kryształów., 3. proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych, polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych., 4. najaktywniejsza odmiana alotropowa fosforu. Biała, lepka, woskowata substancja. Toksyczny dla człowieka., 5. należy do jednych z głównych źródeł fosforu wykorzystywanych gospodarczo, ma pochodzenie wulkaniczne. Fosfor biały - Możliwe odpowiedzi: 1. substancje, które działają na organizm człowieka, wywołując określony efekt terapeutyczny., 2. jest nieorganicznym składnikiem kości i zębów. Stanowi w nich rusztowanie zapewniające mechaniczne właściwości. W kościach ma postać bardzo długich kryształów., 3. proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych, polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych., 4. najaktywniejsza odmiana alotropowa fosforu. Biała, lepka, woskowata substancja. Toksyczny dla człowieka., 5. należy do jednych z głównych źródeł fosforu wykorzystywanych gospodarczo, ma pochodzenie wulkaniczne. Hydroksyapatyt - Możliwe odpowiedzi: 1. substancje, które działają na organizm człowieka, wywołując określony efekt terapeutyczny., 2. jest nieorganicznym składnikiem kości i zębów. Stanowi w nich rusztowanie zapewniające mechaniczne właściwości. W kościach ma postać bardzo długich kryształów., 3. proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych, polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych., 4. najaktywniejsza odmiana alotropowa fosforu. Biała, lepka, woskowata substancja. Toksyczny dla człowieka., 5. należy do jednych z głównych źródeł fosforu wykorzystywanych gospodarczo, ma pochodzenie wulkaniczne. Apatyt - Możliwe odpowiedzi: 1. substancje, które działają na organizm człowieka, wywołując określony efekt terapeutyczny., 2. jest nieorganicznym składnikiem kości i zębów. Stanowi w nich rusztowanie zapewniające mechaniczne właściwości. W kościach ma postać bardzo długich kryształów., 3. proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych, polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych., 4. najaktywniejsza odmiana alotropowa fosforu. Biała, lepka, woskowata substancja. Toksyczny dla człowieka., 5. należy do jednych z głównych źródeł fosforu wykorzystywanych gospodarczo, ma pochodzenie wulkaniczne.
R1A0DrZeE24o82
Ćwiczenie 8
Uzupełnij poniższy tekst, wybierając właściwe odpowiedzi. Fosfor jest pierwiastkiem chemicznym zajmującym jedenaste miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej. Jego zawartość wynosi 0,11%/1,5%. Pierwiastek występuje/ nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym. Najczęstszą postacią są sole kwasu fosforowego(V). Najważniejsze minerały to: fosforyt/ forsteryt Ca3PO42 i kalcyt/ apatyt 3 Ca3PO42·CaF2 lub 3 Ca3PO42·CaCl2. Większość naturalnie występujących nieorganicznych związków fosforu stanowią trudno rozpuszczalne/ łatwo rozpuszczalne minerały, w których występuje on w postaci jonu fosforanowego PO43-.