Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RRaEGkROck9cE1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Traktaty rzymskie powoływały Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednolity akt europejski wprowadzał obywatelstwo Unii Europejskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na mocy traktatu paryskiego utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Traktat z Maastricht przekształcił EWG w Unię Europejską. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj ćwiczenie.
RN0XEWAqdFUbJ
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RP2hrtdYL6mps
Podaj, w którym roku miało miejsce rozszerzenie Wspólnot Europejskich przedstawione na mapie. (Uzupełnij).
RtEeP8HbB81aJ
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. 1973 r., 2. 1981 r., 3. 1986 r., 4. 1995 r.
Ra5Ix6IZQISLG2
Ćwiczenie 3
Ułóż traktaty w kolejności chronologicznej. Elementy do uszeregowania: 1. traktaty rzymskie, 2. traktat lizboński, 3. traktat nicejski, 4. traktat amsterdamski, 5. jednolity akt europejski, 6. traktat z Maastricht, 7. traktat paryski
ROcEu3EskR96Z2
Ćwiczenie 4
Zaznacz państwa założycielskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej utworzonej w 1957 r. Możliwe odpowiedzi: 1. Belgia, 2. Polska, 3. Włochy, 4. NRD, 5. Luksemburg, 6. Francja, 7. Niderlandy, 8. Hiszpania, 9. RFN, 10. Portugalia
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Agnieszka Kastory Brytyjsko-francuski traktat zawarty w Dunkierce: negocjacje i podpisanie

Traktat (…) Francja i Wielka Brytania podpisały (…) po długotrwałych rozmowach (…). Wielka Brytania z myślą o bezpieczeństwie powojennej Europy także wobec radzieckiej ekspansji dążyła do sojuszu z Francją. Francuscy politycy widzieli korzyści płynące z zawarcia takiego sojuszu, jednak na przeszkodzie jego podpisania stanęły rozbieżności w polityce obu państw na terenie Niemiec (…). Sojusz ograniczał się do wzajemnej pomocy na wypadek wojny z Niemcami. Wielka Brytania odmówiła wzięcia na siebie większych zobowiązań, niż w sojuszu z ZSRR.

1 Źródło: Agnieszka Kastory, Brytyjsko-francuski traktat zawarty w Dunkierce: negocjacje i podpisanie, dostępny w internecie: ruj.uj.edu.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
RzzgVsLwDwDnS
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Dzień Europy

Dzień Europy [9 maja – dop. red.] jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji (…). W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. (…) ówczesny francuski minister spraw zagranicznych zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

dzień Źródło: Dzień Europy, dostępny w internecie: europa.eu [dostęp 8.05.2021 r.].
RKubHI5smu065
Uzupełnij poniższe zdanie, wstawiając nazwisko i pełną nazwę organizacji. Dzień Europy obchodzony jest na pamiątkę Deklaracji 1. Monneta, 2. Schumana, 3. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 4. Churchilla, 5. Europejskiej Wspólnoty Obronnej, która stała się impulsem do utworzenia 1. Monneta, 2. Schumana, 3. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 4. Churchilla, 5. Europejskiej Wspólnoty Obronnej.
3
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj ćwiczenie.
R10Vf2Kgdv7IW
Mapa, na której zaznaczone są:
 • Belgia
 • Włochy
 • Luksemburg
 • Niderlandy
 • Francja
 • Niemcy
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YaYL8scslB9
Wybierz właściwy podpis do powyższej mapy. Możliwe odpowiedzi: 1. EWG w latach 1952–1973, 2. Państwa założycielskie Euratomu, 3. Członkowie Unii Zachodniej pod koniec lat 40.
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się ze źródłami i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Obronność UE: czy czeka nas europejska armia?

Przywódcy krajów UE zdają sobie sprawę, że żadne państwo członkowskie nie jest w stanie w pojedynkę stawić czoła obecnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Prezydent Francji Emmanuel Macron, w 2017 r. ogłosił swój pomysł na wspólny europejski projekt wojskowy, a Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że „powinniśmy pracować nad wizją, aby pewnego dnia stworzyć prawdziwą europejską armię” podczas przemowy w Parlamencie Europejskim w listopadzie 2018. Zmierzanie w kierunku unii obronnej było jednym z priorytetów Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean‑Claude'a Junckera.

3 Źródło: Obronność UE: czy czeka nas europejska armia?, dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 16.06.2020 r.].

Źródło II

RxhHq4XwwJDzi
Mapa, na której zaznaczone są:
 • Portugalia (wartość: 74)
 • Hiszpania (wartość: 78)
 • Francja (wartość: 71)
 • Belgia (wartość: 67)
 • Niderlandy (wartość: 65)
 • Niemcy (wartość: 68)
 • Wielka Brytania (wartość: 56)
 • Irlandia (wartość: 69)
 • Polska (wartość: 68)
 • Włochy (wartość: 68)
 • Dania (wartość: 50)
 • Szwecja (wartość: 56)
 • Finlandia (wartość: 70)
 • Litwa (wartość: 69)
 • Łotwa (wartość: 57)
 • Estonia (wartość: 56)
 • Czechy (wartość: 71)
 • Austria (wartość: 51)
 • Słowacja (wartość: 62)
 • Węgry (wartość: 75)
 • Rumunia (wartość: 80)
 • Bułgaria (wartość: 67)
 • Grecja (wartość: 74)
Eurobarometr 2018: Procent Europejczyków uważających, że UE powinna robić więcej w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony.
Oprac. na podst.: Obronność UE: czy czeka nas europejska armia?, europarl.europa.eu [dostęp: 16.06.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RNAtEwaykHUYB
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida