Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1XyktmUs3vOw1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.

Morze Bałtyckie jest morzem epikontynentalnym. Oznacza to, że jest morzem… Możliwe odpowiedzi: 1. głębokim, powstałym w miejscu spękań skorupy ziemskiej, otoczonym przez lądy kontynentów., 2. pokrywającym szelf lub wnętrze kontynentu, zwykle płytkim i młodym (w geologicznej skali czasu)., 3. szeroko połączonym z oceanem, oddzielonym od niego podmorskim progiem lub łańcuchem wysp., 4. odizolowanym od wód oceanicznych, niebędącym częścią oceanu światowego.
RCXzxOTJpvfQf1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Morze Bałtyckie powstało (w dzisiejszej postaci) w plejstocenie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdyby poziom morza obniżył się o 50 m, z Bałtyku powstałoby kilka niezależnych od siebie jezior.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego znajdują się polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Klify występują tylko na polskim odcinku wybrzeża Morza Bałtyckiego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Morze Bałtyckie jest największym na świecie morzem o wodach słonawych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Rd8BbXBRMHDdw2
Ćwiczenie 3
Zaznacz w tekście prawidłowe odpowiedzi. Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym/przybrzeżnym, otwartym/półzamkniętym. Leży w Europie Północnej/Europie Wschodniej między Półwyspem Jutlandzkim/Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią/zachodnią częścią lądu europejskiego. Łączy się z Morzem Północnym/Zatoką Kilońską poprzez Cieśninę Duńską/Cieśniny Duńskie. Średnia głębokość wynosi 53/459 m, maksymalna 459/594 m (Głębia Hoburg/Landsort na północny zachód od Gotlandii/Bornholmu). Morze Bałtyckie powstało w plejstocenie/holocenie. Jego zasięg i charakter ulegały zmianom w zależności od zmian klimatycznych oraz ruchów izostatycznych/górotwórczych. Średnia roczna temperatura wód powierzchniowych wynosi 8-9/10-20°C i odznacza się małymi/dużymi wahaniami w ciągu roku. Średnie zasolenie wód powierzchniowych Morza Bałtyckiego wynosi 7,8/18,7‰ i jest uzależnione od wlewów słonych wód z Morza Północnego. W północnej części akwenu zasolenie wód jest większe/mniejsze niż w południowej. W okresie zimowym lód pokrywa północną część Zatoki Ryskiej/Botnickiej i wschodnią część Zatoki Fińskiej/Luceckiej. Na pozostałym obszarze zamarza tylko pas przybrzeżny/ujście rzek. Morze Bałtyckie jest ekosystemem o małej/dużej różnorodności biologicznej. Występują tu rośliny i zwierzęta słonowodne oraz słodkowodne.
RdOjCtcsxrHDq2
Ćwiczenie 4
Wody Morza Bałtyckiego charakteryzują się stratyfikacją. Wraz z głębokością następuje: Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost temperatury wody i spadek zasolenia, 2. spadek temperatury wody i wzrost zasolenia, 3. wzrost temperatury wody i wzrost zasolenia, 4. spadek temperatury wody i spadek zasolenia
2
Ćwiczenie 5

Przyporządkuj podane nazwy i terminy do oznaczeń cyfrowych na mapie Morza Bałtyckiego.

RnIUHai7RlGdf
RM7fm8zKJrshW
1 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 2 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 3 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 4 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 5 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 6 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 7 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 8 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 9 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 10 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 11 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 12 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 13 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 14 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy 15 Możliwe odpowiedzi: 1. Sarema, 2. Zatoka Ryska, 3. Złoża ropy naftowej i gazu, 4. Gotlandia, 5. Basen Bornholmski, 6. Złoża konkrecji polimetalicznych, 7. Zatoka Fińska, 8. Zatoka Botnicka, 9. Wybrzeże klifowe, 10. Głębia Landsort, 11. Strefa beztlenowa, 12. Wybrzeże szkierowe, 13. Zatoka Gdańska, 14. Kattegat, 15. Największe pływy
R7zeFTQxUij5s
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R11dqIapiTIz3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 6
R41W9zDHGs7cB
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R7OexKLmZk3pG
Wybierz właściwą kolejność ciągu przyczynowo-skutkowego przedstawiającego etapy procesu eutrofizacji Morza Bałtyckiego. wpisując litery w odpowiednie miejsca schematu.

A. intensywny rozwój roślin i zwierząt
B. ubytek tlenu i uwalnianie siarkowodoru
C. powstawanie pustyń beztlenowych (siarkowodorowych, azoicznych)
D. dostawa związków biogennych (azotowych i fosforowych)
E. zanikanie życia organicznego w wodach przydennych
F. zwiększone zużycie tlenu w czasie rozwoju i rozkładu szczątków organicznych Możliwe odpowiedzi: 1. A. intensywny rozwój roślin i zwierząt, B. ubytek tlenu i uwalnianie siarkowodoru, C. powstawanie pustyń beztlenowych (siarkowodorowych, azoicznych), D. dostawa związków biogennych (azotowych i fosforowych), E. zanikanie życia organicznego w wodach przydennych, F. zwiększone zużycie tlenu w czasie rozwoju i rozkładu szczątków organicznych, 2. B. ubytek tlenu i uwalnianie siarkowodoru, D. dostawa związków biogennych (azotowych i fosforowych), E. zanikanie życia organicznego w wodach przydennych, F. zwiększone zużycie tlenu w czasie rozwoju i rozkładu szczątków organicznych, C. powstawanie pustyń beztlenowych (siarkowodorowych, azoicznych), A. intensywny rozwój roślin i zwierząt
31
Ćwiczenie 7

Rysunki przedstawiają zasolenie wód przypowierzchniowych i wód przydennych Morza Bałtyckiego. Wyjaśnij przyczyny poziomego i pionowego zróżnicowania zasolenia wód.

Zapoznaj się z opisem rysunków przedstawiających zasolenie wód przypowierzchniowych i wód przydennych Morza Bałtyckiego. Wyjaśnij przyczyny poziomego i pionowego zróżnicowania zasolenia wód.

RmuAcqP7o92mK
R66sGHvDpcgKP
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Rysunek przedstawia liczbę gatunków fauny dennej w Morzu Bałtyckim. Wyjaśnij przyczyny przestrzennego zróżnicowania bioróżnorodności tej strefy morza.

Zapoznaj się z opisem rysunku przedstawiającego liczbę gatunków fauny dennej w Morzu Bałtyckim. Wyjaśnij przyczyny przestrzennego zróżnicowania bioróżnorodności tej strefy morza.

RsRSurgSZkfEj
RHA9JXbeTfLrd
(Uzupełnij).