Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RUhKUkaWwQJFd1
Ćwiczenie 1
RJrgvhkGphElP1
Ćwiczenie 2
R12vkMIXV5mpd2
Ćwiczenie 3
RXa14pTIBx9vu2
Ćwiczenie 4
Połącz w pary nierówności równoważne. 4x3+4x2-x-1>0 Możliwe odpowiedzi: 1. 2x+12x+1x-1>0, 2. 2x-12x+1x+1>0, 3. 2x-12x+1x-1>0, 4. 2x-12x+1x-1>0 4x3-4x2-x+1>0 Możliwe odpowiedzi: 1. 2x+12x+1x-1>0, 2. 2x-12x+1x+1>0, 3. 2x-12x+1x-1>0, 4. 2x-12x+1x-1>0 2x3+x2-2x-1>0 Możliwe odpowiedzi: 1. 2x+12x+1x-1>0, 2. 2x-12x+1x+1>0, 3. 2x-12x+1x-1>0, 4. 2x-12x+1x-1>0 2x3-x2-2x+1>0 Możliwe odpowiedzi: 1. 2x+12x+1x-1>0, 2. 2x-12x+1x+1>0, 3. 2x-12x+1x-1>0, 4. 2x-12x+1x-1>0
RzsrRlMXHj6jI2
Ćwiczenie 5
Dostępne opcje do wyboru: x2+223x+43, x2+223x+42, x2-23x+43. Polecenie: Przeciągnij odpowiednie wyrażenie w wyznaczone miejsce.
Zapisz nierówność x5+4x3+2x2+80 w postaci iloczynowej. x2+4·x+223· luka do uzupełnienia 0
RpAQHnGIMMDfc2
Ćwiczenie 6
Dostępne opcje do wyboru: 1, 0, -4, -1, 4. Polecenie: Uzupełnij brakujące liczby. Zbiorem rozwiązań nierówności x6-17x4+16x20 jest
(-, luka do uzupełnienia -1, luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia ,  )
3
Ćwiczenie 7

Posortuj rozwiązanie nierówności i   podaj zbiór rozwiązań nierówności.

RfCLC1x2bGkF0
Elementy do uszeregowania: 1. x2+1=0x-2=0x+2=0x+3=0, 2. sprzeczność lub x=2 lub x=-2 lub x=-3, 3. x4-3x2-4x+3<0, 4. xx4-3x2-4+3·x4-3x2-4<0, 5. x2+1x-2x+2x+3<0, 6. x4+x2-4x2-4x+3<0, 7. x5+3x4-3x3-9x2-4x-12<0, 8. x2x2+1-4·x2+1x+3<0, 9. x2+1x2-4x+3<0, 10. x5-3x3-4x+3x4-9x2-12<0
ROBP9zbva9fbF3
Ćwiczenie 8
Dostępne opcje do wyboru: -, 21, , 2, , -, 2. Polecenie: Rozwiąż nierówność x5-2x4+9x3-18x2+20x-40<0 metodą grupowania wyrazów. Przeciągnij poprawne rozwiązanie. x luka do uzupełnienia