Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1ZJAjmHLKuza1
Ćwiczenie 1
Połącz w pary funkcję ef, opisaną za pomocą wzoru z jej dziedziną. Lewa kolumna: 1. funkcja iks równa się iks kwadrat minus siedem przez pierwiastek z trzy iks minus dziewięć., 2. funkcja iks równa się trzy przez iks dodać sześć., 3. funkcja iks równa się pierwiastek z pięć iks minus cztery., 4. funkcja iks równa się logarytm jedna trzecia w nawiasie iks do potęgi trzeciej dodać siedem. Prawa kolumna: 1. dziedzina funkcji równa się przedział trzy i zero., 2. dziedzina funkcji równa się przedział lewo domknięty cztery piąte i nieskończoność., 3. dziedzina funkcji równa się róznica liczb rzeczywistych i minus sześć., 4. dziedzina funkcji równa się przedział pierwiastek trzeciego stopni z minus siedem i nieskończoność
Ro3s1FjMm5y1r1
Ćwiczenie 2
Do dziedziny funkcji iks równej pierwistek z dwa minus iks przez iks do potęgi trzeciej dodać osiem nie należy liczba: Możliwe odpowiedzi: pierwiastek trzeciego stopnia z minus osiem, zero, dwa, minus pięć.
R1UrDK4mKOWSz2
Ćwiczenie 3
Funkcja ef opisana jest za pomocą wzoru ef iks równa się minus iks dodać trzy iks kwadrat przez pierwiastek z trzy iks dodać sześć. Dziedziną funkcji ef jest zbiór: Możliwe odpowiedzi: 1. przedział prawostronnie domknięty od minus dwa i nieskończoność., 2. przedział obustronnie domknięty od minus dwa do jedna trzecia., 3. przedział lewostronnie domknięty od minus dwa do nieskończoności., 4. przedział od minus dwa do nieskończoności minus zero.
RLxkdgwkzeINf2
Ćwiczenie 4
Do dziedziny funkcji ef iks równa się iks kwadrat minus pięć przez iks kwadrat dodać osiem, należą: Możliwe odpowiedzi: 1. wszystkie liczby rzeczywiste, 2. liczby rzeczywiste różne od osiem, 3. tylko liczby całkowite, 4. tylko liczby rzeczywiste należące do przedziału obustronnie domkniętego odo minus osiem do osiem
R1O9qitqJUOCe2
Ćwiczenie 5
Wskaż zdanie prawdziwe. 1. Dziedziną funkcji ef iks równa się logarytm cztery w nawiasie iks kwadrat minus trzy są liczby należące do przedziału od minus pierwiastek z trzech do trzy. 2. Funkcja ef opisana jest wzorem ef iks równa się pięć przez pierwiastek z pięć iks minus siedem. Dziedziną tej funkcji jest przedział od siedem piątych do nieskończoności.
Rp1sLCVJFD8ym2
Ćwiczenie 6
Połącz w pary dziedzinę funkcji z odpowiadającym jej wzorem funkcji. Lewa kolumna: dziedzina funkcji równa liczby rzeczywiste, dziedzina funkcji równa się suma zbiorów od zera do jeden i od jeden do nieskończoności, dziedzina funkcji równa się przedział od sześć do nieskończoności, dziedzina funkcji równa różnicy liczby rzeczywistych i minus siedem. Prawa kolumna: funkcja iks równa się pierwiastek trzeciego stopnia z iks minus siedem dodać iks kwadrat minus cztery, funkcja iks równa się pierwiastek trzeciego stopnia z iks do potęgi trzeciej dodać sześć dodać iks kwadrat minus trzy przez iks dodać siedem, funkcja iks równa się iks dodać cztery przez pierwiastek z iks minus sześć, funkcja iks równa się logarytm z iks w nawiasie dwa iks dodać trzy,
RcKjfd81zevhQ3
Ćwiczenie 7
Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym suma długości wszystkich krawędzi jest równa dwadzieścia cztery. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa może być dowolną liczbą rzeczywistą z przedziału: Możliwe odpowiedzi: 1. od trzy do sześć., 2. od zero do dwa., 3. od cztery do sześć., 4. prawostronnie domknięty od zero do osiem.
R1Cwtzrx6kV3h3
Ćwiczenie 8
Uzupełnij zdania, tak aby otrzymać określenia prawdziwe. Jeżeli we wzorze funkcji występuje wyrażenie (tu uzupełnij), to wyrażenie to może przyjmować (tu uzupełnij). Mianownik ułamka musi być zawsze liczbą (tu uzupełnij). Podstawa logarytmu musi być (tu uzupełnij) i (tu uzupełnij). Liczba logarytmowana musi być (tu uzupełnij). Możliwe odpowiedzi: 1. tylko wartości różne od zera, 2. dowolną liczbą rzeczywistą, 3. pod znakiem pierwiastka stopnia parzystego, 4. równą ułamkowi właściwemu, 5. dowolną liczbą całkowitą, 6. równą liczbie całkowitej, 7. każdą wartość rzeczywistą, 8. tylko wartości ujemne, 9. zawsze liczbą dodatnią, 10. ujemną, 11. różną od zera, 12. liczbą dodatnią, 13. dodatnią, 14. pod znakiem pierwiastka stopnia nieparzystego, 15. tylko wartości nieujemne, 16. różną od 1, 17. dowolną liczbą naturalną, 18. liczbą rzeczywistą różną od zera.