Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RvqZOEWd9bYFb1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Cechą charakterystyczną grupy społecznej nie jest... Możliwe odpowiedzi: 1. podobny system wartości., 2. wspólny cel do zrealizowania., 3. jednorodność jej członków.
R6K8Sysz9LLDn1
Ćwiczenie 2
Zdecyduj, które z podanych słów są synonimami etnocentryzmu, a które antonimami. Przenieś je do odpowiedniej grupy. synonimy Możliwe odpowiedzi: 1. kosmopolityzm, 2. szowinizm, 3. tolerancja, 4. nacjonalizm, 5. fanatyzm, 6. autokrytycyzm antonimy Możliwe odpowiedzi: 1. kosmopolityzm, 2. szowinizm, 3. tolerancja, 4. nacjonalizm, 5. fanatyzm, 6. autokrytycyzm
R1Xvrxrdw1wdn2
Ćwiczenie 3
Połącz przyczynę ze skutkiem. błąd jednorodności grupy obcej Możliwe odpowiedzi: 1. nieporozumienia, 2. dyskryminacja, 3. stereotyp, 4. akceptacja tolerancja Możliwe odpowiedzi: 1. nieporozumienia, 2. dyskryminacja, 3. stereotyp, 4. akceptacja etnocentryzm Możliwe odpowiedzi: 1. nieporozumienia, 2. dyskryminacja, 3. stereotyp, 4. akceptacja konflikt danych Możliwe odpowiedzi: 1. nieporozumienia, 2. dyskryminacja, 3. stereotyp, 4. akceptacja
R1BsawSYCNwgg2
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które z podanych elementów pasują do grupy „własnej”, a które do grupy „obcej”. Przenieś elementy do właściwej kategorii. grupa „własna” Możliwe odpowiedzi: 1. „dobra”, 2. etnocentryzm, 3. jednolita, 4. bagatelizowanie niewłaściwego zachowania, 5. zróżnicowana, 6. wyższa kultura, 7. „zła”, 8. niższa kultura, 9. wyolbrzymianie niewłaściwego zachowania grupa „obca” Możliwe odpowiedzi: 1. „dobra”, 2. etnocentryzm, 3. jednolita, 4. bagatelizowanie niewłaściwego zachowania, 5. zróżnicowana, 6. wyższa kultura, 7. „zła”, 8. niższa kultura, 9. wyolbrzymianie niewłaściwego zachowania
R1QyfieVjm61T2
Ćwiczenie 5
Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. Poszanowanie czyichś poglądów jest tożsame z ich aprobatą. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Postrzeganie członków grupy „własnej” jako bardziej różnorodnych jest skutkiem ograniczonych kontaktów i interakcji międzygrupowych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Stereotypy są związane z konfliktem relacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polaryzacja społeczna polega na pozytywnym przedstawieniu grupy „własnej” i negatywnym przedstawieniu grupy „obcej”. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się ze źródłami i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Ryszard Kapuściński Spotkanie z Innym – jako wyzwanie XXI wieku – wykład Ryszarda Kapuścińskiego

Tak więc trzy możliwości stały zawsze przed człowiekiem, ilekroć spotkał się z Innym: mógł wybrać wojnę, mógł odgrodzić się murem, mógł nawiązać dialog.

1 Źródło: Ryszard Kapuściński, Spotkanie z Innym – jako wyzwanie XXI wieku – wykład Ryszarda Kapuścińskiego, 1.10.2004 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 10.07.2020 r.].

Źródło II

1
Encyklopedia PWN

Przeciwieństwo asymilacji i integracji; opracowana przez grupę afrykanerskich uczonych z uniwersytetu w Stellenbosch, ogłoszona przez D.F. Malana (1948). Był podstawą polityki władz (…), utrwalającą władzę białej mniejszości, opartą na segregacji i dyskryminacji czarnych, kolorowych i Azjatów zapisanej w ustawach państwowych.

2 Źródło: Encyklopedia PWN: apartheid.
R1VZXc5uuPTFJ
Wyjaśnij, która z trzech "możliwości spotkania z Innym" to apartheid. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Michał Bilewicz Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego

Wiemy, że nie wszyscy Amerykanie to wyznawcy kultu dolara, ludzie lekkoduszni i wulgarni. Wiemy też, że nie wszyscy jesteśmy przyjaźni i gościnni. Z drugiej strony, Europejczycy, którzy nie znają nas tak dobrze, często postrzegają nas jako jeden monolityczny byt obdarzony wszystkimi tymi właściwościami.

3 Źródło: Michał Bilewicz, Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego, dostępny w internecie: spoleczna.psychologia.pl [dostęp 10.07.2020 r.].
R1CaXKwtVX4ZN
Ustosunkuj się do twierdzenia, że brak kontaktu miedzy grupami wpływa na homogeniczność ich postrzegania. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Manana Anna Jaworska Czym jest dojrzała identyfikacja z grupą? W poszukiwaniu komponentów identyfikacji grupowej mających pozytywne konsekwencje dla grupy własnej i relacji międzygrupowych

Ludzie dążą (…) do zachowania pozytywnej tożsamości społecznej, co jest ważnym czynnikiem motywującym ich zachowanie. Wartym podkreślenia jest fakt, że nie chodzi tu tylko o grupy opierające się na bezpośrednich interakcjach pomiędzy ich członkami, takie jak klasa szkolna czy drużyna sportowa. Tożsamość społeczna wynika również, a może przede wszystkim, z przynależności do grup abstrakcyjnych, takich jak naród, osoby tej samej rasy czy orientacji seksualnej (…). Można stwierdzić, że jedynym warunkiem wystarczającym do powstania tożsamości społecznej związanej z przynależnością do danej grupy jest postrzeganie siebie jako członka tej grupy, oraz bycie spostrzeganym w taki sposób przez innych ludzi.

4 Źródło: Manana Anna Jaworska, Czym jest dojrzała identyfikacja z grupą? W poszukiwaniu komponentów identyfikacji grupowej mających pozytywne konsekwencje dla grupy własnej i relacji międzygrupowych, dostępny w internecie: depotuw.ceon.pl [dostęp 10.07.2020 r.].
R1XmzjOAX4dBl
Wyjaśnij, dlaczego jednostka idealizuje własną grupę społeczną. (Uzupełnij).