Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Pokaż ćwiczenia:
R1F3vpdJuXjfe1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1ezfaleetcyw1
Ćwiczenie 2
Funkcja f opisana jest wzorem fx=-2x-3,jeśli x<0-3,jeśli x0.
Do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych: Możliwe odpowiedzi: 1. -5, 7, 2. -3, 4, 3. 2, 3, 4. -2, -3
RXi2Hahu1sucR1
Ćwiczenie 3
Do wykresu funkcji fx=4-2ax,jeśli x<2x2+a,jeśli x2
należy punkt A=-2, 0, to a jest równe: Możliwe odpowiedzi: 1. -1, 2. -3, 3. 2, 4. 3
RIGxLKXnnKzuR2
Ćwiczenie 4
Wskaż zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Jeżeli funkcja f opisana jest wzorem fx=x2,jeśli x-2, -1, 0, 4x,jeśli x5, to wykres funkcji jest linią ciągłą., 2. Jeżeli funkcja f opisana jest wzorem fx=2x-6,jeśli x-2x2-2,jeśli x>-2, to do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych 1, -1.
R1Qour7lLwHv62
Ćwiczenie 5
Dostępne opcje do wyboru: . Polecenie: Przeciągnij poprawną odpowiedź. Funkcja f opisana jest wzorem: f(x)={█(∛x,jeśli x<0@3^(x-2),jeśli x≥0)┤.
Do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych:
R1escYPIIq8uC2
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R4q5nugk6LO5T2
Ćwiczenie 7
Dostępne opcje do wyboru: zbiór liczb całkowitych, zbiór liczb wymiernych, zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, zbiór liczb rzeczywistych należących do sumy przedziałów -, 45, . Polecenie: Uzupełnij zdanie tak, aby stwierdzenie było prawdziwe. Jeżeli funkcja f opisana jest wzorem: X, to dziedziną funkcji jest luka do uzupełnienia .
2
Ćwiczenie 8

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

RSLVKVglQAexE
R1ykDZsugaZwv
Wskaż wzór, jakim jest określona funkcja f. Możliwe odpowiedzi: 1. f(x)= -2,jeśli x(-3,0)x,jeśli x0,3), 2. f(x)= -2,jeśli x(-3,0x,jeśli x(0,3), 3. f(x)= -2,jeśli x(-2,0)x,jeśli x(0,3), 4. f(x)= -2,jeśli x(-3,0)2x,jeśli x0,3)
Ćwiczenie 9

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

Rk7TQqFoZtYvL2
RrQEMPfCxWnM9
Wskaż wzór, jakim jest określona funkcja f. Możliwe odpowiedzi: 1. f(x)= |x|,jeśli x-2,1)x,jeśli x1,4, 2. f(x)= |x|,jeśli x-2,1)x2,jeśli x1,4, 3. f(x)= |x|,jeśli x-2,0)x,jeśli x0,4, 4. f(x)= -x,jeśli x-2,0)x,jeśli x0,4
Ćwiczenie 10

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

RTx6QM54uYvub2
R1MqWPT9Y8IaW
Wskaż wzór, jakim jest określona funkcja f. Możliwe odpowiedzi: 1. f(x)= 1x,jeśli x(-,-1x3,jeśli x(-1,+), 2. f(x)= 1x,jeśli x(-,-1x2,jeśli x(-1,+), 3. f(x)= -1x,jeśli x(-,-1x3,jeśli x(-1,+), 4. f(x)= -15x-65,jeśli x(-,-1x3,jeśli x(-1,+)
2
Ćwiczenie 11

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

RJFV9d5emzLco
RAD0RyuvMhgFP
Na podstawie rysunku odczytaj: Miejsce przecięcia wykresu z osią Y: {}
Ćwiczenie 12

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

R1bZUtrUKj6Ql2
RZjmALVvAhzFC
Na podstawie rysunku odczytaj: Miejsce przecięcia wykresu f z osią Y 1. -3, 2. -1, 3. 2, 4. 0, 5. (-1,0), 6. -2, 7. (0,1), 8. (0,-1),
f(1)= 1. -3, 2. -1, 3. 2, 4. 0, 5. (-1,0), 6. -2, 7. (0,1), 8. (0,-1),   f(3)= 1. -3, 2. -1, 3. 2, 4. 0, 5. (-1,0), 6. -2, 7. (0,1), 8. (0,-1).
Ćwiczenie 13

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

RVqpvyL1rg7pU3
R1ctJ29cqW0ed
Na podstawie rysunku odczytaj: Miejsce przecięcia wykresu f z osią Y 1. 2, 2. 0, 3. -1, 4. (0,1), 5. (1,0), 6. 4, 7. 1,
f(-1)= 1. 2, 2. 0, 3. -1, 4. (0,1), 5. (1,0), 6. 4, 7. 1,   f(1)= 1. 2, 2. 0, 3. -1, 4. (0,1), 5. (1,0), 6. 4, 7. 1,   f(2)= 1. 2, 2. 0, 3. -1, 4. (0,1), 5. (1,0), 6. 4, 7. 1.
RrW165PVMPoLQ3
Ćwiczenie 14
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1KdGwok1OOnb3
Ćwiczenie 15
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.