Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1ZwHKoRYLmQz1
Ćwiczenie 1
Podziel podane cechy budowy i modyfikacje na te, które są charakterystyczne dla małży osiadłych i na te charakterystyczne dla małży, które zachowały zdolność powolnego ruchu. małże osiadłe: Możliwe odpowiedzi: 1. zazwyczaj mają asymetryczną muszlę, bardziej spłaszczoną z jednej strony, 2. posiadają gruczoł bisiorowy, 3. ich noga jest bardzo kurczliwa i umięśniona, 4. mają uwstecznione więzadło łączące połówki muszli Małże z zachowaną zdolnością poruszania: Możliwe odpowiedzi: 1. zazwyczaj mają asymetryczną muszlę, bardziej spłaszczoną z jednej strony, 2. posiadają gruczoł bisiorowy, 3. ich noga jest bardzo kurczliwa i umięśniona, 4. mają uwstecznione więzadło łączące połówki muszli
1
Ćwiczenie 2
RSC72Csiyu6Wt
sercówka pospolita Możliwe odpowiedzi: 1. Znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm., 2. Małe muszle o charakterystycznym kształcie, często spotykane na brzegu morskim., 3. Zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym., 4. Preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach. W Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły., 5. Osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony. szczeżuja wielka Możliwe odpowiedzi: 1. Znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm., 2. Małe muszle o charakterystycznym kształcie, często spotykane na brzegu morskim., 3. Zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym., 4. Preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach. W Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły., 5. Osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony. małgiew piaskołaz Możliwe odpowiedzi: 1. Znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm., 2. Małe muszle o charakterystycznym kształcie, często spotykane na brzegu morskim., 3. Zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym., 4. Preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach. W Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły., 5. Osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony. perłoródka rzeczna Możliwe odpowiedzi: 1. Znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm., 2. Małe muszle o charakterystycznym kształcie, często spotykane na brzegu morskim., 3. Zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym., 4. Preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach. W Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły., 5. Osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony. omułek jadalny Możliwe odpowiedzi: 1. Znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm., 2. Małe muszle o charakterystycznym kształcie, często spotykane na brzegu morskim., 3. Zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym., 4. Preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach. W Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły., 5. Osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony.
1
Ćwiczenie 2
RUCoQjv5Hlzlo
Połącz w pary gatunek małży z jej opisem: sercówka pospolita Możliwe odpowiedzi: 1. zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym, 2. małe muszle o charakterystycznym wachlarzowatym kształcie, często spotykane na brzegu morskim, 3. osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony, 4. preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach; w Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły, 5. znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm szczeżuja wielka Możliwe odpowiedzi: 1. zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym, 2. małe muszle o charakterystycznym wachlarzowatym kształcie, często spotykane na brzegu morskim, 3. osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony, 4. preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach; w Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły, 5. znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm małgiew piaskołaz Możliwe odpowiedzi: 1. zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym, 2. małe muszle o charakterystycznym wachlarzowatym kształcie, często spotykane na brzegu morskim, 3. osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony, 4. preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach; w Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły, 5. znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm perłoródka rzeczna Możliwe odpowiedzi: 1. zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym, 2. małe muszle o charakterystycznym wachlarzowatym kształcie, często spotykane na brzegu morskim, 3. osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony, 4. preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach; w Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły, 5. znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm omułek jadalny Możliwe odpowiedzi: 1. zaopatrzony w długi bisior i zredukowaną nogę, jest gatunkiem jadalnym, 2. małe muszle o charakterystycznym wachlarzowatym kształcie, często spotykane na brzegu morskim, 3. osobniki tego gatunku żyją w strefie przybrzeżnej, mają jajowatą muszlę i długie syfony, 4. preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach; w Polsce jest gatunkiem uważanym za wymarły, 5. znajduje się pod ścisłą ochroną, muszla może osiągnąć nawet 20 cm
RLIeXiN5VRtxG1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. . U gatunków zagrzebujących się pod powierzchnią dna syfony przyjmują postać długich, mięsistych rurek, wystawionych ponad powierzchnię dna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niektóre gatunki małży drążą obrotami muszli korytarze w drewnie czy skałach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Głowa służy małżom do poruszania się i zakopywania w dnie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1AOvmtwhzPq02
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Kim Lindgren, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
RCQulG7POtfp0
Scharakteryzuj budowę małży. (Uzupełnij).
RPoyK9S7K6GFk2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj podanym sformułowaniom odpowiadające im definicje. Zamek muszli Możliwe odpowiedzi: 1. element spajający muszlę, zbudowany z zębów na jednej połowie muszli i dołków na drugiej połowie., 2. szczelina w tylnej części ciała małża., 3. element łączący połówki muszli małży, zbudowany z białek elastycznych i nieelastycznych. Syfon Możliwe odpowiedzi: 1. element spajający muszlę, zbudowany z zębów na jednej połowie muszli i dołków na drugiej połowie., 2. szczelina w tylnej części ciała małża., 3. element łączący połówki muszli małży, zbudowany z białek elastycznych i nieelastycznych. Więzadło muszli Możliwe odpowiedzi: 1. element spajający muszlę, zbudowany z zębów na jednej połowie muszli i dołków na drugiej połowie., 2. szczelina w tylnej części ciała małża., 3. element łączący połówki muszli małży, zbudowany z białek elastycznych i nieelastycznych.
RwwKIhTcuV6he2
Ćwiczenie 6
Uzupełnij tekst, wybierając prawidłowe sformułowania. Małże to zwierzęta dwubocznie symetryczne/niesymetryczne, których ciała są wydłużone, spłaszczone i zamknięte między dwiema połówkami muszli. Większość swojego życia spędzają zagrzebane w mule dennym. Są one pozbawione nogi/głowy, co odróżnia je od pozostałych mięczaków. Ciało składa się z worka trzewiowego i nogi/worka trzewiowego i głowy. Worek trzewiowy jest okryty płaszczem, który tworzy jamę płaszczową. Woda wpływa i wypływa do jamy płaszcza przez syfony/otwory wpustowe i wypustowe. Syfony są kluczowe dla funkcjonowania gatunków małży o wolnożyjącym/osiadłym trybie życia. Całe ciało małży okryte jest dwuklapową muszlą, będącą wytworem nogi/płaszcza. Muszle małży mają trzy warstwy, a warstwa wewnętrzna ma zdolność tworzenia pereł/kryształów w odpowiedzi na wniknięcie do wnętrza muszli drażniącej drobiny np. ziarenka piasku.
31
Ćwiczenie 7
R1ZBb4RxWf93O
Wymień funkcje, które pełni wydzielina gruczołu bisiorowego oraz wyjaśnij, jaka zaleta może wynikać z faktu, że bisior nie jest związany z małżem na stałe. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RfJjWO4WdVyDU
Wyjaśnij, z czego może wynikać fakt, że zdarzają się przypadki zatruć pokarmowych po spożyciu małży. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida