Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rp83y1tFwyBvC1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Wzór ogólny ciągu an o podanych wyrazach początkowych -14, 15, -16, 17, -18, ... to: Możliwe odpowiedzi: 1. an=1n+4, 2. an=- 1n+3, 3. an=-1nn+4, 4. an=-1nn+3
1
Ćwiczenie 2

Na rysunku przedstawiono wykres kilku kolejnych wyrazów ciągu an.

R1ErfOeudgIRJ
RfiMl35Ykl9LH
Wyraz a7 tego ciągu to: Możliwe odpowiedzi: 1. -9, 2. -11, 3. -14, 4. -15
RdmAMDf2ptU7c2
Ćwiczenie 3
Połącz w pary opis słowny i wzór ciągu an. Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy różnicę sześcianu tej liczby i kwadratu tej liczby. Możliwe odpowiedzi: 1. an=nn-n2, 2. an=nn-1n, 3. an=-n2+nn, 4. an=n2n-1 Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy różnicę pierwiastka tej liczby i odwrotności tej liczby. Możliwe odpowiedzi: 1. an=nn-n2, 2. an=nn-1n, 3. an=-n2+nn, 4. an=n2n-1 Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy różnicę kwadratu tej liczby i sześcianu tej liczby. Możliwe odpowiedzi: 1. an=nn-n2, 2. an=nn-1n, 3. an=-n2+nn, 4. an=n2n-1 Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy różnicę odwrotności pierwiastka tej liczby i tej liczby. Możliwe odpowiedzi: 1. an=nn-n2, 2. an=nn-1n, 3. an=-n2+nn, 4. an=n2n-1
RRNqGIG7ltUeN2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RyxTnUHo3um6a2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Ciąg an określony jest wzorem ogólnym an=-1n·9+n2 dla 1n5.. Niepoprawna odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: Nagłówek 2, Nagłówek 3
R1KzZBtcJKN4n2
Ćwiczenie 6
Ciąg an określony jest wzorem ogólnym
an=2n-2,dla n 66n+1,dla n<6
Uzupełnij równości, wpisując odpowiednie liczby. a5= Tu uzupełnij a6-a2= Tu uzupełnij 84a1=a8-Tu uzupełnij
3
Ćwiczenie 7

Sprawdź, ile punktów wspólnych mają wykresy ciągów an=22n+1bn=17+nn-4.

3
Ćwiczenie 8

Wyznacz wszystkie wyrazy całkowite ciągu an określonego wzorem ogólnym an=2-64-n2n2.