Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
Rk1ltLR5qcgRz1
Ćwiczenie 1
Od jakiego słowa pochodzi nazwa satelita? Możliwe odpowiedzi: 1. stellar, 2. satelles, 3. satelite, 4. satellum
RdqcXbOZ4n1y01
Ćwiczenie 2
Na jakie dwa główne rodzaje dzieli się satelity? Możliwe odpowiedzi: 1. naturalne, 2. elektroniczne, 3. sztuczne, 4. kosmiczne, 5. okołobiegunowe, 6. równikowe
1
Ćwiczenie 3
ReW7pXF9UeJKy
Jaki jest okres obiegu satelity geostacjonarnego? Podaj wynik w pełnych godzinach. Odpowiedź: Tu uzupełnij h
2
Ćwiczenie 4

Wyznacz okres obiegu Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 5
R1dkkeJHMIeMo
Elementy do uszeregowania: 1. element 3, 2. element 4, 3. element 1, 4. element 2
2
Ćwiczenie 6
RKJLvexQcEvEG
Wyznacz prędkość satelity na orbicie geostacjonarnej. Wynik podaj w zaokrągleniu do pełnych kilometrów na sekundę. Przyjmij promień Ziemi R = 6371 km. Odpowiedź: Tu uzupełnij km/s
2
Ćwiczenie 7
RZXMNgZ2joilY
Na jakiej orbicie (LEO, MEO, HEO) znajduje się satelita, którego obieg wokół Ziemi wynosi dokładnie półtorej godziny.
G = 6,6743 · 10-11 m3/(kg·s2), MZ = 5,972 · 1024 kg, R = 6371 km. Odpowiedź: Tu uzupełnij
2
Ćwiczenie 8

Na orbitach LEO, czyli niskich orbitach okołoziemskich znajdują się głównie satelity wojskowe, szpiegowskie, ewentualnie meteorologiczne i badawcze. Jest to również jedna z najbardziej zaśmieconych przestrzeń okołoziemska. Jak sądzisz, dlaczego?

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 9

Zastanów się i wyjaśnij dlaczego satelity nie są umieszczane na wysokościach mniejszych niż 160 km nad powierzchnią Ziemi. Sprawdź w dostępnych źródłach, czym jest linia Karmana.

uzupełnij treść