Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RwHMbJmjQZVSP1
Ćwiczenie 1
W jakim celu rysuje się schematy elektryczne? Możliwe odpowiedzi: 1. By przekazać informację., 2. By wyrazić siebie., 3. By rozwiązać problem., 4. By wyjaśnić zasadę działania.
1
Ćwiczenie 2

Przyporządkuj nazwy symbolom elementów obwodu elektrycznego.

R103YYscOMq4b
R1aOWOOqJ7HuB
1 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 2 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 3 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 4 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 5 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 6 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 7 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 8 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 9 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 10 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 11 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 12 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 13 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca) 14 Możliwe odpowiedzi: 1. Łącznik grupowy (pot. włącznik światła z dwoma przyciskami), 2. Dioda Zenera, 3. Źródło prądu stałego (np. akumulator), 4. Przewód połączeniowy, 5. Wypust oświetleniowy (np. do przyłączenia żyrandola), 6. Wyłącznik nadprądowy (pot. bezpiecznik automatyczny), 7. Opornik, 8. Żarówka, 9. Tranzystor NPN, 10. Przewód trójżyłowy, 11. Uziemienie, 12. Źródło prądowe (utrzymujące stałe natężenie prądu), 13. Silnik prądu stałego, 14. Dioda LED (świecąca)
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
R1JWscF1RODnk
Ćwiczenie 2
Do opisu sześciu rysunków dopasuj nazwę: tranzystor npn, przewód połączeniowy, dioda LED świecąca, źródło prądu stałego, żarówka, opornik. Wąski, poziomy prostokąt Możliwe odpowiedzi: 1. tranzystor npn, 2. opornik, 3. dioda LED świecąca, 4. żarówka, 5. źródło prądu stałego, 6. przewód połączeniowy Okrąg, w którym narysowano poziomy odcinek. Ze środka odcinka wychodzą do góry dwa ukośne odcinki. Jeden z odcinków skierowany jest w prawo i w górę, drugi odcinek zakończony strzałką skierowany jest w lewo i w górę Możliwe odpowiedzi: 1. tranzystor npn, 2. opornik, 3. dioda LED świecąca, 4. żarówka, 5. źródło prądu stałego, 6. przewód połączeniowy Pozioma linia Możliwe odpowiedzi: 1. tranzystor npn, 2. opornik, 3. dioda LED świecąca, 4. żarówka, 5. źródło prądu stałego, 6. przewód połączeniowy Dwa pionowe odcinki, lewy jest krótszy od prawego Możliwe odpowiedzi: 1. tranzystor npn, 2. opornik, 3. dioda LED świecąca, 4. żarówka, 5. źródło prądu stałego, 6. przewód połączeniowy Trójkąt skierowany wierzchołkiem w prawo z pionowym odcinkiem przechodzącym przez prawy wierzchołek. Nad nim narysowano dwie ukośne, równoległe strzałki skierowane w górę i w prawo Możliwe odpowiedzi: 1. tranzystor npn, 2. opornik, 3. dioda LED świecąca, 4. żarówka, 5. źródło prądu stałego, 6. przewód połączeniowy Okrąg z dwiema skrzyżowanymi liniami, skierowanymi ukośnie w prawo i dół oraz w prawo i w górę Możliwe odpowiedzi: 1. tranzystor npn, 2. opornik, 3. dioda LED świecąca, 4. żarówka, 5. źródło prądu stałego, 6. przewód połączeniowy
1
Ćwiczenie 3

Pogrupuj poniższe elementy obwodu, przypisując je do wskazanych kategorii.

Rl45v7bbaQGcD
RhUoIZxwRfUII
Półprzewodniki Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 4, 3. 11, 4. 8, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 14, 9. 9, 10. 2, 11. 3, 12. 1, 13. 12, 14. 13 Osprzęt domowej instalacji elektrycznej Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 4, 3. 11, 4. 8, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 14, 9. 9, 10. 2, 11. 3, 12. 1, 13. 12, 14. 13 Źródła Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 4, 3. 11, 4. 8, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 14, 9. 9, 10. 2, 11. 3, 12. 1, 13. 12, 14. 13 Odbiorniki Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 4, 3. 11, 4. 8, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 14, 9. 9, 10. 2, 11. 3, 12. 1, 13. 12, 14. 13 Połączenia Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 4, 3. 11, 4. 8, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 14, 9. 9, 10. 2, 11. 3, 12. 1, 13. 12, 14. 13
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RlXJznwIGsN3z
Ćwiczenie 3
Pogrupuj elementy obwodu, przypisując je do kategorii: półprzewodniki, źródła, odbiorniki, połączenia. Elementy obwodu: tranzystor, bateria, dioda, opornik, silnik elektryczny, żarówka, dioda świecąca, przewód połączeniowy, uziemienie, żarówka, akumulator. Półprzewodniki Możliwe odpowiedzi: 1. bateria, 2. tranzystor, 3. opornik., 4. dioda, 5. akumulator, 6. żarówka, 7. uziemienie, 8. dioda świecąca, 9. silnik elektryczny, 10. przewód połączeniowy Źródła Możliwe odpowiedzi: 1. bateria, 2. tranzystor, 3. opornik., 4. dioda, 5. akumulator, 6. żarówka, 7. uziemienie, 8. dioda świecąca, 9. silnik elektryczny, 10. przewód połączeniowy Odbiorniki Możliwe odpowiedzi: 1. bateria, 2. tranzystor, 3. opornik., 4. dioda, 5. akumulator, 6. żarówka, 7. uziemienie, 8. dioda świecąca, 9. silnik elektryczny, 10. przewód połączeniowy Połączenia Możliwe odpowiedzi: 1. bateria, 2. tranzystor, 3. opornik., 4. dioda, 5. akumulator, 6. żarówka, 7. uziemienie, 8. dioda świecąca, 9. silnik elektryczny, 10. przewód połączeniowy
11
Ćwiczenie 4

Narysuj schemat obwodu elektrycznego pokazanego na rysunku. Porównaj swój rysunek z naszą odpowiedzią.

Rv6plaFbM1hrn
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, dostępny w internecie: https://pl.freepik.com/wektory/tlo [dostęp 12.07.2022].
uzupełnij treść
R17OG9q4kDnTp
Ćwiczenie 4
Zbudowano obwód, w którym znajduje się żarówka połączona przewodem z baterią. Kolejny przewód łączy drugi biegun baterii z zaciskiem wyłącznika, a drugi zacisk wyłącznika połączony jest z żarówką. Narysowano schemat tego obwodu, w którym znalazły się następujące symbole: a. dwa równoległe odcinki jeden dłuższy i cieńszy od drugiego, położone w niewielkiej odległości od siebie, b. okrąg z ukośnym krzyżem w środku, c. przerwa w poziomym przewodzie. Z lewego końca przerwy wychodzi odcinek skierowany w górę i w prawo. Długość odcinka równa jest długości przerwy. Symbol opisany w punkcie a to żarówka / bateria / wyłącznik. Symbol opisany w punkcie b to żarówka / bateria / wyłącznik. Symbol opisany w punkcie c to żarówka / bateria / wyłącznik.
R1NlTyA1EUtNU2
Ćwiczenie 5
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Element, którego symbolem na schematach jest linia prosta., 2. Potoczna nazwa przewodu., 3. Amerykański fizyk, którego odkrycie jest podstawą działania diody o symbolu zawierającym literę L (niekiedy w lustrzanym odbiciu)., 4. Znak oznaczający element obwodu elektrycznego na schemacie., 5. Urządzenie oznaczane na schematach literą G w kółku., 6. Element, który w zależności od konstrukcji oznaczamy na schematach w kółku lub bez., 7. Jeden z elementów półprzewodnikowych, którego symbol zawiera dwie strzałeczki.
R3ZYR4Z4IgGro2
Ćwiczenie 6
Analizując poniższe schematy obwodów elektrycznych i opierając się o swoją dotychczasową wiedzę wskaż, które z nich zawierają poprawnie włączone oba mierniki.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RXKHXILKhuSnv
Ćwiczenie 6
Wskaż, które z opisanych schematów obwodów elektrycznych zawierają poprawnie włączone mierniki: woltomierz i amperomierz. Możliwe odpowiedzi: 1. Lewy koniec opornika połączony jest z ujemnym biegunem baterii, a prawy koniec z zaciskiem amperomierza. Drugi zacisk amperomierza połączony jest z dodatnim biegunem baterii. Oba końce opornika połączone są też z zaciskami woltomierza., 2. Lewy koniec opornika połączony jest z ujemnym biegunem baterii, a prawy koniec z zaciskiem woltomierza. Drugi zacisk woltomierza połączony jest z dodatnim biegunem baterii. Oba bieguny baterii połączone są też z zaciskami amperomierza., 3. Lewy koniec opornika połączony jest z ujemnym biegunem baterii, a prawy koniec z zaciskiem amperomierza. Drugi zacisk amperomierza połączony jest z dodatnim biegunem baterii. Oba bieguny baterii połączone są też z zaciskami woltomierza.
2
Ćwiczenie 7

Jaka może być największa moc każdej z czterech jednakowych żarówek, aby nie doprowadzić do przekroczenia natężenia prądu, przy którym bezpiecznik odłącza zasilanie?

RAEyfQC5hveHv
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RgNOrtg8fRDsI
P = Tu uzupełnij W
1
Ćwiczenie 7

Cztery jednakowe żarówki połączone równolegle zasila akumulator wytwarzający napięcie dwunastu woltów. Na wyjściu akumulatora znajduje się bezpiecznik przerywający obwód, gdy natężenie prądu przekroczy pięć amperów. Jaka może być największa moc każdej żarówki, aby nie doprowadzić do przekroczenia natężenia prądu, przy którym bezpiecznik odłącza zasilanie?

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 8

Korzystając z informacji zawartych na schemacie poniżej, oblicz natężenie prądu przepływającego przez baterię B1.

RyfAm5MaDzXIz
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
Rc3eY9GqMQtcw
I = Tu uzupełnij A
1
Ćwiczenie 8

Dwie baterie połączono tak, że biegun dodatni pierwszej baterii połączony jest z biegunem dodatnim drugiej baterii, a biegun ujemny pierwszej baterii połączony jest z biegunem ujemnym drugiej baterii. Siła elektromotoryczna pierwszej baterii oznaczona jako wielkie S  wielkie E wielkie M z indeksem dolnym jeden wynosi sześć woltów, a jej opór wewnętrzny oznaczony jako wielkie R z indeksem dolnym jeden wynosi jeden om. Siła elektromotoryczna drugiej baterii oznaczona jako wielkie S  wielkie E wielkie M z indeksem dolnym dwa wynosi dwanaście woltów, a  jej opór wewnętrzny oznaczony jako wielkie R z indeksem dolnym dwa wynosi dwa omy. Oblicz natężenie prądu przepływającego przez każdą z  baterii.

uzupełnij treść