Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R15W23fbed6UD
Ćwiczenie 1
Wiadomo, że Liczba jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź B
RcC9kbCpf8i4E
Ćwiczenie 2
Ile istnieje takich liczb , że . Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 0, 3. 2
R1aT7k1x6Yc0S
Ćwiczenie 3
Wiedząc, że , wskaż każdą równość prawdziwa. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
R19lQUVF1AYOC
Ćwiczenie 4
Porównaj liczby, przeciągając odpowiedni znak.
RiKwa3jFP1CNJ
Ćwiczenie 5
Połącz w pary równe liczby, wiedząc, że logax=m, a>0, a1, x>0. element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 2 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 2 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 2 prawy
RQDiUB03On4T4
Ćwiczenie 6
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie liczby. Jeśli to Tu uzupełnij Jeśli to Tu uzupełnij
Ćwiczenie 7

Wykaż, że jeśli a>0, a1, b>0, b1 to alogab+logablogbablogba=1.

Ćwiczenie 8

Wykaż, że istnieją dwie liczby rzeczywiste x spełniające warunek log5x·log2x=log52.