Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Na każdym z rysunków I, IIIII przedstawiono parę trójkątów.

RWzN4cI5xkOFx
R1DxmUY9e39z3
Na którym rysunku przedstawione trójkąty są podobne? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Na I, IIIII., 2. Tylko na IIII., 3. Tylko na IIIII., 4. Tylko na I.
R1BknIdboji6w1
Ćwiczenie 2
Dostępne opcje do wyboru: 5, 6, 7, 25, 36, 49, 5, 6, 7, 125, 180, 245. Polecenie: Przeciągnij poprawną odpowiedź. Liczby 125, 180, 245 są długościami boków trójkąta ABC. Trójkątem podobnym do trójkąta ABC jest trójkąt o bokach długości luka do uzupełnienia .
R1ZpKg6blccX41
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawną odpowiedź. Dane są trójkąty: ABC o bokach długości 4, 68; trójkąt DEF o bokach 6, 912 oraz trójkąt KLM o bokach 9, 1214. Wynika stąd, że: Możliwe odpowiedzi: 1. ABC~DEF., 2. ABC~KLM., 3. DEF~KLM.
2
Ćwiczenie 4

Prosta AB jest równoległa do prostej KL oraz AB=3, KL=7BK=9 jak na rysunku poniżej.

R1HJjBcm3Qoin
R1Y6aih9GEbvT
Zaznacz poprawną odpowiedź. Długość odcinka BP jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 2,7., 2. 3., 3. 6,3., 4. 7.
2
Ćwiczenie 5

Proste ab zostały przecięte prostymi równoległymi k, lm jak na rysunku poniżej.

R1PzotrAHcZ14

Prawdziwe są proporcje: pd=p+zd+q, dx=pf, hs=dd+q.

RzBF7prISQJks
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R161iIrBTC073
Mamy dwa trójkąt. Jeden o bokach a, bc oraz drugi o bokach d, ef. Jeśli prawdą jest, że c+fc=a, e+fa=d oraz cf=be=ae, to które z poniższych równości są prawdziwe? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Długości boków wynoszą: a=3, b=4, c=5, d=6, e=8, f=10., 2. Długości boków wynoszą: a=2, b=4, c=6, d=2, e=4, f=6., 3. Długości boków wynoszą: a=4, b=6, c=8, d=2, e=3, f=4., 4. Mamy za mało danych, aby określić długości boków.
2
Ćwiczenie 6

Długość boku AB trójkąta ABC jest równa 5. Na bokach BCAC tego trójkąta leżą punkty odpowiednio DE takie, że DE=3, CE=2BAC=EDC=α, jak na rysunku.

ROMT8EOQgJrCQ

Oblicz długość boku BC trójkąta ABC.

3
Ćwiczenie 7

Na rysunku przedstawione są dwa prostokąty ABCDBEFG o wspólnym wierzchołku B. Bok AB prostokąta ABCD jest 2 razy dłuży od jego boku AD, a bok BG prostokąta BEFG jest 2 razy dłuży od jego boku BE.

RoP9qYqja9LaE

Udowodnij, że AG=2·EC.

3
Ćwiczenie 8

Dany jest równoległobok ABCD. Prosta przechodząca przez wierzchołek D przecina przekątną AC tego równoległoboku w punkcie E, bok BC w punkcie F i przedłużenie boku AB w punkcie G jak na rysunku poniżej.

R1IW7UE084DtD

Wykaż, że DE2=EF·EG.