Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym filmem edukacyjnym, aby utrwalić swoją wiedzę o trójkątach podobnych.

R1dblolCvzTie
Film nawiązujący do treści lekcji dotyczącej podobieństw trójkątów.
Polecenie 2

Kacper wyszedł z domu na spacer kierując się na azymut 20°. Szedł przez 20 minut. Następnie ruszył 30° na południe od kierunku wchodniego. Szedł 50 minut. Wrócił do domu najkrótszą drogą. Przez cały czas poruszał się z niezmienioną prędkością. Wiktoria ruszyła 60° na zachód od kierunku północnego. Szła 10 minut. Następnie obróciła się o 100° w lewo i szła przez 25 minut, wróciła do domu najkrótszą drogą. Całą drogę szła z niezmienioną prędkością. Zastanówmy się, czy drogi, które przebyli Kacper i Wiktoria tworzą trójkąty podobne.