Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RxyxWVxVt8TKD1
Ćwiczenie 1
Dana jest funkcja opisana wzorem
fx=1dla x<-1x2dla -1x22dla x>2.
Wybierz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Funkcja f jest ciągła w punkcie x0=-1., 2. Funkcja f jest ciągła w punkcie x0=2., 3. Funkcja f nie jest ciągła w punkcie x0=-1., 4. Funkcja f nie jest ciągła w punkcie x0=2.
RoqDjLN3b30mJ11
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1J1bA0Vtpl4o2
Ćwiczenie 3
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=9x2-13x+1. Jaką wartość należy nadać tej funkcji dla x0=-13, aby była ona ciągła w tym punkcie? Wybierz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. f-13=0, 2. f-13=1, 3. f-13=-2, 4. f-13=-1
RKDSxTQO056Ke2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RoxDH9GjEDfrE2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1X3l1UhgD8m92
Ćwiczenie 6
Dostępne opcje do wyboru: . Polecenie: Dana jest funkcja f opisana wzorem fx=ax+bdla x-, 012x2-4x+7dla x0, 10adla x10, .
Uzupełnij puste miejsce przeciągając odpowiednie wyrażenie tak, aby otrzymać zdania prawdziwe.
RSPFliPtDW5Yg3
Ćwiczenie 7
Dana jest funkcja f opisana wzorem fx=ax2-2x-3dla x-, -1x-2dla x-1, .
Wybierz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Dla dowolnego a∈〖〖R 〗^-〗^ funkcja f jest ciągła w punkcie x_0=-1., 2. Dla dowolnego a∈〖〖R 〗^+〗^ funkcja f jest ciągła w punkcie x_0=-1., 3. Dla a=0 funkcja f jest ciągła w punkcie x_0=-1., 4. Dla a=1 funkcja f jest ciągła w punkcie x_0=-1.
RhqRwp1tqZhOz
Ćwiczenie 8
1) Dla a= 1. 1, 2. 35, 3. 0, 4. -25, 5. 5, 6. -1 funkcja f jest ciągła w punkcie x0=-5.
2) Dla dowolnego ab=1 funkcja f jest ciągła w punkcie x0= 1. 1, 2. 35, 3. 0, 4. -25, 5. 5, 6. -1.
3) Dla dowolnego ab= 1. 1, 2. 35, 3. 0, 4. -25, 5. 5, 6. -1 funkcja f także jest ciągła w punkcie x0=0.