Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1RRrQ8jlX8e2
Uzupełnij tekst. Autoprezentacji dokonujemy między innymi podczas 1. kłamstwie, 2. negatywne, 3. poza centrum uwagi, 4. pozytywne, 5. rozmowy kwalifikacyjnej, 6. zakupów w supermarkecie, 7. negatywnym, 8. pozytywnym, 9. w centrum uwagi, 10. samej prawdzie. Jesteśmy wtedy 1. kłamstwie, 2. negatywne, 3. poza centrum uwagi, 4. pozytywne, 5. rozmowy kwalifikacyjnej, 6. zakupów w supermarkecie, 7. negatywnym, 8. pozytywnym, 9. w centrum uwagi, 10. samej prawdzie. Autoprezentacja oparta na 1. kłamstwie, 2. negatywne, 3. poza centrum uwagi, 4. pozytywne, 5. rozmowy kwalifikacyjnej, 6. zakupów w supermarkecie, 7. negatywnym, 8. pozytywnym, 9. w centrum uwagi, 10. samej prawdzie jest ryzykowną strategią. Choć niektórzy mogą postrzegać autoprezentację jako zjawisko 1. kłamstwie, 2. negatywne, 3. poza centrum uwagi, 4. pozytywne, 5. rozmowy kwalifikacyjnej, 6. zakupów w supermarkecie, 7. negatywnym, 8. pozytywnym, 9. w centrum uwagi, 10. samej prawdzie, zazwyczaj jest ona zjawiskiem 1. kłamstwie, 2. negatywne, 3. poza centrum uwagi, 4. pozytywne, 5. rozmowy kwalifikacyjnej, 6. zakupów w supermarkecie, 7. negatywnym, 8. pozytywnym, 9. w centrum uwagi, 10. samej prawdzie.
RVS81UQJSIAwT1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, co robimy, aby ochronić swój wizerunek. Możliwe odpowiedzi: 1. Komunikujemy otoczeniu przyjęcie norm społecznych., 2. Stajemy się nonkonformistami., 3. Przeczymy normom społecznym., 4. Zachowujemy się przeciwnie do modelu zachowań grupy.
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz Retoryka i jej zastosowania

Początki retoryki opisowej (teorii retoryki) wiążą się z działalnością pedagogiczną grupy filozofów zwanych sofistami (V w. p.n.e.), którzy propagowali ideał człowieka – przywódcy ludu, tzw. demagoga. Głoszone przez nich poglądy (m.in. „człowiek jest miarą wszechrzeczy” – zatem nie ma jednej powszechnej prawdy, są jedynie prawdy „cząstkowe”, w danej chwili wiarygodne/przekonujące dla człowieka; każdego można przekonać do uznania za prawdę dowolnego zdania, jeśli tylko odpowiednio się je zaprezentuje) oraz działania (odpłatne nauczanie wygłaszania przemówień i przekonywania do swoich racji, co mogło doprowadzić do wygrania sprawy sądowej bez względu na wymowę faktów) przyczyniły się do nadużywania słowa w celach politycznych i finansowych.

1 Źródło: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Retoryka i jej zastosowania, dostępny w internecie: wydawnictwo.uni.lodz.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
RTAz2XVOwRQ19
Wyjaśnij, czy starożytna retoryka może być określana jako jedna z technik autoprezentacji. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Autoprezentacja

Dobry wizerunek liczy się zawsze – najbardziej chyba jednak podczas pierwszego kontaktu, kiedy to (czy chcemy tego czy też nie chcemy) „robimy” tzw. pierwsze wrażenie. (…)

Wiąże się to z dwoma ciekawymi efektami. Pierwszy z nich to tzw. efekt „aureoli”, który zachodzi, gdy pierwsze wrażenie, jakie robimy, jest korzystne – nasze dalsze zachowania będą wtedy najprawdopodobniej również oceniane dobrze (o ile oczywiście nie popełnimy strasznej gafy lub błędu). Przeciwieństwem jest efekt „rogów” – złe pierwsze wrażenie skłania naszego obserwatora do przypisywania nam następnie raczej niekorzystnych atrybucji; trzeba się wtedy (oj, trzeba!) nieźle namęczyć, aby poprawić tak splamiony wizerunek.

2 Źródło: Autoprezentacja, dostępny w internecie: zsrckp.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
RjkZ1ZPMxrF1w
Źródło: Efekt aureoli, dostępny w internecie: monitorfx.pl [dostęp 23.07.2020 r.], tylko do użytku edukacyjnego.
RkCvWCQ3fkQoV
Wyjaśnij, co jest przykładem efektu aureoli (głosowanie na Alana czy na Bena). (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Autoprezentacja

Zdobywanie sympatii innych przez mówienie im miłych rzeczy – ta taktyka działa, gdy partner nie domyśla się że chwalimy go po to aby zdobyć jego względy – zrób to subtelnie i pośrednio – skomplementuj „szersze Ja” np. firmę w której pracuje, jego biuro, jego sekretarkę.

2 Źródło: Autoprezentacja, dostępny w internecie: zsrckp.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
RorEOg3rL5v64
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Poniższy tekst odnosi się do… Możliwe odpowiedzi: 1. atrybucji., 2. ingracjacji., 3. konformizmu., 4. nonkonformizmu.
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Magdalena Suppan Pracuję nad swoją samooceną i autoprezentacją

Wyobraź sobie, że masz wygłosić krótki wykład na temat, który jest Ci dobrze znany. Jan K. i Zygmunt S. również znajdują się w takiej sytuacji. Obaj pod względem merytorycznym są niezwykle kompetentni. Jan K. jest człowiekiem zamkniętym w sobie, niepewnym w kontaktach społecznych, ma wprawdzie dobry styl językowy, ale nie dowierza własnym siłom (…). Odczuwa lęk przed wygłaszaniem referatu. Natomiast Zygmunt S. bardzo chętnie znajduje się w centrum zainteresowania. Nie odczuwa zbytniej tremy, ponieważ jest świadomy swojej kompetencji. (…) Podczas wykładu dwóch słuchaczy rozmawia półgłosem. Jan K. myśli: „Oni na pewno są innego zdania i zaraz będą krytykować moją wypowiedź”. Jest zmieszany, staje się jeszcze bardziej nerwowy i coraz częściej zdarzają mu się przejęzyczenia. Obawy Jana K. potwierdzają się, jego wykład faktycznie wypada źle. Zygmunt S. postrzega tę samą sytuację następująco: „Ci dwaj zachowują się jak dzieciaki w szkole. No cóż, dopóki nie przeszkadzają innym, dopóty nie ma to żadnego znaczenia”. Zygmunt S. spokojnie i pewnie kontynuuje wykład.

3 Źródło: Magdalena Suppan, Pracuję nad swoją samooceną i autoprezentacją, dostępny w internecie: lublin.eu [dostęp 23.07.2020 r.].
ROs3vw7bxWpR3
Wyjaśnij, jaki wpływ na autoprezentację ma samoocena jednostki. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Magdalena Suppan Pracuję nad swoją samooceną i autoprezentacją

Zgodnie z zasadą Mehrabiana [w przypadku komunikatów ambiwalentnych, dotyczących stanów emocjonalnych, postaw i uczuć – dop. red.] mniej ważne jest to, co mówisz, a bardziej istotne jest to, w jaki sposób przekazujesz informacje. Oto procentowy udział poszczególnych kanałów w procesie komunikacji:

RIc5HoFxe6Iql
Wykres kołowy. Lista elementów: mowa ciała; Wartość: 65; Udział procentowy: 65%słowa; Wartość: 10; Udział procentowy: 10%ton głosu; Wartość: 25; Udział procentowy: 25%
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3 Źródło: Magdalena Suppan, Pracuję nad swoją samooceną i autoprezentacją, dostępny w internecie: lublin.eu [dostęp 23.07.2020 r.].
RZcnAIufZHLSa
Podaj nazwę rodzaju komunikacji przedstawionej na wykresie. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną

Jeżeli starasz się o pracę na stanowisku, na którym będziesz mieć władzę (np. manager), musisz wzbudzać autorytet (np. księgowa), będziesz pełnić funkcję reprezentacyjną (np. sekretarka) lub będziesz mieć kontakt z klientem (np. pracownik banku), załóż strój business professional.

RwhuG11ThJ1Ck
A.
R9w8UGNzKsGsr
B.
4 Źródło: Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, dostępny w internecie: wczerni.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
RNoeIVfdRxNKV
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Obronne i asertywne taktyki autoprezentacji

Wielu psychologów społecznych zajmujących się problematyką autoprezentacji wyróżnia obronne i asertywne wzorce autoprezentacji. (…)

Asertywny styl autoprezentacji jest charakterystyczny dla osób pewnych siebie, pozytywnie oceniających efektywność własnych zachowań. Dla takich osób autoprezentacja jest okazją i narzędziem realizacji pożądanych celów. Osoba asertywna traktuje autoprezentację jako wyzwanie, dzięki któremu może zaprezentować własne możliwości, optymalnie zaspokoić własne potrzeby. W sytuacji społecznego stresu (ekspozycji społecznej, rozliczenia się z odpowiedzialności za własne zachowania) jednostka asertywna potrafi skuteczniej bronić pozytywnego obrazu własnej osoby, jej autoprezentacja jest wyrazista i jednoznacznie pozytywna.

5 Źródło: Obronne i asertywne taktyki autoprezentacji, dostępny w internecie: certyfikatyprzezinternet.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
R2kCpQt8aiHBl
Wybierz przykładowe taktyki autoprezentacji. Możliwe odpowiedzi: 1. wymówki, 2. suplikacja, 3. ingracjacja, 4. przeprosiny, 5. autopromocja, 6. usprawiedliwienie, 7. świecenie przykładem
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie

1
Grzegorz Tomicki Autopromocja

Ludzie, którzy próbują wywrzeć wrażenie kompetentnych (…) po pierwsze, grozi im zetknięcie się z paradoksem autopromocyjnym. Ponieważ ludzie naprawdę wybitni nie potrzebują dodatkowo prezentować swoich umiejętności, aktywne promowanie siebie może w oczach otoczenia stanowić dowód, że dana osoba w rzeczywistości wcale nie jest kompetentna. (…)

Drugim problemem w autopromocji jest bilansowanie zdobywanej sympatii z autorytetem. Chociaż człowiek manifestujący swoje umiejętności wywiera wrażenie bardziej kompetentnego, autopromocja często powoduje brak sympatii otoczenia. Pewien eksperyment wykazał, że badani, którzy próbowali przekonać innych o swych kompetencjach, zdobyli znacznie mniejszą sympatię. Istnieje po temu kilka powodów: ludzie nie lubią samochwał; adresat autoprezentacji może poczuć się gorszy; jednostka próbująca zrobić wrażenie swoją inteligencją na ogół dominuje w konwersacji.

6 Źródło: Grzegorz Tomicki, Autopromocja, dostępny w internecie: pzc.innelektury.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
R12iBorWLx8hG
Wyjaśnij, dlaczego podane skutki autopromocji określane są mianem ryzyka autoprezentacyjnego. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida