Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1a0apZ6MklRn1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Według Karola Marksa religia jest… Możliwe odpowiedzi: 1. opium dla ludu., 2. szczęściem dla ludzi., 3. nierównością społeczną., 4. niczym, co ważne.
R15dtsULks4f11
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Religia jest obiektem zainteresowań: Możliwe odpowiedzi: 1. antropologii, 2. socjologii, 3. fizyki, 4. astronomii
11
Ćwiczenie 3

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj ćwiczenie.

REx3QQZlNchbx
Źródło: Flickr, licencja: CC 0.
RbHC9VA0VLfU2
Podaj, jaki rytuał religijny został przedstawiony na powyższej ilustracji. (Uzupełnij).
R91MFrH4R3HU32
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Zwolennicy teorii konfliktu wskazują jedynie na pozytywne cechy religii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pośrednią formą organizacji religijnej pomiędzy kościołem a sektą jest denominacja.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według Maxa Webera kalwinizm przyczynił się do rozwoju kapitalizmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ateiści negują całkowicie istnienie bogów i bóstw.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
211
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj tabelę i wykonaj ćwiczenie.

Symbol identyfikacyjny

Rodzaje religii, nurty religijne, grupy wyznań

Ogółem w tys.

Odsetek ogółu ludności

Odsetek udzielających odpowiedzi na wyznanie

Ogółem

38.511,8

100,0

x

Udzielający odpowiedzi na pytanie o wyznanie

35.151,4

91,3

100,0

Należący do wyznania

34.222,0

88,9

97,4

1

chrześcijaństwo

34.202,7

88,8

97,3

1.1

katolicyzm

33.782,0

87,7

96.1

1.1.1

Kościół katolicki

33.762,3

87,7

96,0

1.1.2

starokatolicyzm

19,7

0,1

0,1

1.2

chrześcijaństwo wschodnie (ortodoksyjne)

157,0

0,4

0,4

1.2.1

prawosławie

156,6

0,4

0,4

1.2.2

chrześcijańskie kościoły orientalne

0,4

0,0

0,0

1.3

protestanckie i tradycji protestanckiej

122,6

0,3

0,3

1.4

nurt badaczy Pisma Świętego

140,0

0,4

0,4

1.4.1.1

Świadkowie Jehowy

137,3

0,4

0,4

1.4.1.2

Wyznania badaczy Pisma Świętego

2,7

0,0

0,0

1.5

Inne chrześcijańskie

1,0

0,0

0,0

2

islam

5,1

0,0

0,0

3

judaizm

0,8

0,0

0,0

4

buddyzm

6,0

0,0

0,0

5

hinduizm

0,9

0,0

0,0

6

Pogaństwo (rodzimowierstwo) i neopogaństwo

0,9

0,0

0,0

7

Inne religie

3,9

0,0

0,0

Deklaracje wyrażające stosunek do wiary

1,8

0,0

0,0

Nienależące do żadnego wyznania

924,4

2,4

2,6

Odmawiający odpowiedzi na pytanie o wyznanie

2.733,8

7,1

X

Nie ustalono

626,6

1,6

X

tabela Źródło: Wyznania religijne w Polsce 2012–2014, 4.08.2016 r., dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 21.03.2020 r.].

R1AvJN857Ntm1
Podaj, jaka religia jest religią dominującą w Polsce. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Gabe Bullard Tracimy wiarę. Najnowsza religia nr 1 na świecie to brak wyznania

Wśród bezwyznaniowców istnieją głębokie podziały. Niektórzy to zagorzali ateiści. Inni agnostycy. A wielu innym po prostu nie zależy na wybraniu preferencji. Zorganizowani wokół sceptycyzmu do organizacji i zjednoczeni wspólnym przekonaniem, że nie wierzą, bezwyznaniowcy jako grupa mają tak samo złożoną strukturę wewnętrzną jak wiele religii. I tak jak w przypadku religii, te wewnętrzne sprzeczności mogą odstraszać nowych członków. (...) Postęp nauki nie tylko sprawia, że ludzie zaczynają wątpić w Boga, ale też łączy tych, którzy wątpią. Łatwo znaleźć w sieci grupy dyskusyjne ateistów czy agnostyków, nawet dla kogoś pochodzącego z religijnej społeczności czy rodziny. I każdy kto szuka towarzystwa, którym w przeciwnym wypadku byłby kościół, może się wybrać na niedzielne świeckie spotkanie albo na tysiąc innych spotkań dla humanistów, ateistów, agnostyków czy sceptyków.

cytat3 Źródło: Gabe Bullard, Tracimy wiarę. Najnowsza religia nr 1 na świecie to brak wyznania, 9.02.2020 r., dostępny w internecie: national‑geographic.pl [dostęp 21.03.2020 r.].
RgMr71FaZr4uj
Wyjaśnij na podstawie tekstu, dlaczego autor tekstu uważa, że bezwyznaniowość jest kolejną religią.
31
Ćwiczenie 7

Przeczytaj tekst i wykonaj ćwiczenie.

RJPyYNWcONjIJ

Pobierz załącznik

Źródło: Maciej Kluczka, Co trzeba wiedzieć o sekcie?, misyjne.pl, 17.12.2018 [online, dostęp: 21.03.2020].
Plik PDF o rozmiarze 95.23 KB w języku polskim
RfHxg09Ri3488
Wypunktuj, na podstawie tekstu, cechy sekty. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj ćwiczenie.

1
Dominika Kozłowska Czy religia ma przyszłość?

Dominika Kozłowska: Zacznijmy od zasadniczej kwestii: dlaczego pytanie o przyszłość religii jest dziś problematyczne? Czy przyszłość religii jest niepewna?

Agata Bielik‑Robson: To bardzo trudne pytanie, bo nie sposób na nie wiarygodnie odpowiedzieć. Osobiście nie martwię się o przyszłość religii jako takiej. Potrzeba sakralności jest uniwersalna i obecna w każdej kulturze. Niepokoi mnie raczej los pewnych konkretnych religii – tych, które Karl Jaspers nazwał religiami osiowymi. Zaliczał do nich judaizm oraz dwa kolejne monoteizmy: chrześcijaństwo i islam, ale także buddyzm. Zdaniem Jaspersa są to tradycje, w których dokonał się dość gwałtowny, radykalny i do dzisiaj niewyjaśniony zwrot. Polegał on na przejściu od dawnej sakralności, którą kojarzymy z zamkniętymi i trybalnymi społecznościami, do otwartości na świętość uniwersalną, przekraczającą granice poszczególnych plemion. Religie osiowe odeszły od dość prymitywnego, pogańskiego sacrum, w którym wyraża się przede wszystkim wola mocy (to, co Eliade opisuje jako żywiołowe, naturalne numinosum), otwierając się na jej zupełne przeciwieństwo – na świętość, która żadnej mocy nie wyraża, jest ideałem dobra i sprawiedliwości poza wszelką dominacją, a chrześcijanie powiedzieliby: miłości.

O przyszłość religii osiowych mam prawo się martwić, dlatego że w moim odczuciu coś, co wywołało ten niezwykły ferment i w zasadzie stworzyło cywilizację Zachodu, w tej chwili znajduje się w stanie powolnego zaniku.

cytat4 Źródło: Dominika Kozłowska, Czy religia ma przyszłość?, „Miesięcznik Znak” 2017, nr 745.
R19APNXWwVGTM
Podaj, na podstawie tekstu oraz własnych przemyśleń, różnice pomiędzy religijnością człowieka średniowiecza, a współczesnego. (Uzupełnij).