Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
Ćwiczenie 1
R7Q7La0CIcEpt1
Zadanie interaktywne
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R66CAUc5q0kgX1
Zadanie interaktywne
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RTA8UFD0twCYc1
Zadanie interaktywne
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Przed przystąpieniem do obliczeń pamiętaj o zamianie (uzgodnieniu) jednostek wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne.

Polecenie 1

Duży wiatrak w elektrowni wiatrowej ma moc 2 MW (2 miliony watów). Oblicz pracę, jaką może on wykonać w ciągu doby.

Polecenie 2

Do wyciągania łodzi na brzeg rybacy używają kołowrotu. Średnica walca kołowrotu ma wartość 35 cm, a korba długość 70 cm. Do wyciągnięcia łodzi trzeba pokonać opory ruchu o wartości 4 000 N. Oblicz, jaką siłą muszą działać rybacy na korbę kołowrotu, aby wyciągnąć łódź?

Polecenie 3

Oblicz ilość energii potrzebnej do stopienia bryłki złota o masie mz= 1 g. Ciepło topnienia złota wynosi Lz=64 000Jkg.
Czy ta ilość energii wystarczyłaby do podgrzania porcji wody o masie mw= 200 g80˚C? Ciepło właściwe wody wynosi cw=4 000Jkg·˚C . Odpowiedź uzasadnij, wykonując odpowiednie obliczenia.

Polecenie 4

Piłka o masie 0,5 kg została wyrzucona do góry z prędkością o wartości 4 ms. Pomijając opór powietrza i przyjmując wartość przyspieszenia ziemskiego g=10 ms2, oblicz:

  1. maksymalne wartości energii potencjalnej i kinetycznej piłki,

  2. maksymalną wysokość, na jaką dotrze piłka.