Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań w tym materiale, należy znać zagadnienia dotyczące prądu elektrycznego. Można je znaleźć w  poniższych materiałach:

RokRXBUimtMwE1
Ćwiczenie 1
Przez przewód łączący zasilacz z laptopem płynie prąd o natężeniu I = 3,4 A. Oblicz ładunek, jaki zostanie przeniesiony przez ten przewód w ciągu pół godziny? Możliwe odpowiedzi: 1. 6 120 C, 2. 6,12 kC , 3. 6 120 V, 4. 6 120 A, 5. 1,7 C
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Rk6yh4uz1ymNV2
Ćwiczenie 2
Dopasuj podane właściwości pracy lub mocy prądu elektrycznego do odpowiedniej grupy, przeciągając je. praca prądu elektrycznego Możliwe odpowiedzi: 1. nie zależy od czasu przepływu prądu, 2. może być zamieniona na ciepło, światło, dźwięk, 3. zależy od napięcia i natężenia prądu, 4. zależy od czasu przepływu prądu, 5. zależy od napięcia i natężenia prądu, 6. mierzona jest w kilowatogodzinach, 7. mierzona jest w dżulach, 8. mierzona jest w watach (kilowatach, miliwatach itd.) moc prądu elektrycznego Możliwe odpowiedzi: 1. nie zależy od czasu przepływu prądu, 2. może być zamieniona na ciepło, światło, dźwięk, 3. zależy od napięcia i natężenia prądu, 4. zależy od czasu przepływu prądu, 5. zależy od napięcia i natężenia prądu, 6. mierzona jest w kilowatogodzinach, 7. mierzona jest w dżulach, 8. mierzona jest w watach (kilowatach, miliwatach itd.)
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Rt7H4CooHQUCn2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”.. Napięcie elektryczne jest czynnikiem wywołującym przepływ prądu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Lodówka i żarówka oświetlająca kuchnię połączone są równolegle.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dwukrotne zmniejszenie napięcia zasilającego grzejnik prowadzi do dwukrotnego zmniejszenia natężenia prądu płynącego przez ten grzejnik, jeżeli jego opór będzie stały.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kilowatogodzina jest jednostką pracy prądu elektrycznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Lodówka i żarówka oświetlająca kuchnię połączone są szeregowo.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dwukrotne zmniejszenie napięcia zasilającego grzejnik prowadzi do dwukrotnego zwiększenia natężenia prądu płynącego przez ten grzejnik, jeżeli jego opór będzie stały. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kilowatogodzina jest jednostką mocy prądu elektrycznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Amperomierz łączymy równolegle z tym elementem obwodu, którego prąd chcemy zmierzyć.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Natężenie prądu mierzymy woltomierzem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
R14kjz3R6NYol3
Ćwiczenie 4
Jakie przyrządy pomiarowe stosuje się do pomiaru podanych wielkości fizycznych? Połącz w pary przyrząd z odpowiednią wielkością fizyczną. natężenie prądu Możliwe odpowiedzi: 1. stoper, 2. woltomierz, 3. licznik energii elektrycznej, 4. amperomierz napięcie elektryczne Możliwe odpowiedzi: 1. stoper, 2. woltomierz, 3. licznik energii elektrycznej, 4. amperomierz czas Możliwe odpowiedzi: 1. stoper, 2. woltomierz, 3. licznik energii elektrycznej, 4. amperomierz praca prądu Możliwe odpowiedzi: 1. stoper, 2. woltomierz, 3. licznik energii elektrycznej, 4. amperomierz
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
RYCaqfZKLJbtF3
Ćwiczenie 5
Uzupełnij lukę w zdaniu, wpisując poprawną wartość. Przez żelazko przyłączone do źródła napięcia 230 V płynie prąd o natężeniu 2 A.
Po podłączeniu tego żelazka do napięcia 115 V natężenie prądu będzie wynosiło Tu uzupełnij A.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Narysuj schemat obwodu, jaki należy zbudować, aby wyznaczyć moc żarówki. Użyj właściwych symboli graficznych oraz sporządź spis użytych elementów i przyrządów.

R1Abt7oSTc9je
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7

Na czajniku elektrycznym znajduje się napis: „230 V, 2 kW”.

  1. Zapisz nazwy wielkości fizycznych, których wartość podana jest w tym opisie.

  2. Oblicz energię (w kWh) pobraną przez ten czajnik w ciągu 5 minut.

  3. Oblicz natężenie prądu płynącego przez grzałkę czajnika.

R11ywVsScXQeq
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Do źródła napięcia 12 V przyłączono dwie jednakowe żarówki połączone szeregowo. W żarówkach tych popłynął prąd o natężeniu 0,5 A.

  1. Oblicz opór układu żarówek.

  2. Jaką wartość osiągnie prąd w tym obwodzie, gdy pozostawimy w nim tylko jedną żarówkę? Odpowiedź uzasadnij.

R1T6e2Z1GlO0U
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida