Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Dla funkcji f1, f2, , f6 sprawdź, czy spełniony jest warunek:

dla każdego ε>0 można dobrać punkty x1<1 oraz x2>1 w taki sposób, by dla argumentów należących do przedziału x1,x2 wykres funkcji mieścił się w pomarańczowym pasku o szerokości 2ε. Rozstrzygnij, czy funkcje f1, f2, , f6 są ciągłe w punkcie x0=1.

R18jfAztIEVSz
Polecenie 2

Odczytaj z wykresu granice jednostronne oraz wartość funkcji f1, f2, , f6 w punkcie x0=1.

Polecenie 3

Dla jakich wartości parametrów a, b, c i d funkcja f jest ciągła?

fx={x+1,gdy x1ax2+1,gdy x1,1b,gdy x=1cx+2,gdy x1,22xd,gdy x2