Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Symulacja 1

Czy wiesz jakich przedmiotów nie powinno się spalać w piecu i dlaczego? By się tego dowiedzieć przeprowadź poniższą symulację, a następnie rozwiąż zadania.

Czy wiesz jakich przedmiotów nie powinno się spalać w piecu i dlaczego? By się tego dowiedzieć, zapoznaj się z opisem symulacji interaktywnej, a następnie rozwiąż zadania.

R7sn7ZaTSfBpD1
Symulacja interaktywna przedstawia zagadnienie spalania polimerów. Na ekranie początkowym wyświetla się pytanie Czy polimerami można palić w piecu? i przycisk start. Wyświetla się piec, w którym pali się ogień i pytanie: czego nie należy spalać w piecu? Do wyboru jest sześć przedmiotów: zgnieciona butelka z tworzywa sztucznego, plastikowa rurka, butelka z atomizerem z tworzywa sztucznego, rolka folii spożywczej, kubeczek platikowy i płyta CD. Po spaleniu wszystkich materiałów w piecu wyświetla się zdjęcie dachu i komina, z któego wydobywa się dym, a w dymie umieszcozno wzory związków, będących produktami spalania: CO, N2O, PAH, NOx, HC, PCCDs. Obok wyświetla się również informacja zawierająca definicje. Spalanie to bardzo szybka reakcja chemiczna paliwa z tlenem (utlenianie), której towarzyszy wydzielenie bardzo dużej ilości ciepła oraz emisja promieniowania. Recykling z angielskiego recycling "ponowne krążenie", to system organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.
Symulacja interaktywna pt. „Czy polimerami można palić w piecu?"
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Podpowiedźgreenwhite
1
Ćwiczenie 1
R1QdbAGqYWNt71
Wykres kolumnowy. Wykres przedstawia porównanie wartości opałowej tworzywa sztucznego względem drewna, papieru, węgla, oleju opałowego oraz gazu ziemnego. Wartość opałowa podawana w gigadżulach na tonę. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • x: Tworzywa sztuczne
  • Materiał: 45
 • 2. zestaw danych:
  • x: Drewno
  • Materiał: 15
 • 3. zestaw danych:
  • x: Papier
  • Materiał: 16
 • 4. zestaw danych:
  • x: Węgiel
  • Materiał: 28
 • 5. zestaw danych:
  • x: Olej opałowy
  • Materiał: 43
 • 6. zestaw danych:
  • x: Gaz ziemny
  • Materiał: 48
Wartość opałowa węgla (GJ/t) to ilość ciepła w gigadżulach wydzielana przy spalaniu 1 tony węgla.
Źródło: A. Kozera-Szałkowska, Wartość do odzyskania, „Cztery strony recyklingu – Tworzywa Sztuczne”, nr 1.

Czy recykling energetyczny tworzyw sztucznych może być alternatywną metoda zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, dający możliwość jednoczesnej utylizacji odpadów i produkcji energii?

Odpowiedz i uzasadnij korzystając z danych zawartych na wykresie.

R1VTwIrLdMpTH
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z danymi zamieszczonymi w tabeli poniżej, które dotyczą emisji PCDDs, PCDFs w Polsce w latach 20122013.

Napisz, jak zmieniła się emisja tych toksycznych zanieczyszczeń z procesów spalania poza przemysłem. W odpowiedzi posłuż się wartością wyrażoną w procentach.

Źródło emisji

Emisja dioksyn i furanów

[g I‑TEQ]

Rok

2012

2013

Razem

220,8

236,9

Proces spalania w sektorze produkcji i transformacji energii

13,8

12,4

Procesy spalania poza przemysłem

138,7

155,3

Procesy spalania w przemyśle

49,9

52,5

Procesy produkcyjne

16,1

14,4

Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych

Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów

0,0

0,0

Transport drogowy

0,8

0,7

Inne pojazdy i urządzenia

0,1

0,1

Zagospodarowanie odpadów

1,4

1,5

Rolnictwo

Inne źródła emisji i pochłaniania zanieczyszczeń*

16,6

14,3

* kategoria nieuwzględniona w sumie krajowej

Uwaga! Dla części sektorów wartość emisji jest pomijalnie mała (tzn. nie zostaje uwzględniona w statystykach dotyczących emisji).

Indeks dolny /Źródło: Raport Instytutu Ochrony Środowiska/ Indeks dolny koniec

R1S6DSjBLszYH
Odpowiedź: (Uzupełnij).