Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższe symulacje interaktywne. Przedstawiają one rozwój sieci kolejowej w XIX w. oraz udział wybranych państw w produkcji przemysłowej. Poszczególne interaktywne elementy wykresu wymienione są nad nim. Możesz je włączać i wyłączać, zmieniając w ten sposób wygląd wykresu. Zapoznaj się z danymi, a następnie wykonaj polecenia.

R1FImQI0EvoF41
Zapoznaj się z danymi w tabeli i wykonaj polecenie.
Na podstawie: A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2011, s. 81.

Rozwój sieci kolejowej w XIX w. w wybranych państwach europejskich (w kilometrach). 1840 rok:  Austria 144 kilometry, Belgia 334 kilometry, Francja 497 kilometrów, Hiszpania 0 kilometrów, Niemcy 459 kilometrów, Rosja 27 kilometrów, Wielka Brytania 2390 kilometrów. 1850 rok:  Austria 1579 kilometrów, Belgia 903 kilometry, Francja 2915 kilometrów, Hiszpania 28 kilometrów, Niemcy 5856 kilometrów, Rosja 501 kilometrów, Wielka Brytania 9797 kilometrów. 1880 rok:  Austria 18507 kilometrów, Belgia 4112 kilometrów, Francja 23809 kilometrów, Hiszpania 7490 kilometrów, Niemcy 33838 kilometrów, Rosja 22865 kilometrów, Wielka Brytania 25060 kilometrów.

Polecenie 2

Wskaż kraj, w którym nastąpił największy i najmniejszy przyrost linii kolejowej w XIX wieku. Jakie podobieństwa i różnice pod tym względem dostrzegasz między pierwszą połową a drugą połową stulecia?

RNWns7PEJVYXp
W jaki sposób rozbudowa linii kolejowych wpłynęła na geograficzne rozmieszczenie zakładów przemysłowych? (Uzupełnij).
Polecenie 3

Czy twoim zdaniem na podstawie tych danych można sformułować wniosek o  stopniu pokrycia danego państwa siecią kolejową? Weź pod uwagę rozmiary danych państw. Kierując się tą przesłanką, odpowiedz, w którym kraju rozwój sieci kolejowej był nadal w dużym stopniu niewystarczający.

R3uisToJqSvDg
(Uzupełnij).
R6x8KJjIwoYh51
Zapoznaj się z danymi w tabeli i wykonaj polecenie.

Udział wybranych państw w światowej produkcji przemysłowej (w procentach).

1800 rok: Europa jako całość 23.2%, Wielka Brytania 4.3%, Austria 3.2%, Francja 4.2%, Niemcy 3.5%, Włochy 2.5%, Rosja 5.6%, Chiny 32.8%, Japonia 3.8%,  Indie 24.5%, Stany Zjednoczone 0.8%.

1860 rok: Europa jako całość 53.2%, Wielka Brytania 19.9%, Austria 4.2%, Francja 7.9%, Niemcy 4.9%, Włochy 2.5%, Rosja  7.0%, Chiny 19.7%, Japonia 2.6%,  Indie 8.6%, Stany Zjednoczone 7.2%.

1900 rok: Europa jako całość 62.0%, Wielka Brytania 18.5%, Austria 4.7%, Francja 6.8%, Niemcy 13.2%, Włochy 2.5%, Rosja 8.8%, Chiny 6.2%, Japonia 2.4%,  Indie 1.7%, Stany Zjednoczone 23.6%. 

Polecenie 4

Wskaż to państwo, w którym nastąpił największy procentowo wzrost udziału w światowej produkcji przemysłowej w pierwszej połowie XIX w., oraz to, w którym nastąpił  największy procentowo wzrost udziału w światowej produkcji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku.

R1OLdZDxo9ofG
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wskaż państwa, w których udział w światowej produkcji przemysłowej znacząco spadł. Wyjaśnij, czym mogło to być spowodowane.

R1UQBsA7HtD5i
(Uzupełnij).
Polecenie 6

Wskaż państwa, w których udział w światowej produkcji przemysłowej utrzymał  się na względnie porównywalnym poziomie. Wyjaśnij, z czego to mogło wynikać.

R1ElFzHCQfJX2
(Uzupełnij).
Polecenie 7

Uzasadnij, do jakiego stopnia rewolucja przemysłowa przyczyniła się do powstania dysproporcji w rozwoju przemysłowym różnych regionów świata.

RxbLtNq0OibCA
(Uzupełnij).