Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Badanie rzutu poziomego

Symulacja, znajdująca się poniżej, pokazuje jak wygląda rzut poziomy. Możesz wybrać prędkość początkową, wysokość z jakiej rzucane jest ciało oraz odległość od celu. Po wybraniu parametrów wciśnij przycisk START, wtedy pojawi się animacja rzutu poziomego. Ciało zostawia za sobą ślad, tak by widoczny był kształt toru. Obok wyświetla się też czas trwania ruchu i zasięg. Twoim zadaniem będzie takie dobranie parametrów, aby pocisk trafił w cel. Powodzenia!

Opis alternatywy multimedium bazowego.

Multimedium przedstawia symulację rzutu poziomego. Z prawej strony widoczny jest wykres narysowany czarnymi strzałkami, w którym oś pionowa skierowana jest w górę opisuje wysokość mała litera y wyrażoną w metrach, a oś pozioma opisuje położenie poziome mała litera x wyrażone również w metrach. Na osi wysokości zaznaczono wartości od zera do pięćdziesięciu metrów co dziesięć metrów. Na osi poziomej zaznaczono położenia od zera do trzystu metrów co dwadzieścia metrów. Na osi wysokości widoczny jest punkt początkowy którego wysokość możemy wybrać spośród opcji dziesięć dwadzieścia i trzydzieści metrów. Możemy również dokonać wyboru prędkości początkowej jaka zostanie nadana ciału wyrzucanemu poziomo i początkowo znajdującemu się na wybranej wysokości. Dostępne wartości prędkości to dziesięć, dwadzieścia i pięćdziesiąt metrów na sekundę. Na osi położenia poziomego widoczny jest rysunek czarnej armaty stanowiącej cel. Odległość w jakiej umieszczona jest armata również może zostać zdefiniowana przez użytkownika. Do wyboru mamy czternaście, dwadzieścia osiem i sto dwadzieścia trzy metry. Tablica z możliwościami wyboru poszczególnych parametrów znajduje się po lewej stronie od wykresu. Po wystartowaniu symulacji widoczna jest animacja, w której na wykresie rysowana jest funkcja obrazująca tor ruchu ciała w rzucie poziomym. Stopniowo powstaje czarna funkcja przedstawiająca malejące ramię funkcji parabolicznej. Zasięg rzutu rośnie wraz ze zwiększeniem prędkości początkowej ciała oraz wraz z ze wzrostem wysokości początkowej. Poniżej tablicy wyborów parametrów ruchu pojawiają się informacje czasie trwania ruchu w rzucie poziomym oraz o zasięgu rzutu.

RRGPxAdTybbbf
Polecenie 1
R42c7WTJ1SMOt
Wskaż zdania prawdziwe, przyjmując, że dotyczą one rzutu poziomego --- pomijamy opory ruchu. Możliwe odpowiedzi: 1. Aby zwiększyć zasięg rzutu można zwiększyć wartość prędkości początkowej., 2. Zwiększenie wysokości z której wykonuje się rzut (przy takiej samej prędkości początkowej) powoduje zwiększenie zasięgu. ., 3. Zwiększenie prędkości początkowej (przy takiej samej wysokości) powoduje wydłużenie czasu trwania rzutu. .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida