Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Porównaj wielkość salda migracji Polaków w latach 2005–2018. Zapisz wnioski.

RN3PNTO0LFoh4
(Uzupełnij).
1
Symulacja 1
R1CnmJm5M8dKO1
Symulacja prezentująca migracje wewnętrzne, zagraniczne oraz saldo migracji zagranicznych w Polsce od dwa tysiące czwartego do dwa tysiące osiemnastego roku. Na osi odciętych przedstawiono lata, podziałkę poprowadzono co dwa lata. Na osi rzędnych zaprezentowano wartość wskaźnika migracji. Podziałka poprowadzona co sto tysięcy, zaczyna się od minus stu tysięcy, kończy na sześciuset tysiącach. Wartości dla kategorii „migracje wewnętrzne na pobyt stały – napływ” oraz „migracje wewnętrzne na pobyt stały – odpływ” pokrywają się. W dwa tysiące piątym roku było to niecałe czterdzieści siedem tysięcy, następnie wartości rosły do około pięćdziesięciu pięciu tysięcy w dwa tysiące siódmym roku, potem zmalały do poziomu około czterdziestu pięciu tysięcy, na którym utrzymywały się w kolejnych latach. W ostatnim okresie zanotowano wzrost do poziomu około czterdziestu ośmiu tysięcy w dwa tysiące osiemnastym roku. Wartości dla kategorii „migracje zagraniczne na pobyt stały – emigracja”. W dwa tysiące piątym roku było to około dwadzieścia dwa tysiące, rok później niespełna czterdzieści siedem tysięcy, po czym wartości zaczęły nieznacznie spadać, do poziomu nieco ponad siedemnastu tysięcy w dwa tysiące dziesiątym roku. W dalszych latach wzrastały, do poziomu około trzydziestu dwóch tysięcy w dwa tysiące trzynastym roku. Następnie malały, wynosząc niecałe dwanaście tysięcy w roku dwa tysiące osiemnastym. Wartości dla kategorii „migracje zagraniczne na pobyt stały – imigracja”. W dwa tysiące piątym roku było to niecałe dziewięć i pół tysiąca, następnie wartości wzrastały do poziomu nieco ponad siedemnastu tysięcy w roku dwa tysiące dziewiątym, po czym obniżały się w kolejnych latach do poziomu nieco ponad dwunastu tysięcy w roku dwa tysiące czternastym. W ostatnich latach zanotowano ponowny wzrost, do poziomu niespełna piętnastu i pół tysiąca w roku dwa tysiące osiemnastym. Saldo migracji zagranicznych w roku dwa tysiące piątym było ujemne i wynosiło niecałe minus trzynaście tysięcy. Następnie wartość ta obniżyła się rok później do poziomu poniżej minus trzydziestu sześciu tysięcy. Saldo migracji w kolejnych latach zwiększało się, do poziomu około minus tysiąca dwustu w roku dwa tysiące dziewiątym. Następnie wartości spadły, do poziomu około minus dwudziestu tysięcy w roku dwa tysiące trzynastym, po czym ponownie zwiększały się, do poziomu około trzech tysięcy sześciuset w roku dwa tysiące osiemnastym.
Migracje wewnętrzne, zagraniczne oraz saldo migracji zagranicznych w Polsce w latach 2004–2018
Źródło: Englishquare.pl sp. z o.o. na podstawie stat.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.

Symulacja prezentująca migracje wewnętrzne, zagraniczne oraz saldo migracji zagranicznych w Polsce od dwa tysiące czwartego do dwa tysiące osiemnastego roku. Na osi odciętych przedstawiono lata, podziałkę poprowadzono co dwa lata. Na osi rzędnych zaprezentowano wartość wskaźnika migracji. Podziałka poprowadzona co sto tysięcy, zaczyna się od minus stu tysięcy, kończy na sześciuset tysiącach. Wartości dla kategorii „migracje wewnętrzne na pobyt stały – napływ” oraz „migracje wewnętrzne na pobyt stały – odpływ” pokrywają się. W dwa tysiące piątym roku było to niecałe czterdzieści siedem tysięcy, następnie wartości rosły do około pięćdziesięciu pięciu tysięcy w dwa tysiące siódmym roku, potem zmalały do poziomu około czterdziestu pięciu tysięcy, na którym utrzymywały się w kolejnych latach. W ostatnim okresie zanotowano wzrost do poziomu około czterdziestu ośmiu tysięcy w dwa tysiące osiemnastym roku. Wartości dla kategorii „migracje zagraniczne na pobyt stały – emigracja”. W dwa tysiące piątym roku było to około dwadzieścia dwa tysiące, rok później niespełna czterdzieści siedem tysięcy, po czym wartości zaczęły nieznacznie spadać, do poziomu nieco ponad siedemnastu tysięcy w dwa tysiące dziesiątym roku. W dalszych latach wzrastały, do poziomu około trzydziestu dwóch tysięcy w dwa tysiące trzynastym roku. Następnie malały, wynosząc niecałe dwanaście tysięcy w roku dwa tysiące osiemnastym. Wartości dla kategorii „migracje zagraniczne na pobyt stały – imigracja”. W dwa tysiące piątym roku było to niecałe dziewięć i pół tysiąca, następnie wartości wzrastały do poziomu nieco ponad siedemnastu tysięcy w roku dwa tysiące dziewiątym, po czym obniżały się w kolejnych latach do poziomu nieco ponad dwunastu tysięcy w roku dwa tysiące czternastym. W ostatnich latach zanotowano ponowny wzrost, do poziomu niespełna piętnastu i pół tysiąca w roku dwa tysiące osiemnastym. Saldo migracji zagranicznych w roku dwa tysiące piątym było ujemne i wynosiło niecałe minus trzynaście tysięcy. Następnie wartość ta obniżyła się rok później do poziomu poniżej minus trzydziestu sześciu tysięcy. Saldo migracji w kolejnych latach zwiększało się, do poziomu około minus tysiąca dwustu w roku dwa tysiące dziewiątym. Następnie wartości spadły, do poziomu około minus dwudziestu tysięcy w roku dwa tysiące trzynastym, po czym ponownie zwiększały się, do poziomu około trzech tysięcy sześciuset w roku dwa tysiące osiemnastym.