Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Podczas pracy klasowej Ania błędnie rozwiązała 4 zadania, które stanowiły 25% zadań rozwiązanych poprawnie.
Liczba wszystkich zadań na pracy klasowej była równa

R1AenNOchkixz
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Funkcja jest wyrażona wzorem y=-2x+5.
Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

R1GwInWqKArmf
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji.

RgJczJ9NY2Zqu1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu oceń prawdziwość podanych zdań. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RQMfWb90IWRUs
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Liczba 2-15 jest od liczby 2-11

RGkkJ2Rlu8jWI
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

W pierwszym tygodniu w hurtowni owoców cytrusowych sprzedano a kilogramów pomarańczy po b zł za kilogram. W następnym tygodniu cenę kilograma pomarańczy obniżono o 4 zł i wtedy sprzedano o 250 kg pomarańczy więcej niż w pierwszym tygodniu. Które wyrażenie opisuje zysk uzyskany przez hurtownię ze sprzedaży pomarańczy w ciągu dwóch tygodni?

R1MzPUiriaEeL
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Które działanie zostało wykonane błędnie?

R1d7KmW9EOwAo
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Cena brutto = cena netto + podatek VAT
Cena brutto towaru jest równa 1525,2 zł. Jeżeli podatek VAT wynosi 23%, to cena netto tego towaru jest równa:

R7OgAXCZXNOyr
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Rozwiązaniem układu równań x=y-23x-y=6 jest jedna para liczb.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1XGvzdDyL080
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Jeżeli liczba 42 jest o 50% większa od liczby x, to liczba x wynosi:

RbaZptQhIpnxL
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Samochód, który spala 4,5 litra benzyny na 100 km, przejechał pewną trasę z prędkością 80 km/h w ciągu 45 minut. Litr benzyny kosztuje 5,2 zł.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Benzyna, którą spalił samochód na tej trasie, kosztowała:

R3KuaN5Mxvc9C
static
classicmobile
Ćwiczenie 11

Na początku roku szkolnego w sekcji karate szkolnego klubu sportowego było 12 chłopców i nie było żadnej dziewczynki. W ciągu roku do sekcji zapisało się kilka dziewczynek i wtedy okazało się, że chłopcy stanowią 75% wszystkich członków sekcji.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Rlx52tlweukkV
static
iYbEAtgIcx_d5e595
classicmobile
Ćwiczenie 12

Sześcienny klocek o krawędzi długości 2,5 cm waży 75 g. Długość krawędzi sześcianu ważącego 16,2 g, wykonanego z tego samego materiału, jest równa

RQEdbZ8qRaYNN
static
classicmobile
Ćwiczenie 13

Paweł jest o 4 lata starszy od Gawła. Dwa lata temu był od niego trzy razy starszy.
Jeżeli oznaczymy przez p wiek Pawła obecnie, a przez g - wiek Gawła obecnie, to podane zależności opisuje układ równań:

RKhw5mjxJ0fGj
static
classicmobile
Ćwiczenie 14

Wykres przedstawia zależność liczby linijek tekstu przepisanych przez Joasię na komputerze od czasu przepisywania wyrażonego w minutach.

R1EmxmWHKKX5r1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RNuZ8PcsqXlir
static
classicmobile
Ćwiczenie 15

Na trójkącie prostokątnym równoramiennym opisano okrąg o promieniu 2. Pole tego trójkąta jest równe

RZyJGvVGY8Qqe
static
classicmobile
Ćwiczenie 16

Balon ma kształt kuli, której koło wielkie ma obwód 40π cm. Objętość powietrza zawartego w balonie jest równa około

RWxKjBiEI4PGH
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

Proste pr są równoległe.

Rm9h8hMkD7wN21
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Suma miar kątów zaznaczonych kolorem zielonym jest równa

R1RY9sR57Gd1K
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Bok kwadratu ma długość 42. Przekątna tego kwadratu jest równa

R74fa1kxiTKDs
static
classicmobile
Ćwiczenie 19

Punkty A=(2,1)B=(-6, -3) leżą na prostej p. Na prostej p leży też punkt o współrzędnych

R1T532aXUDeTj
static
A
Ćwiczenie 20

W konkursie na najlepiej zaprojektowane logo szkoły wzięło udział 97 uczniów, którzy pracowali w parach lub grupach trzyosobowych. Wszystkich grup (dwu - lub trzyosobowych) było 36. Ile osób pracowało w parach, a ile w grupach trzyosobowych?

A
Ćwiczenie 21

Wazon ma kształt walca o średnicy 6 cm. Wysokość wazonu jest równa 28 cm. Do wazonu nalano wody, która sięga do 34 wysokości. Oblicz, ile cm3 wody znajduje się w wazonie. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

A
Ćwiczenie 22

W trapezie trzy boki są równe i każdy z nich ma długość a. Uzasadnij, że trzeci bok nie może mieć długości 3a.

A
Ćwiczenie 23

W trójkącie EWA wysokość WK jest równa 4. Wysokość ta dzieli bok EA na dwa odcinki takie, że odcinek KA jest trzy razy dłuższy od odcinka EK. Pole trójkąta WKA jest o 24 większe od pola trójkąta WKE. Oblicz długość odcinka KE .