Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki
classicmobile
Ćwiczenie 1

Podczas pracy klasowej Ania błędnie rozwiązała 4 zadania, które stanowiły 25% zadań rozwiązanych poprawnie.
Liczba wszystkich zadań na pracy klasowej była równa

R1AenNOchkixz
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Funkcja jest wyrażona wzorem y=-2x+5.
Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

R1GwInWqKArmf
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji.

RgJczJ9NY2Zqu1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu oceń prawdziwość podanych zdań. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RQMfWb90IWRUs
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Liczba 2-15 jest od liczby 2-11

RGkkJ2Rlu8jWI
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

W pierwszym tygodniu w hurtowni owoców cytrusowych sprzedano a kilogramów pomarańczy po b zł za kilogram. W następnym tygodniu cenę kilograma pomarańczy obniżono o 4 zł i wtedy sprzedano o 250 kg pomarańczy więcej niż w pierwszym tygodniu. Które wyrażenie opisuje zysk uzyskany przez hurtownię ze sprzedaży pomarańczy w ciągu dwóch tygodni?

R1MzPUiriaEeL
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Które działanie zostało wykonane błędnie?

R1d7KmW9EOwAo
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Cena brutto = cena netto + podatek VAT
Cena brutto towaru jest równa 1525,2 zł. Jeżeli podatek VAT wynosi 23%, to cena netto tego towaru jest równa:

R7OgAXCZXNOyr
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Rozwiązaniem układu równań x=y-23x-y=6 jest jedna para liczb.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1XGvzdDyL080
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Jeżeli liczba 42 jest o 50% większa od liczby x, to liczba x wynosi:

RbaZptQhIpnxL
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Samochód, który spala 4,5 litra benzyny na 100 km, przejechał pewną trasę z prędkością 80 km/h w ciągu 45 minut. Litr benzyny kosztuje 5,2 zł.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Benzyna, którą spalił samochód na tej trasie, kosztowała:

R3KuaN5Mxvc9C
static
classicmobile
Ćwiczenie 11

Na początku roku szkolnego w sekcji karate szkolnego klubu sportowego było 12 chłopców i nie było żadnej dziewczynki. W ciągu roku do sekcji zapisało się kilka dziewczynek i wtedy okazało się, że chłopcy stanowią 75% wszystkich członków sekcji.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Rlx52tlweukkV
static
iYbEAtgIcx_d5e595
classicmobile
Ćwiczenie 12

Sześcienny klocek o krawędzi długości 2,5 cm waży 75 g. Długość krawędzi sześcianu ważącego 16,2 g, wykonanego z tego samego materiału, jest równa

RQEdbZ8qRaYNN
static
classicmobile
Ćwiczenie 13

Paweł jest o 4 lata starszy od Gawła. Dwa lata temu był od niego trzy razy starszy.
Jeżeli oznaczymy przez p wiek Pawła obecnie, a przez g - wiek Gawła obecnie, to podane zależności opisuje układ równań:

RKhw5mjxJ0fGj
static
classicmobile
Ćwiczenie 14

Wykres przedstawia zależność liczby linijek tekstu przepisanych przez Joasię na komputerze od czasu przepisywania wyrażonego w minutach.

R1EmxmWHKKX5r1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RNuZ8PcsqXlir
static
classicmobile
Ćwiczenie 15

Na trójkącie prostokątnym równoramiennym opisano okrąg o promieniu 2. Pole tego trójkąta jest równe

RZyJGvVGY8Qqe
static
classicmobile
Ćwiczenie 16

Balon ma kształt kuli, której koło wielkie ma obwód 40π cm. Objętość powietrza zawartego w balonie jest równa około

RWxKjBiEI4PGH
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

Proste pr są równoległe.

Rm9h8hMkD7wN21
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Suma miar kątów zaznaczonych kolorem zielonym jest równa

R1RY9sR57Gd1K
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Bok kwadratu ma długość 42. Przekątna tego kwadratu jest równa

R74fa1kxiTKDs
static
classicmobile
Ćwiczenie 19

Punkty A=(2,1)B=(-6, -3) leżą na prostej p. Na prostej p leży też punkt o współrzędnych

R1T532aXUDeTj
static
A
Ćwiczenie 20

W konkursie na najlepiej zaprojektowane logo szkoły wzięło udział 97 uczniów, którzy pracowali w parach lub grupach trzyosobowych. Wszystkich grup (dwu - lub trzyosobowych) było 36. Ile osób pracowało w parach, a ile w grupach trzyosobowych?

A
Ćwiczenie 21

Wazon ma kształt walca o średnicy 6 cm. Wysokość wazonu jest równa 28 cm. Do wazonu nalano wody, która sięga do 34 wysokości. Oblicz, ile cm3 wody znajduje się w wazonie. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

A
Ćwiczenie 22

W trapezie trzy boki są równe i każdy z nich ma długość a. Uzasadnij, że trzeci bok nie może mieć długości 3a.

A
Ćwiczenie 23

W trójkącie EWA wysokość WK jest równa 4. Wysokość ta dzieli bok EA na dwa odcinki takie, że odcinek KA jest trzy razy dłuższy od odcinka EK. Pole trójkąta WKA jest o 24 większe od pola trójkąta WKE. Oblicz długość odcinka KE .

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida