Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wartość wyrażenia 122+92+52-32 wynosi

RX80rDkcyoTLg
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Kilogram jabłek kosztuje x zł, kilogram gruszek kosztuje o 2 zł więcej niż kilogram jabłek, a cena kilograma śliwek stanowi 80% ceny kilograma jabłek.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

RQWMIvcJiRdux
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Które działanie zastało wykonane błędnie?

  1. 5333=153

  2. 5333=156

  3. 5332=1525

  4. 5333=83

R1ULSQfO8dRHG
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Samochód pokonuje pewną trasę, jadąc z prędkością 60 km/h w ciągu 15 minut. Czy prawdziwe jest zdanie: Gdyby samochód zwiększył swoją prędkość do 90 km/h, to czas przejazdu skróciłby się do 10 minut.

RaRN31QAMUVs1
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Niech x-y=22.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wartość wyrażenia x-y+x-y2+(x-y)3 wynosi

RB5td5jGMvLKH
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Ze zbiornika o pojemności 3,4 litra napełnionego wodą odlano 0,085 litra wody. Jaki procent wody pozostał w zbiorniku?

R1cTICiADd5vu
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Kinga kupiła spódnicę i żakiet, za które zapłaciła 138 zł. Żakiet był o 40% droższy od spódnicy.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Spódnica, którą kupiła Kinga, kosztowała …

R16oikNU6vfTR
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Roztwór wodny soli kuchennej nazywamy solanką.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Aby otrzymać solankę o stężeniu 20%, należy rozpuścić …

Rtxr7GV1Dt9Ci
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Rozwiązaniem układu równań x-2y=35x-y=6 jest para takich liczb, których suma jest równa

R1FQImQKRSs1g
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Karolina, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie matematycznym, uzyskała 150 punktów. Michał, który zajął drugie miejsce w tym konkursie, zdobył o 20% punktów mniej niż Karolina, a Agnieszka, która zajęła trzecie miejsce, zdobyła o 20% punktów mniej niż Michał.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

R6NV2MbjX31rI
static
classicmobile
Ćwiczenie 11

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.

RsEv79gLmv1vl1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

RjqsY17pH0H6F
static
iqCSwKnYlh_d5e592
classicmobile
Ćwiczenie 12

Funkcja jest wyrażona wzorem: y=342.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

R1EBKyCuJ048Y
static
classicmobile
Ćwiczenie 13

Dany jest układ równań y-x=950%x+20%y=13.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

R1EbVWUOk5pL3
static
classicmobile
Ćwiczenie 14

W rombie ABCD poprowadzono przekątne. Krótsza przekątna AC dzieli romb na dwa trójkąty – każdy o obwodzie 16. Dłuższa przekątna BD dzieli romb na dwa trójkąty – każdy o obwodzie 18. Suma długości tych przekątnych jest równa 14. Przekątna AC ma więc długość

R1Kym59vu01yR
static
classicmobile
Ćwiczenie 15

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 6cm14 cm. Wysokość trapezu jest równa 43. Miara kąta między ramieniem a wysokością trapezu jest równa

R1F02uQCAU7Hh
static
classicmobile
Ćwiczenie 16

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równy 4 cm.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

RNzfp2QSl8FQt
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

Prostokąt W jest podobny do prostokąta Z w skali 3 :4. Boki prostokąta W są równe 5 dm i 6 dm. Pole prostokąta Z jest równe

ROUccnGDwZY48
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Objętość sześcianu wynosi 125. Przekątna ściany sześcianu jest równa

ReCnFHnWYqWei
static
classicmobile
Ćwiczenie 19

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Stosunek pola powierzchni bocznej tego stożka do pola podstawy jest równy

RxCan6WgOzEHY
static
classicmobile
Ćwiczenie 20

Pole równoległoboku jest równe 20. Boki równoległoboku mają długości 104. Suma długości wysokości równoległoboku wynosi

Rc4FSY0jt7jJm
static
A
Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że liczba podzielna przez 6 i podzielna przez 35 jest podzielna przez 10.

A
Ćwiczenie 22

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 50. Stosunek długości przyprostokątnych jest równy 7 :24. Oblicz pole koła wpisanego w ten trójkąt.

A
Ćwiczenie 23

Długość krawędzi czworościanu foremnego zmniejszono dwukrotnie. Oblicz, o ile procent zmniejszyło się pole tego czworościanu.

A
Ćwiczenie 24

Kwadrat obrócono wokół jednego z boków, otrzymując bryłę, której objętość wynosi 1π2. Oblicz pole powierzchni bocznej tej bryły.