Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zadania

RFfX79EhYw9rS
Ćwiczenie 1
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwe odpowiedzi: 1. W każdym prostopadłościanie dwie ściany są kwadratami, a pozostałe prostokątami., 2. Każdy prostopadłościan ma cztery ściany boczne i  12 krawędzi.
R11T2w6igmyeW
Ćwiczenie 2
Niestety, nie udało ci się poprawnie wykonać zadania.
Sprawdź jeszcze raz element zaznaczony na czerwono. Możliwe odpowiedzi: 1. 48  cm , 2. 24  cm
R1TgVPzJPYcXC
Ćwiczenie 3
Krawędź sześcianu ma długość 4 cm.
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi Możliwe odpowiedzi: 1. 96  cm ² , 2. 64  cm ²
RktyniWQ1KVJy
Ćwiczenie 4
Łączenie par. . Graniastosłup sześciokątny ma 12 wierzchołków i  12 krawędzi bocznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Graniastosłup o podstawie ośmiokąta ma 16 wierzchołków i  9 ścian.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
A
Ćwiczenie 5

Rysunek przedstawia siatkę graniastosłupa. Oblicz obwód podstawy tego graniastosłupa.

R1KFbe8bIsYiZ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 6

Czy istnieje graniastosłup, który ma 18 ścian i 48 krawędzi? Jeżeli tak, to podaj jego nazwę.

B
Ćwiczenie 7

Skrzynkę balkonową o długości 64 cm, szerokości 22 cm i wysokości 17 cm pomalowano z zewnątrz farbą. Jaką powierzchnię pomalowano? Pomiń grubość desek, z których wykonano skrzynkę.

Rd68eH7Iy9VCI
Ćwiczenie 8
Prostopadłościenny pojemnik na mąkę ma wymiary: 10 cm x 10 cm x 18 cm.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwe odpowiedzi: 1. Pojemnik ma pojemność większą niż 1,5 lita a mniejszą niż 2 litry., 2. Skoro 1  kg mąki możemy przesypać do 7 szklanek o pojemności 250  cm ³ , to 1  kg mąki zmieści się w tym pojemniku.
R8q0Upv9wGmbz
Ćwiczenie 9
Długość basenu w kształcie prostopadłościanu jest równa 25 m, szerokość 10 m, a głębokość jest wszędzie taka sama i równa 160 cm. Ile m³ wody mieści się w tym basenie? Wybierz odpowiedz spośród podanych. Możliwe odpowiedzi: 1. 400   , 2. 612 , 3. 40   000 , 4. 8532
C
Ćwiczenie 10

Mała sztabka złota ma kształt prostopadłościanu o wymiarach i masie przedstawionych w tabeli. Oblicz, ile gramów waży cm³ złota? Podaj wynik zaokraglony do jedności.

Zadanie 40.9. C

Wymiary

Długość

103,8 mm

Grubość

10 mm

Szerokość

50 mm

Masa sztabki

1000 g

C
Ćwiczenie 11

Figura A składa się z jednakowych sześcianów o krawędzi 2 cm, a figura B składa się z jednakowych prostopadłościanów o wymiarach 1 cm x 1 cm x 2 cm.

Rw1N1ruTdcvVA1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz, o ile cm3 większą objętość ma figura A.

R39fMf2YFzdRR
Ćwiczenie 12
zadanie interaktywne
icxaikiZc8_d5e478
C
Ćwiczenie 13

Graniastosłup czworokątny o podstawie kwadratu o boku długości 6 cm i sześcian o krawędzi 12 cm mają jednakowe pola powierzchni. Oblicz wysokość graniastosłupa.

RrwJKrNRvoFot
Ćwiczenie 14
Pole powierzchni i objętość tego samego sześcianu wyrażone są taką samą liczbą. Jaka to liczba?
Wskaż poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 27 , 2. 64 , 3. 125 , 4. 216
C
Ćwiczenie 15

Ostrosłup ma cztery ściany i wszystkie krawędzie równej długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 30 cm. Jaka jest długość krawędzi tego ostrosłupa?

C
Ćwiczenie 16

Sala lekcyjna w kształcie prostopadłościanu ma wymiary: długość 10 m, szerokość 6 m i wysokość 3,20 m. W sali tej są drzwi o wymiarach 1,20 m x 2 m i trzy okna o wymiarach 2 m x 1,80 m. Ściany tej sali (bez sufitu) będą dwukrotnie malowane farbą, której litr farby wystarcza na pomalowanie 12 m² powierzchni. Ile co najmniej puszek farby trzeba kupić, jeżeli jest ona sprzedawana w pięciolitrowych opakowaniach?