Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Dużo rzeczy możemy opisać za pomocą liczb. Ułamki przedstawiają części całości, liczby naturalne wykorzystujemy do oznaczania liczby przedmiotów, jako identyfikatory, np. numery telefonów, numery PESEL, a liczby ujemne służą np. do opisywania temperatur poniżej zera czy długu. Dlatego działania na liczbach, zarówno pamięciowe jak i pisemne, to podstawa większości operacji matematycznych. Warto je przypomnieć i utrwalić, szczególnie przed Sprawdzianem szóstoklasisty.

A
Ćwiczenie 1

Oblicz w pamięci.

 1. 36 + 64 

 2. 76 + 95 

 3. 103 + 138 

 4. 474 + 49 

 5. 2300 + 760 

 6. 83  46 

 7. 102  54 

 8. 350  270 

 9. 805  306 

 10. 6300  4400 

A
Ćwiczenie 2

Oblicz w pamięci.

 1. 3 76

 2. 5 134

 3. 225 4

 4. 100 64

 5. 30 250

 6. 200 370

 7. 44325

 8. 82150

 9. 82

 10. 302

 11. 43

 12. 1003

A
Ćwiczenie 3

Oblicz w pamięci. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

 1. 63 : 7  23 + 4 

 2. 75+25 4

 3. 96-48 :6+ 3 4

 4. 23+ 7  32 

 5. 12  32-200 :50

 6. 7 2-103+ 36

 7. 72 :8 9 

classicmobile
Ćwiczenie 4

W liczbie czterocyfrowej 382 brakuje cyfry dziesiątek. Jaką cyfrę należy wpisać w okienko, aby ta liczba była podzielna przez 9 ?

ROQznGzQkzkFK
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Ile liczb pierwszych jest wśród liczb: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 21 ?

RPNRhMRZWK1pD
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Przez 3 i przez 5 jest podzielna liczba

R1SW30rBfspaL
static
A
Ćwiczenie 7

Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedź.

 1. Ile trzeba zapłacić za 4 płyty po 12 zł za sztukę i 9 kaset po 6 zł za sztukę?

 2. Państwo Nowakowie kupili telewizor za 1550 zł i komputer o 2200 zł droższy od telewizora. Ile zapłacili razem za telewizor i odtwarzacz?

 3. Do dwóch szkół uczęszcza 1100 uczniów. W pierwszej szkole jest o 150 uczniów więcej. Ilu uczniów uczęszcza do drugiej szkoły?

A
Ćwiczenie 8

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 1267 + 3118 + 645 

 2. 4328  3419 

 3. 207 93

 4. 620 4500

 5. 915 :5

 6. 6096 :12

iLipYjPXzO_d5e518
A
Ćwiczenie 9

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 6595 + 1478

 2. 23496 + 8788 + 179

 3. 8451  3943

 4. 30240  16547

A
Ćwiczenie 10

Wykonaj mnożenie sposobem pisemnym.

 1. 4309  7

 2. 56  318

 3. 3620  1500

 4. 214 · 305

A
Ćwiczenie 11

Wykonaj dzielenie sposobem pisemnym.

 1. 8765 : 9

 2. 7284 : 12

 3. 5670 : 150

 4. 3967 : 13

 5. 9280 : 320

classicmobile
Ćwiczenie 12

Na diagramie przedstawiono zbiory jabłek trzech największych producentów jabłek Unii Europejskiej w latach 2012  2014.

R1D5mTVIBdRcF1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy poniższe informacje są prawdziwe.

RK9VBtvubIea1
static
A
Ćwiczenie 13

Pociąg przez 5 godzin jechał ze średnią prędkością 125 km/h, a przez następne 7 godzin z prędkością 115 km/h. Jaką drogę przebył w ciągu tych 12 godzin?

classicmobile
Ćwiczenie 14

Odległość między dwoma miejscowościami w linii prostej wynosi 45 km. Na mapie odpowiada jej odcinek o długości 9 cm. Jaka jest skala tej mapy?

RvTFVb29IE3a8
static
A
Ćwiczenie 15

Oblicz. Wyniki zapisz w jak najprostszej postaci

 1. 1715+815

 2. 138+456

 3. 549- 116

 4. 923-734

 5. 23512-8815

 6. 812+134-16-112

iLipYjPXzO_d5e795
A
Ćwiczenie 16

Oblicz. Wyniki zapisz w najprostszej postaci.

 1. 3559

 2. 512522

 3. 423 2 514

 4. 214 113  179

 5. 1 15 3 18 3 15

A
Ćwiczenie 17

Oblicz. Wyniki zapisz w najprostszej postaci.

 1. 34 :58

 2. 115 :815

 3. 129: 1 56

 4. 423 : 134

 5. 558: 2 14

A
Ćwiczenie 18

Oblicz. Wyniki zapisz w najprostszej postaci.

 1. 3116 + 4 :113

 2. 38+112 :114

 3. 213-1122· 1825

 4. 145 :425-1710

A
Ćwiczenie 19

Uzupełnij.

 1. 23 liczby 18 to …

 2. 35 liczby 45 to …

 3. 115 liczby 40 to ..

 4. 78 doby =… godzin

 5. 13 godziny =… minut

 6. 58 km= … m

A
Ćwiczenie 20

Iza miała 270 zł. Na prezent dla Dorotki wydała 29 swoich oszczędności. Połowę pozostałej kwoty przeznaczyła na bilety do kina dla siebie i Dorotki. Ile pieniędzy zostało Izie?

A
Ćwiczenie 21

Oblicz w pamięci.

 1. 1,3 + 4, 5 

 2. 5,8 + 2,5 

 3. 2,75 + 13,25

 4. 8,74  2,31

 5. 0,8  0,27 

 6. 12  1,6 

 7. 3,23  10 

 8. 142,56 : 100 

A
Ćwiczenie 22

Oblicz w pamięci.

 1. 5,67 : 10 

 2. 0,3  0,2 

 3. 1,2  4 

 4. 1,8 : 0,9

 5. 4,5 : 0,05 

 6. (0,1)3

 7. (0,02)2

A
Ćwiczenie 23

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 1,38 + 24,587

 2. 151,45  42,56 

 3. 73,2  18,396 

 4. 3,24  1,8 

 5. 0,307  1,46 

 6. 34,02 : 3 

 7. 15,75 : 0,9

 8. 0,03572 : 0,04 

 9. (2,76  0,12) : 0,8 

iLipYjPXzO_d5e1157
A
Ćwiczenie 24

Dane liczby zaokrąglij do części dziesiątych

 1. 7,35 

 2. 0,64  

 3. 62,98 

 4. 0,025 

A
Ćwiczenie 25

Dane liczby zaokrąglij do części setnych

 1. 32,105 

 2. 0,581  

 3. 11,985  

 4. 29,996 

A
Ćwiczenie 26

Dane liczby zaokrąglij do części tysięcznych

 1. 0,1806 

 2. 2,3008  

 3. 0,9923 

 4. 93,81297  

B
Ćwiczenie 27

Oblicz wartość wyrażenia. Jeśli to możliwe, obliczenia wykonuj na liczbach dziesiętnych.

 1. 43,7 + 235 

 2. 16,4  9 34 

 3. 3,3 : 1 12

 4. 159  0,9 

 5. 138 : 0,11

 6. 23 2,4-2,2 :156

A
Ćwiczenie 28

Daną część całości zapisz w postaci procentu.

 1. 12

 2. 14

 3. 34

 4. 0,09

 5. 0,37

 6. 35

 7. 1120

A
Ćwiczenie 29

Wykonaj obliczenia i uzupełnij brakujące liczby.

 1. 50%200 kg to  kg

 2. 10%300 m to  m

 3. 25%8 l to  l

 4. 75% ze 160 zł to  zł

 5. 150%60 osób to osób

 6. 120%250 cal to  cal

B
Ćwiczenie 30

Wykonaj obliczenia i uzupełnij brakujące liczby. Postaraj się liczyć w pamięci.

 1. 1%345 dag to  dag

 2. 10%296 km to  km

 3. 5%18 dm3 to … dm3

 4. 50%45,20 zł to  zł

 5. 150%5 godzin to  h

 6. 60%80 ankietowanych to … osób

A
Ćwiczenie 31

Ile Gosia zapłaciła za 0,4 kg winogron po 7,60 zł za kilogram i  34 kg mandarynek po 6,80 zł za kilogram?

iLipYjPXzO_d5e1491
A
Ćwiczenie 32

Na uszycie bluzki krawcowa zużyła 134 m materiału. Ile takich bluzek może uszyć z 45,5 m tego samego materiału?

B
Ćwiczenie 33

Jola miała 120 zł. Kupiła książkę za 34,50 zł oraz bransoletkę za 43,50 zł. Jaki procent swoich pieniędzy wydała Jola na te zakupy?

classicmobile
Ćwiczenie 34

Kurtka kosztowała 160 zł. Jej cenę obniżono najpierw o 20%, a następnie o 10%. Ile kosztuje ta kurtka po dwóch obniżkach?

R11PsJ0XhJ3OC
static
A
Ćwiczenie 35

Uzupełnij zdania.

 1. Liczbą przeciwną do liczby 16 jest liczba …

 2. Liczbą przeciwną do liczby 12 jest liczba …

 3. Wartość bezwzględna liczby  4 jest równa …

 4. Wśród liczb:  29 ;62 ; 13 ; 72 największą jest …

 5. Wśród liczb:  8 ;0; 3 ;2 najmniejszą jest …

A
Ćwiczenie 36

Oblicz.

 1. 43 + 74 

 2.  15 + ( 7)

 3. 18 + (11) 

 4. 12 + (20) + (35) 

 5. 0  52

 6.  17  13 

 7. 14  38

 8. 5  6  17

 9. 20  31  49

 10.  16  ( 6) 

 11. 38  (32) 

 12. 35  (35)  41  (41) 

A
Ćwiczenie 37

Oblicz.

 1. (4)  15 

 2. (12)  ( 3) 

 3. (2)  ( 3)  (1)  4

 4. (8)  2  (1)  4 

 5. (5)  ( 1)  (20)  (7)  ( 1) 

 6. (28) : 14

 7. (42) : ( 7)

 8. (12) : (3) : (2)

 9. (72) : 9  (3) 

 10. (5)2

 11. (2)3 

B
Ćwiczenie 38

Oblicz.

 1. (4) + 2  (3) 

 2. (12) : 6  6  2 

 3. ( 2)2  (3) + (5)  4 

 4. (1)  (2 + 5)3 8  (1)

 5. 100 : (5)2 + 4 

A
Ćwiczenie 39

Rano temperatura powietrza wynosiła 9°C, w południe wzrosła o 5°C, ale do wieczora spadła o 6°C. Jaka była temperatura powietrza wieczorem?

B
Ćwiczenie 40

Pewnego zimowego dnia w sześciu stolicach europejskich odnotowano następujące temperatury:
Warszawa (3)°C
Wiedeń (4)°C
Moskwa (15)°C
Rzym 1° C 
Oslo (7)°C
Ateny 4°C
Dokończ zdania.

 1. Różnica temperatur między najcieplejszą i najzimniejszą stolicą … .

 2. Różnica temperatur między Oslo i Moskwą wynosiła … .