Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki

Wyrażenia algebraiczne

Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki , którego początki sięgają czasów starożytnych. Początkowo algebra zajmowała się tylko rozwiązywaniem równań później przekształciła się w naukę o „działaniach na literach”.

A
Ćwiczenie 1
R7doU96WYjs7W1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Zapisz wyrażenia.

 1. suma liczb a7

 2. różnica liczb 8b

 3. iloczyn liczb 7g

 4. iloraz liczb t3

 5. kwadrat liczby y

 6. sześcian liczby z

 7. iloczyn liczb -2k

B
Ćwiczenie 3

Zapisz wyrażenie przedstawiające liczbę

 1. 3 mniejszą od x

 2. 6 większą od x

 3. przeciwną do x

 4. dwukrotnie większą od x

 5. połowę liczby x

B
Ćwiczenie 4

Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego.

 1. Obwód prostokąta o bokach długości fg.

 2. Pole prostokąta o bokach długości fg.

 3. Obwód kwadratu o boku długości k.

 4. Pole kwadratu o boku długości k.

 5. Sumę długości krawędzi sześcianu o krawędzi długości s.

 6. Objętość sześcianu o krawędzi długości s.

A
Ćwiczenie 5
RhRHY37zXVj3O1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 6

Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego + bc dla

 1. a =1,b = 2,c = 3

 2. = 1,= 4,= 18

 3. = 5,= 0,75,= 112

 4. = -7,= -9,= -3

C
Ćwiczenie 7

Oblicz wartość liczbową wyrażenia

 1. 2a³+ ab + b³ dla =12,= 3

 2. a³ + 2ab  b² dla = 0,3 , b= 12

iwwHsppL7G_d5e343

Równania

A
Ćwiczenie 8

Napisz, co oznacza niewiadoma x w zadaniu i zapisz treść zadania w postaci równania.

 1. Kasia i Artur mają razem 26 lat. Artur jest o 2 lata starszy od Kasi. Ile lat ma Kasia?

 2. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 16 cm, a podstawa ma długość 6 cm. Oblicz długość ramienia.

 3. Ania jest trzy razy starsza od swojego brata Adama. Ile lat ma Ania, jeśli razem mają 16 lat?

 4. Jeden z boków prostokąta ma długość 5 cm, a jego pole jest równe 35 cm2. Jaką długość ma drugi bok tego prostokąta?

 5. W trzech klasach szóstych jest razem 75 uczniów. W klasach 6a6b liczba uczniów jest taka sama, a w klasie 6c jest o 3 uczniów więcej. Ile uczniów jest w klasie 6c?

classicmobile
Ćwiczenie 9

Która spośród liczb: 1, 2, 5, 6 spełnia równanie 2+ 7 = 11 ?
Wskaż prawidłową odpowiedź.

R1HrfTwcS9qt3
static
B
Ćwiczenie 10

Sprawdź, czy liczba 12 jest rozwiązaniem równania ( z + 6)2 = 9.

B
Ćwiczenie 11

Rozwiąż równanie i sprawdź poprawność rozwiązania.

 1. 2 5 = 13

 2. 8 + 4= 18

 3. 3 7 = 26

 4. 8 8 = 56

 5. 3 4 = 18

 6. 35 + 6x=9,6

 7. 14 y+5=9

 8. 110 c+6=12

B
Ćwiczenie 12

Suma dwóch liczb jest równa 60. Jedna z nich jest cztery razy większa od drugiej. Jakie to liczby?

C
Ćwiczenie 13

Zeszyt i dwa ołówki kosztują razem 5,40 zł. Zeszyt jest o 2,70 zł droższy od ołówka. Ile kosztuje ołówek?

C
Ćwiczenie 14

Suma trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 756. Co to za liczby?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida