Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Wyrażenia algebraiczne

Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki , którego początki sięgają czasów starożytnych. Początkowo algebra zajmowała się tylko rozwiązywaniem równań później przekształciła się w naukę o „działaniach na literach”.

A
Ćwiczenie 1
R7doU96WYjs7W1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Zapisz wyrażenia.

 1. suma liczb a7

 2. różnica liczb 8b

 3. iloczyn liczb 7g

 4. iloraz liczb t3

 5. kwadrat liczby y

 6. sześcian liczby z

 7. iloczyn liczb -2k

B
Ćwiczenie 3

Zapisz wyrażenie przedstawiające liczbę

 1. 3 mniejszą od x

 2. 6 większą od x

 3. przeciwną do x

 4. dwukrotnie większą od x

 5. połowę liczby x

B
Ćwiczenie 4

Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego.

 1. Obwód prostokąta o bokach długości fg.

 2. Pole prostokąta o bokach długości fg.

 3. Obwód kwadratu o boku długości k.

 4. Pole kwadratu o boku długości k.

 5. Sumę długości krawędzi sześcianu o krawędzi długości s.

 6. Objętość sześcianu o krawędzi długości s.

A
Ćwiczenie 5
RhRHY37zXVj3O1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 6

Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego + bc dla

 1. a =1,b = 2,c = 3

 2. = 1,= 4,= 18

 3. = 5,= 0,75,= 112

 4. = -7,= -9,= -3

C
Ćwiczenie 7

Oblicz wartość liczbową wyrażenia

 1. 2a³+ ab + b³ dla =12,= 3

 2. a³ + 2ab  b² dla = 0,3 , b= 12

iwwHsppL7G_d5e343

Równania

A
Ćwiczenie 8

Napisz, co oznacza niewiadoma x w zadaniu i zapisz treść zadania w postaci równania.

 1. Kasia i Artur mają razem 26 lat. Artur jest o 2 lata starszy od Kasi. Ile lat ma Kasia?

 2. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 16 cm, a podstawa ma długość 6 cm. Oblicz długość ramienia.

 3. Ania jest trzy razy starsza od swojego brata Adama. Ile lat ma Ania, jeśli razem mają 16 lat?

 4. Jeden z boków prostokąta ma długość 5 cm, a jego pole jest równe 35 cm2. Jaką długość ma drugi bok tego prostokąta?

 5. W trzech klasach szóstych jest razem 75 uczniów. W klasach 6a6b liczba uczniów jest taka sama, a w klasie 6c jest o 3 uczniów więcej. Ile uczniów jest w klasie 6c?

classicmobile
Ćwiczenie 9

Która spośród liczb: 1, 2, 5, 6 spełnia równanie 2+ 7 = 11 ?
Wskaż prawidłową odpowiedź.

R1HrfTwcS9qt3
static
B
Ćwiczenie 10

Sprawdź, czy liczba 12 jest rozwiązaniem równania ( z + 6)2 = 9.

B
Ćwiczenie 11

Rozwiąż równanie i sprawdź poprawność rozwiązania.

 1. 2 5 = 13

 2. 8 + 4= 18

 3. 3 7 = 26

 4. 8 8 = 56

 5. 3 4 = 18

 6. 35 + 6x=9,6

 7. 14 y+5=9

 8. 110 c+6=12

B
Ćwiczenie 12

Suma dwóch liczb jest równa 60. Jedna z nich jest cztery razy większa od drugiej. Jakie to liczby?

C
Ćwiczenie 13

Zeszyt i dwa ołówki kosztują razem 5,40 zł. Zeszyt jest o 2,70 zł droższy od ołówka. Ile kosztuje ołówek?

C
Ćwiczenie 14

Suma trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 756. Co to za liczby?