Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Geometria płaska - część 1

B
Ćwiczenie 1
R1Zg8xZl1HBzb1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2
R1Bx3P2FMwBg91
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RPcylvezMwXfx1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 3

Wszystkie trójkąty przedstawione na rysunku są trójkątami

R1bFZ0lajOk5a
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Wśród trójkątów przedstawionych na rysunku są dwa trójkąty

R1cG9WRqjZRBM
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Odcinki o długościach 5 cm3 cm są bokami trójkąta. Jaką długość może mieć trzeci bok tego trójkąta? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

RGLpPHOGe3v1b
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

W których czworokątach przekątne są równej długości?

R1G4A54jcdxAB
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

W których czworokątach obie przekątne przecinają się w połowie?

RwU34BQV4l9lf
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

W których czworokątach przekątne są prostopadłe?

RF1kAj0XiMClS
static
B
Ćwiczenie 9

Trapez AEFD zbudowany jest z trapezu ABCD i równoległoboku BEFC.

R1QBAHjz29Q771
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wykorzystaj dane z rysunku i oblicz miary kątów α, βγ czworokąta AEFD.

A
Ćwiczenie 10

Rysunek przedstawia okrąg o środku A. Przyjrzyj się narysowanym odcinkom i wypisz wszystkie

  1. cięciwy okręgu

  2. promienie okręgu

  3. średnice okręgu

    RL2NEEIlyT3le1
    Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

ibKOSZkBxb_d5e522

Geometria płaska - część 2

A
Ćwiczenie 11

Boki prostokąta mają długości: 28 mm1,2 dm. Oblicz obwód tego prostokąta. Wynik podaj w centymetrach.

A
Ćwiczenie 12

Na rysunku bok jednej kratki ma długość 1. Podaj nazwę narysowanego czworokąta i oblicz jego pole.

R1RSlLzz9P41O1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 13

Na rysunku proste ab są równoległe i oddalone od siebie o 5 cm.

RQOW7QuwsDE1o1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz pole każdego trójkąta przedstawionego na rysunku i wskaż, które z poniższych zdań są prawdziwe.

R1YcQhjg5hW2b
static
C
Ćwiczenie 14

Trawnik na osiedlu, na którym mieszka Bartek, ma kształt prostokąta o wymiarach 50 m20 m. Przez trawnik biegną dwie ścieżki o kształcie i wymiarach podanych na rysunku.

RruRWaojbWp351
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz, na jakiej powierzchni tego trawnika rośnie trawa. Wynik podaj w arach.

B
Ćwiczenie 15

Odległość między dwoma miejscowościami na mapie w skali 1 : 200 000 jest równa 6 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miejscowościami. Wynik podaj w kilometrach.

B
Ćwiczenie 16

Jedną z najdłuższych ulic w Polsce jest Wał Miedzeszyński w Warszawie, który ma 14,5 km długości. Jaką długość miałaby ta ulica na planie w skali 1 : 50 000?

ibKOSZkBxb_d5e691

Geometria przestrzenna

classicmobile
Ćwiczenie 17

Jakiej figury nie ma na zdjęciach zamieszczonych poniżej?

R1DL2XW2q83le1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Na zdjęciach nie ma figury w kształcie:

RzCKh808PQLYv
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Rysunek przedstawia graniastosłup prosty.

RlRuqs2q6wOK31
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Który z poniższych czworokątów powinien być podstawą tego graniastosłupa, żeby graniastosłup był prostopadłościanem? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

R1KGmWSDIMlcS
Przypomnij sobie tytuł abstraktu, wysłuchaj nagrania i spróbuj zaproponować własny temat dla dzisiejszej lekcji.
static
B
Ćwiczenie 19

Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach podanych na rysunku.

R11K6hZOVj1Na1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 20

Akwarium ma kształt sześcianu o krawędzi długości 50 cm. Woda w akwarium sięga do 45 jego wysokości. Oblicz, ile litrów wody jest w tym akwarium.

B
Ćwiczenie 21

W zgrzewce jest osiem butelek wody mineralnej o pojemności 330 ml każda. Ile litrów wody mineralnej jest w tej zgrzewce?

classicmobile
Ćwiczenie 22

Ile co najmniej centymetrów kwadratowych papieru potrzeba na oklejenie dziesięciu sześciennych kostek o krawędzi 4 cm?
Wskaż prawidłową odpowiedź.

R4FYQUosp4maQ
static