Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
A
Ćwiczenie 1
RWsvPM3P3wAdL1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 2

W trapezie prostokątnym górna podstawa ma długość a i jest o 4 krótsza od dolnej. Wysokość trapezu wynosi h i jest o 2 krótsza od ramienia.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1Br9RHlvJYEI
Możliwe odpowiedzi: 1. Obwód trapezu to 2a+2h+6, 2. Pole trapezu to ha+4
static
A
Ćwiczenie 3
R1ckg6dq1muuq1
Rysunek równoległoboku i trójkąta prostokątnego. Równoległobok ma podstawę długości 8 i wysokość równą x oraz pole 120 centymetrów kwadratowy. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne długości x, 6 i przeciwprostokątną równą 10 oraz obwód równy 24 centymetry.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 4

Jeden bok prostokąta jest o 6 dłuższy od drugiego. Pole tego prostokąta jest równe 30.
Przyjmij, że x oznacza długość krótszego boku prostokąta i zapisz treść zadania w postaci równania.

A
Ćwiczenie 5

Rozwiąż równanie 4x+7= 15

classicmobile
Ćwiczenie 6

Która z poniższych liczb jest rozwiązaniem równania 2x-10= -4?

R1aXPhuqHvXZ5
static
A
Ćwiczenie 7

Rozwiąż równanie 0,25x+19= 44.

classicmobile
Ćwiczenie 8

Jaką liczbą jest liczba x w równaniu 714-x=21112?
Wskaż poprawną odpowiedź.

R1ZJmWO6VneEA
static
iBK8DmjHhT_d5e327
classicmobile
Ćwiczenie 9

Za 15 jednakowych książek i jeden notatnik zapłacono 432 zł. Notatnik kosztował 12 zł. Ile kosztowała książka?
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1MZKa2FJp9rG
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Długość prostokąta jest równa 18 cm, a jego obwód wynosi 60 cm.
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Szerokość tego prostokąta wynosi:

RXrrWxw8bTg8x
static
B
Ćwiczenie 11

Mama kupiła pewną liczbę mandarynek. Podzieliła je w następujący sposób: 8 dała mężowi, a 23 pozostałych mandarynek córce. Mamie zostało wówczas 5 mandarynek. Ile mandarynek kupiła mama?
Rozwiąż to zadanie oznaczając przez x łączną liczbę mandarynek mamy i córki.

A
Ćwiczenie 12
RTgS82d7MPlHD1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 13

Wzór C=5 F-32° :9 stosuje się do obliczania temperatury w stopniach Celsjusza, gdy dana jest temperatura w stopniach Fahrenheita. Oblicz, jakiej temperaturze w stopniach Celsjusza odpowiada 59° Fahrenheita.

classicmobile
Ćwiczenie 14

Które równanie spełnia liczba 4 ?

R89cEM8FD6m6Y
static
C
Ćwiczenie 15

Obwód trójkąta wynosi 40 cm. Jeden z boków jest o 3 cm krótszy od drugiego i o 2 cm dłuższy od trzeciego. Oblicz długości boków tego trójkąta.

C
Ćwiczenie 16

Rozwiąż równania.

  1. 134+5x=314

  2. 29  x-189=249

  3. 12x+4=112

C
Ćwiczenie 17

Różnica dwóch liczb wynosi 22,4. Jedna jest pięć razy mniejsza od drugiej. Jakie to liczby?