Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Rozstrzygnij, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

R1vsk4OuoVBtq
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Dane są cztery wyrażenia.

1. 36566  35062 2. 697 + 807 3. 32  47 4. 16544 : 11

Ile spośród tych wyrażeń ma taką samą wartość?
Wskaż poprawną odpowiedź.

R1SZnP3CbY5sf
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Wartością wyrażenia 716+3168 jest liczba

RsPmMtILbuz6E
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Ania dostała od babci w prezencie 300 zł z przeznaczeniem na książki i gry. Ania wydała na książki 25 tej kwoty, a na gry 815 otrzymanych pieniędzy. Ile pieniędzy zostało Ani po zrobieniu zakupów?
Wskaż poprawną odpowiedź.

RtbbSvi9L3MoW
static

Tabela przedstawia masy poszczególnych polskich monet.

Tabela. Dane

Rodzaj monety (nominał)

Masa monety

1 gr
1,64 g
2 gr
2,13 g
5 gr
2,59 g
10 gr
2,51 g
20 gr
3,22 g
50 gr
3,94 g
1 zł
5 g
2 zł
5,21 g
5 zł
6,54 g
classicmobile
Ćwiczenie 5

Klaudia ma 1 monetę pięciozłotową, 10 monet dwudziestogroszowych i 3 monety pięciogroszowe.
Ile gramów łącznie ważą te monety?
Wskaż poprawną odpowiedź.

RG2ugb9eTJRgj
static
C
Ćwiczenie 6

Patryk zbierał do skarbonki jednogroszówki na akcję „Góra grosza”. Przed zaniesieniem monet do szkoły zważył skarbonkę razem z pieniędzmi. Waga wskazała 850 g. Patryk przeliczył monety i okazało się, że ma ich 300. Oblicz, ile ważyłaby skarbonka Patryka z pieniędzmi, gdyby ta sama kwota zebrana była w monetach dziesięciogroszowych.

B
Ćwiczenie 7

Znajdź rozwinięcie dziesiętne podanej liczby.

  1. 516

  2. 299

isTEMm4E0a_d5e403
A
Ćwiczenie 8

Adrian kupił 0,3 kg mandarynek po 4,89 zł za kilogram. Ile złotych zapłacił Adrian za mandarynki?
Podaj wynik zaokrąglony do części setnych.

B
Ćwiczenie 9

Oblicz wartość wyrażenia 0,82+ 325 :2.

A
Ćwiczenie 10
RYKT6PQeNrcCw1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 11

Rozstrzygnij, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

RKI5MicDSGE54
static
classicmobile
Ćwiczenie 12

Tabela przedstawia temperatury na powierzchni Ziemi i Marsa.

Tabela. Dane

Planeta

Temperatura na powierzchni

najwyższa

średnia

najniższa

Ziemia

58°C
15°C
-88°C

Mars

20°C
-63°C
-140°C

Na której z planet jest największa różnica temperatur i ile ona wynosi? Wskaż poprawną odpowiedź.

RZP6Tz2EZKbU0
static
C
Ćwiczenie 13

W kosmosie nic nie jest szybsze niż światło. W sekundę światło przebywa 299792 km, co jest odpowiednikiem siedmiu i pół podróży dookoła świata. Oblicz, jaką odległość trzeba pokonać podróżując dookoła świata. Podaj wynik zaokrąglony do części dziesiątych kilometra.

isTEMm4E0a_d5e580
C
Ćwiczenie 14

Torebka zawiera 250 g łuskanych pestek ze słonecznika. Oblicz, ile takich pestek jest w pełnej torebce, jeżeli 60 pestek waży 3 gramy?

C
Ćwiczenie 15

W pewnej rodzinie trzy kobiety: Anielka, jej mama i babcia mają razem 150 lat. Babcia jest 3 razy starsza od Anielki, a mama jest od niej o 30 lat starsza. Oblicz, ile lat ma każda z tych kobiet.

C
Ćwiczenie 16
  1. Oblicz wartość wyrażenia (3,126 : 1,5  0,82) · 9,2 .

  2. Zapisz wyrażenie z podpunktu a) zaokrąglając każdą występującą w nim liczbę do jedności. Oblicz wartość otrzymanego wyrażenia.

  3. Które wyrażenie ma większą wartość i o ile? Otrzymany wynik zaokrąglij do jedności.

C
Ćwiczenie 17

Oblicz iloczyn ośmiu kolejnych liczb całkowitych, jeżeli najmniejszą z nich jest

  1. 5

  2. 1

  3. 9