Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Cj3hZa2ONbN1
Ogród Hesperyd Źródło: Albert Herter, Ogród Hesperyd, 1898, olej na płótnie, domena publiczna.
Ogród Hesperyd
Albert Herter, Ogród Hesperyd, 1898, olej na płótnie, domena publiczna
Ćwiczenie 1
RtKOL6sc4Fhom1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2

Opisz lipę w kilku zdaniach.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Jakie zastosowanie ma lipa? Pomyśl o drewnie, kwiatach, wyglądzie…

Ćwiczenie 4

Przeczytaj lub wysłuchaj fraszki Jana Kochanowskiego pt. „Na lipę”.

R1BuVcsvmAF8l
Jan Kochanowski, Na lipę, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, Na lipę, czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Na lipęJan Kochanowski
Jan Kochanowski Na lipę

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszejj0000008PEB6v21_000tp001nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdyj0000008PEB6v21_000tp002zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacyj0000008PEB6v21_000tp003słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekająj0000008PEB6v21_000tp004narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachcij0000008PEB6v21_000tp005szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadniej0000008PEB6v21_000tp006snadnie,
Że człowiekowi łacnoj0000008PEB6v21_000tp007łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładziej0000008PEB6v21_000tp008kładzie
Jako szczep napłodniejszyj0000008PEB6v21_000tp009Jako szczep napłodniejszyhesperyskim sadziej0000008PEB6v21_000tp00Ahesperyskim sadzie.

j0000008PEB6v21_00000_BIB_001Jan Kochanowski, Na lipę, [w:] tegoż, Fraszki, Pieśni i Treny, Warszawa 2005, s. 31.
Ćwiczenie 5
R1EG1XhFZGfz21
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6

Kto do kogo mówi we fraszce „Na lipę”? Zacytuj odpowiednie fragmenty utworu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Na czym polega zabawny pomysł w tej fraszce?

Ćwiczenie 8
R1ZO14HQHT9hI
zadanie interaktywne
Henryk Pillati, Jan Kochanowski pod ulubioną lipą, 1864
domena publiczna
Ćwiczenie 9

Jak właściciel traktuje lipę w podzięce za to, co od niej otrzymuje? Znajdź odpowiedni cytat i wytłumacz jego znaczenie. Jaki środek stylistyczny poeta tu zastosował?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Jakie cechy charakteru ujawnia uosobiona lipa? Uzasadnij swoje propozycje.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 11

Napisz w zeszycie odpowiedź na lipowe zaproszenie.

Ćwiczenie 12

Zredaguj podobne do lipowego zaproszenie w imieniu soczystej trawy, sosnowego lasu, majowego deszczyku itp.

Ćwiczenie 13
RW1IIWb80MxVH1
zadanie interaktywne
j0000008PEB6v21_000tp001
j0000008PEB6v21_000tp004
j0000008PEB6v21_000tp009
j0000008PEB6v21_000tp003
j0000008PEB6v21_000tp002
j0000008PEB6v21_000tp005
j0000008PEB6v21_000tp006
j0000008PEB6v21_000tp007
j0000008PEB6v21_000tp008
j0000008PEB6v21_000tp00A
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida