Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze spacerem po Ośrodku Spotkania Kultur i zastanów nad rolą, jakie tego typu instytcje pełnią dla kultury narodowej.

R1Z8QuOGPKEX91
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1BJFkdL5IBwP
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 2

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenia.

R19DLHJjKWSJ8
Nagranie dźwiękowe Chcę być jak wy, czyli o procesie asymilacji.
Oprac. na podst.: Irena Parfieniuk, Między marginalizacją a integracją. Wybór jednostkowych strategii akulturacyjnych i ich uwarunkowania, repozytorium.uwb.edu.pl [online, dostęp 1.11.2020].
John W. Berry, Psychology of acculturation, [w:] The culture and psychology reader, Nancy Goldberger, Jody Veroff (eds.), New York 1995. tamże Akulturacja: harmonijne życie pośród dwóch kultur, tłum. Agata Mleczko, „Rocznik Pedagogiczny” 2006, nr 29, s. 159–172.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
RhZ9UCRIk8mwF
Podaj, jakie mniejszości zamieszkują twoje województwo. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R7g0Nz37dKcGD
Zajmij stanowisko: czy i w jakim stopniu migranci powinni przyjmować kulturę kraju przyjmującego? Swoje stanowisko uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).