Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z opisem spaceru wirtualnego i wykonaj ćwiczenia.
Zapoznaj się z opisem spaceru wirtualnego i wykonaj ćwiczenia.
R18ED2aPyiVqW1
Wirtualny spacer. Postępowanie karne składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się od postępowania przygotowawczego. Prowadzone przez prokuratora śledztwo ma na celu ustalenie, czy zostało popełnione przestępstwo. Na tym etapie odpowiednie prace wykonuje policja, która bada wszelkie ślady i dowody. We wszystkie te czynności zazwyczaj zaangażowani są także technicy kryminalni. Zapoznaj się z ich pracą w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Pierwsza część spaceru wirtualnego przedstawia wnętrze laboratorium. Przy stole siedzi mężczyzna w białym kitlu i założoną maseczką. Na dłoniach ma niebieskie rękawiczki. Przed mężczyzną na blacie jest rozłożona para dżinsowych spodni. W prawej dłoni trzyma nożyki, a prawą dłonią dotyka spodni. Obok na blacie stoi laptop. Wokół stołu znajdują się różne sprzęty i specjalistyczne urządzenia. Z sufitu zwisają podłużne lampy. Do środka wpada również światło przez okna z jasnymi roletami. Opisy punktów znajdujących w tej części wirtualnego spaceru: 1. Badania DNA. Pracownia badań DNA wchodzi w skład sekcji biologii i osmologii. Prowadzi się tu badania śladów biologicznych, takich jak krew, ślina, nasienie, włosy i ślady kontaktowe. Pracujący tu specjaliści oznaczają i porównują profile DNA, co pozwala na ustalenie pokrewieństwa lub zgodności z materiałem porównawczym. Informacje te wprowadzane są do bazy danych, co umożliwia ich dalsze wykorzystanie. Zdjęcie przedstawia kobietę w białym kitlu, z czepkiem na głowie, rękawiczkami i maseczką. Stoi przy specjalnym urządzeniu i trzyma probówkę. Badanie laboratoryjne wymaga specjalistycznego sprzętu. 2. Kodeks etyczny. Zasady postępowania etycznego biegłego i certyfikowanego specjalisty policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Jako biegły/specjalista policyjnego laboratorium kryminalistycznego przestrzegaj następujących zasad: 1. Postępuj uczciwie, etycznie, sumiennie i bezstronnie. 2. Nie dyskryminuj ze względu na rasę, wyznanie, płeć, język, orientację seksualną, status społeczny, wiek, styl życia bądź światopogląd. 3. Pamiętaj, że nadrzędną powinnością biegłego i certyfikowanego specjalisty jest działanie na rzecz organów procesowych. 4. Informuj, zarówno organ zlecający jak i pracodawcę, o wszelkich wcześniejszych kontaktach lub interesie osobistym, który może spowodować konflikt interesów, rzeczywisty lub domniemany. W takich przypadkach podejmuj działania tylko za wyraźną zgodą zleceniodawcy wyrażoną na piśmie. 5. Informuj swojego pracodawcę o wszelkich naciskach zagrażających bezstronności opinii i mogących mieć wpływ na wynik badań. 6. Podejmuj się wykonywania badań i udzielania konsultacji jedynie w ramach swoich kompetencji. 7. Odmawiaj podjęcia zadania, jeśli nie posiadasz kompetencji do jego wykonania lub nie masz dostępu do wymaganych warunków lokalowych i sprzętowych. 8. Upewniaj się, że posiadasz wszystkie dostępne w sprawie materiały dowodowe niezbędne do przeprowadzenia badań i sformułowania wniosków. 9. Ustalaj, czy jakikolwiek materiał dowodowy mógł ulec naruszeniu, zanim został przekazany do badań. 10. Z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia badań niszczących, przestrzegaj zachowania integralności i bezpieczeństwa materiałów dowodowych, gdy są one w Twoim posiadaniu, a także integralności i bezpieczeństwa wszelkich informacji uzyskanych w wyniku badań. 11. Czynności wykonuj zgodnie z ustalonymi dla pracy biegłego lub certyfikowanego specjalisty zasadami, stosując możliwie dostępne zwalidowane i znormalizowane metody, a także odpowiednie do potrzeb materiały i sprzęt. 12. Przyjmuj pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane pod swoim nadzorem. 13. Wszystkie czynności wykonuj w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, innych pracowników, a także osób postronnych. 14. Prezentuj uzyskane wyniki, sformułowane w formie pisemnej bądź ustnej, w sposób wyważony i bezstronny. 15. Weryfikuj i, jeśli to konieczne, zmień sformułowane wnioski, w przypadku pozyskania nowych informacji, materiału dowodowego lub dostępności nowej metody badawczej. 16. Przestrzegaj zasad poufności, chyba że: a) zostałeś jednoznacznie upoważniony przez zleceniodawcę do ujawnienia określonych informacji; b) posiadasz nakaz sądowy do ujawnienia określonych informacji; c) zachodzi wymóg prawny do udostępnienia wskazanej stronie określonych informacji; lub d) zachodzi bezwzględny obowiązek wobec sądu i stron procesowych w zakresie ujawnienia informacji. 17. Dbaj o poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniach z uwzględnieniem najnowszych opracowań naukowych i rozwoju technologii w danej dziedzinie. 3. Specjaliści z zakresu analizy plam krwawych zajmują się wszystkim, co z nimi związane: od ich wykrycia, przez zabezpieczenie, przeprowadzenie badań, obliczeń i dokumentacji. Często to właśnie ich praca pozwala na ustalenie przebiegu zdarzenia na podstawie kształtu i rozmieszczenia plam krwi (czy też ich braku). Zdjęcie przedstawia dwie postaci w zielonych kitlach, z czepkami na głowach, maseczkami i rękawiczkami. Trzymają ostre narzędzia, które trzymają nad rozłożoną przed nimi na blacie koszulą. Koszula jest jasna i poplamiona krwią. Badanie śladów krwawych. 4. Badania osmologiczne. Pracownia osmologii wchodzi w skład Sekcji biologii i osmologii. Osmologia to stosunkowo młoda dziedzina polskiej kryminalistyki. Zajmuje się zabezpieczeniem i przechowaniem śladów zapachowych w celu badania ich przy pomocy specjalnie wyszkolonych w tym celu psów. Ich zadaniem jest ustalenie zgodności zapachowej materiału dowodowego zabezpieczonego na miejscu zdarzenia z pobranym materiałem porównawczym. Pracownicy tej sekcji Laboratorium Kryminalistycznego KSP są odpowiedzialni za systematyczne prowadzenie tresury i utrzymanie sprawności badawczej pracujących z nimi zwierząt. Zdjęcie przedstawia zakręcony słoik, w którym znajduje się kawałek zawiniętego, jasnego materiału. Z tyłu słoika jest naklejona kartka. Zapach zabezpieczony na miejscu zdarzenia kryminalnego, umieszczony w sterylnym słoiku, z przytwierdzoną metryczką osmologiczną. 5. Praca w terenie. Pracownicy laboratorium często działają w terenie. Uczestniczą w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnianych na obszarze podległym Komendzie Stołecznej Policji. Zdjęcie przedstawia postać z zamazaną twarzą, która ma założone rękawiczki i trzyma pisak. Ubrana jest w czarną bluzę z napisem na plecach: Laboratorium Kryminalistyczne KSP. Przy postaci są różne narzędzia i przybory, które leżą na podłodze. Specjaliści pracują zarówno w terenie, jak i w laboratoriach. Druga część spaceru wirtualnego przedstawia podłużne pomieszczenie z białymi płytkami na ścianach. Pod ścianami stoją stoły robocze oraz biurka. Są na nich specjalne urządzenia, różne narzędzia oraz przybory. Na jednej ze ścian jest okno, za którym jest kolejne pomieszczenie z dużym urządzeniem i z rozpisanymi na ścianie odległościami w metrach. Opisy punktów znajdujących się w tej części spaceru wirtualnego. 1. Laboratorium Kryminalistyczne KSP. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego jest bezpośrednim zwierzchnikiem Sekcji I, zajmującej się organizacją pracy laboratorium, stołecznego koordynatora ds. techniki kryminalistycznej, sekretariatu i kancelarii, a także zespołu nadzoru. Jego dwóch zastępców odpowiada za poszczególne sekcje laboratorium, w skład których wchodzą specjalistyczne pracownie. Sekcja biologii i osmologii: Pracownia badań DNA, Pracownia badań osmologicznych. Sekcja badań dokumentów: Pracownia klasycznych badań dokumentów, Pracownia technicznych badań dokumentów. Sekcja mechanoskopii: Pracownia badań mechanoskopijnych, Pracownia wypadków drogowych, Pracownia badań broni i balistyki. Sekcja daktyloskopii: Pracownia identyfikacji daktyloskopijnej, Pracownia automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, Pracownia wizualizacji śladów daktyloskopijnych, Pracownia badań traseologicznych. Sekcja chemii: Pracownia badań chemicznych, Pracownia badań płynów ustrojowych na zawartość alkoholu. Sekcja technik audiowizualnych: Pracownia badań cyfrowych nośników danych, Pracownia badań antroposkopijnych, Pracownia badań informatycznych. Ilustracja przedstawia srebrny order w kształcie zbliżonym do gwiazdy. Na jego środku jest złota syrena z mieczem i tarczą na czerwonym herbie ze złotą obwódką. Wokół niego jest biała obręcz z napisem: Laboratorium Kryminalistyczne KSP. Na górze ilustracji jest srebrna szarfa z napisem: Zawsze z prawem. 2. Balistyka. W pracowni badań broni i balistyki technicy ustalają m.in. rodzaj, typ, model oraz kaliber broni palnej użytej do popełnienia przestępstwa. Badają też amunicję i odnalezione na miejscu zbrodni łuski i pociski, dzięki czemu można dokonać identyfikacji broni palnej. Zajmują się też określeniem zdatności broni do oddania strzału. Łuski i pociski z miejsc przestępstw odsyłane są do Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji w celu porównania ich z prowadzonym tam Krajowym Zbiorem Łusek i Pocisków. Badania w tej pracowni dotyczą także odporności przedmiotów na penetrację pociskiem miotanym oraz uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów. Zdjęcie przedstawia dwa manekiny. Manekin po lewej siedzi na krześle. Przed nim po prawej stoi drugi manekin, który trzyma wycelowany w pierwszego pistolet. Z pistoletu wydobywają się trzy linie strzału: zielona z numerem jeden, żółta z numerem dwa i czerwona z numerem trzy. W tle jest biała ściana. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. 3. Mechanoskopia. Pracownia badań mechanoskopijnych wchodzi w skład Sekcji mechanoskopii. Pracujący tu technicy zajmują się identyfikacją narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia. Badają również m.in. autentyczność oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach oraz znaczników, cechowników i numeratorów. W badaniach mechanoskopijnych wykorzystuje się różne zjawiska fizyczne i chemiczne charakterystyczne dla materiałów, z jakich zbudowane są przedmioty. Dlatego pomieszczenia pracowni bardziej przypominają warsztat mechaniczny niż laboratorium. Zdjęcie przedstawia otwartą walizkę, w której znajdują się różne narzędzia i przybory. Wśród nich są między innymi nożyczki, młotek, klucz, śrubokręty, obcęgi, miarka, koszulki foliowe, papierowe koperty, długopis, ołówek. Podręczne wyposażenie technika. 4. Zadania. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji w obecnej formie zostało powołane do życia 1 października 1992 roku. Jest jedną z największych tego typu placówek w kraju. Zajmuje się wydawaniem opinii kryminalistycznych potrzebnych organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości. Bierze udział w planowaniu, organizacji i ocenie jakości czynności techniczno‑kryminalistycznych wykonywanych na miejscu przestępstw i zdarzeń. Zdjęcie przedstawia dwupiętrowy pałac o żółtej elewacji. Po środku jest fronton z wysokimi kolumnami. Na szczycie frontonu jest jasna rzeźba orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Przed budynkiem jest plac oraz lampy uliczne. W tle jest niebo z chmurami. Pałac Mostowskich w Warszawie, siedziba Komendy Stołecznej Policji.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RS0om0Mi1qThD
Wyjaśnij, kiedy w postępowaniu karnym zbierane są przez techników kryminalistycznych dowody i na jakim etapie tego postępowania są prezentowane. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RooAz6DK9w21P
Podaj minimum dwie sytuacje, kiedy specjalista policyjnego laboratorium kryminalistycznego jest zwolniony z zachowania poufności. (Uzupełnij).
RAaXKTThnMLvK1
Ćwiczenie 3
Wybierz poprawne zakończenie zdania. W dochodzeniu i śledztwie stronami są… Możliwe odpowiedzi: 1. pokrzywdzony i podejrzany., 2. sąd i prokurator., 3. policja i podejrzany., 4. obrońca podejrzanego i pełnomocnik pokrzywdzonego.
R6YGJeqlxOlCa2
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Sąd rejonowy orzeka w I instancji w sprawach o zbrodnie oraz występki zastrzeżone do jego właściwości. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Śledztwa prowadzi się w sprawach, w których rozpoznanie w I instancji należy do właściwości sądu okręgowego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Oskarżyciel publiczny nie ma prawa wnieść środka odwoławczego na korzyść oskarżonego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz