Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ViZHjI4VKyH
Zdjęcie przedstawia wiatrak elektrowni wiatrowej. Wiatrak stoi na na pagórku porośniętym trawą. W tle są góry.

Jak można wpłynąć na poprawę stanu środowiska przyrodniczego w Polsce

Źródło: Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępny w internecie: https://pixabay.com.

Obserwowane zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym są coraz bardziej niepokojące. Naukowcy i ekolodzy alarmują, że zbliżamy się do momentu krytycznego, który może zagrozić stabilności systemu przyrody. Dlatego też troska o stan środowiska, tak w skali globalnej, regionalnej, jak i lokalnej powinna być celem wszystkich ludzi. To od naszego zaangażowania zależy przyszłość naszego kraju i całej planety. Działania na rzecz poprawy stanu środowiska powinny być podejmowane na różnych płaszczyznach. Zmiany systemowe zależne są od władz państwowych lub samorządowych, które mogą wprowadzać ustawodawstwo sprzyjające ochronie przyrody. To rządzący decydują również o systemie energetycznym czy komunikacyjnym. Jednak wiele pozytywnych zmian można zainicjować osobiście, zmieniając własne nawyki i zachowania w najbliższym otoczeniu, w domu czy szkole. Im więcej osób dostrzeże, że kwestie ochrony przyrody są naszym wspólnym problemem, tym skuteczniej możemy poprawić stan środowiska.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz zasadność działań na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce.

  • Omówisz przykłady działań, które powinny podejmować władze państwowe lub samorządowe, w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

  • Przedstawisz przykłady zachowań proekologicznych, które można stosować indywidualnie.