Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RgA5UAP477CdE
Zdjęcie przedstawia młodego mężczyznę, który spada. Wokół niego mgła.

W obronie człowieka prostego – Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś

Źródło: Pixabay, domena publiczna.
Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś

[...]
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić - narodzi się nowy. 
Spisane będą czyny i rozmowy.
[...]

prosty Źródło: Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Te słynne wersy z wiersza Czesława Miłosza dla kilku pokoleń Polaków były źródłem nadziei w walce o prawdę i sprawiedliwość. Wiersz Który skrzywdziłeś to świadectwo dylematów moralnych autora, a zarazem wyraz wiary w moc poezji, w możliwość naprawy świata poprzez słowa, które uzdrawiają, ale i rozliczają winnych, przywracając światu utracony ład.

Twoje cele
  • Omówisz okoliczności powstania wiersza Który skrzywdziłeś.

  • Wymienisz dylematy moralne, których doświadczał Miłosz.

  • Przeanalizujesz wiersz i odczytasz zawartą w nim refleksję moralną.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida