Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1PXwxtTtDKAT
Ilustracja przedstawia biało-czarny obraz. Niebo zostało oznaczone czarnymi poziomymi grubymi liniami. Rzekę oznaczono czarnym, nieregularnym wzorem zbliżonym do kratki.

Efekty malarskie w poezji Młodej Polski. Linia

Jan Stanisławski, winieta w czasopiśmie „Chimera” 1907
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Choć z pojęciem malarskości słowa najczęściej kojarzony jest kolor, młodopolscy poeci przywoływali w swoich utworach także inne środki artystycznego wyrazu. Jednym z nich było przeciwieństwo barwy – linia, kreska, smuga. Mogły to być linie miękkie i wijące się bądź wręcz przeciwnie – sztywne i ostro zarysowane. Pojawiały się w poetyckiej twórczości młodopolan pod postacią różnych motywów, jak wzburzona fala, miękkie kobiece włosy, rozchodzący się pasmami dym z ogniska, ulewne strugi deszczu, a nawet pajęcze sieci.

Twoje cele
  • Wyszczególnisz odmiany motywu linii występujące w poezji Młodej Polski.

  • Wymienisz poetów młodopolskich, którzy wprowadzali do obrazowania motyw linii.

  • Poznasz wybrane erotyki młodopolskie, w których wykorzystano motyw linii.