Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Sztukateria w obiektach zabytkowych

R1aK1xgv4LpXu1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1
R1D1RpBTZGIhH1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RTBOVPm2jpUxY1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m05eeda06f960f8b0_1

Wykonywanie modeli sztukatorskich

m05eeda06f960f8b0_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R40kOR3ULNJ661
Wykonywanie modeli sztukatorskich
m05eeda06f960f8b0_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m05eeda06f960f8b0_1516315731083_0
RcpExEtNuR9Nm1
Wykonywanie modeli sztukatorskich
m05eeda06f960f8b0_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m05eeda06f960f8b0_1516315855551_0
RW9GYKEoAeDYo1
Wykonywanie modeli sztukatorskich
m05eeda06f960f8b0_1516315946508_0

4. Film with narration.

m05eeda06f960f8b0_1516315951214_0
R1BFD7oIafteV1
Wykonywanie modeli sztukatorskich
m05eeda06f960f8b0_1516316024463_0
Ćwiczenie 3
RBk5gp0ouQLbU1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1DoxeBW0WLR21
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m05eeda06f960f8b0_1516383283628_0

Narzędzia wykorzystywane do robót sztukatorskich

Ćwiczenie 5
R3xhaUiRfgwl31
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m05eeda06f960f8b0_1516316248437_0

Elementy sztukatorskie w architekturze

R1DbvsZ1LEFOw1
Elementy sztukatorskie w architekturze
Ćwiczenie 6
RAyTUqEO17nfN1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1XIERNZTgc9b1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
m05eeda06f960f8b0_1516383280961_0

Zadania

Ćwiczenie 7
R3kqtamq1QKZU1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R17YcyGWnvqVH1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RA3B7xQGhj9K91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RSReo8OAsh8gb1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
RtzhDrwSbTyU21
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
R1UDxhfXphHC61
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13
RTycpG9Y2kUfF1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 14
RZW0jRZmSoyWg1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15
RXrnfFbIZG6JA1
Zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 16
R12hfSgDg7XIg1
zadniae
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m05eeda06f960f8b0_1516384819599_0

Słownik

arch
arch

/ɑːtʃ/   [noun, countable]   łuk

archivolt
archivolt

/ar·chi·volt/   [noun, countable]   archiwolta

cast
cast

/kɑːst/   [adjective]   odlewana

civil engineering
civil engineering

/ˌsɪv.əl en.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/   [noun, uncountable]   budownictwo

clay
clay

/kleɪ/   [noun, uncountable]   glina

column
column

/ˈkɒl.əm/   [noun, uncountable]   kolumna

conservation work
conservation work

/ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən wɜːk/   [noun, countable]   roboty konserwatorskie

cornice
cornice

/ˈkɔː.nɪs/   [noun, countable]   gzyms

gypsum
gypsum

/ˈdʒɪpsəm/   [noun, uncountable]   gips

gypsum cast
gypsum cast

/ˈdʒɪp.səm kɑːst/   [noun, uncountable]   odlew gipsowy

gypsum paste
gypsum paste

/ˈdʒɪp.səm peɪst/   [noun, uncountable]  odlew gipsowy

historical
historical

/hɪˈstɒr.ɪ.kəl/   [adjective]   zabytkowy

inside caliper
inside caliper

/ɪnˈsʌɪd kalɪpə/   [noun, countable]   macka traserska do wymiarów wewnętrznych

keystone
keystone

/ˈkiː.stəʊn/   [noun, countable]   zwornik

knife
knife

/naɪf/   [noun, countable]   nóż

loop tools
loop tools

/luːp tuːls/   [noun, countable]   oczka

mould
mould

/məʊld/  [noun, countable]  forma

ornament
ornament

/ˈɔːr.nə.mənt/   [noun, countable]   ornament

outside caliper
outside caliper

/ˌaʊtˈsaɪd kalɪpə/   [noun, countable]   macka traserska do wymiarów zewnętrznych

pier
pier

/pɪər/   [noun, countable]   filar

pilaster
pilaster

/pi·las·ter/  [noun, countable]   pilaster

pillar
pillar

/ˈpɪl.ər/   [noun, countable]   słup

plasticine
plasticine

/ˈplæs.tə.siːn/   [noun, uncountable]   plastelina

polyester resin
polyester resin

/ˌpɑː.liˈes.tɚ ˈrez.ɪn/   [noun, uncountable]   żywica poliestrowa

sculpting
sculpting

/vaɪˈbreɪ.ʃəns/   [verb]   rzeźbienie

sculpting technique
sculpting technique

/skʌlptin /tekˈniːk/   [noun, countable]   technika rzeźbiarska

stucco
stucco

/ˈstʌk.oʊ/   [noun, uncountable]   stiuk

stuccowork
stuccowork

/stə‑kō‑ˌwərk/   [noun, uncountable]   sztukateria

stuccowork element
stuccowork element

/stə‑kō‑ˌwərk ˈel.ɪ.mənt/   [noun, countable]   element sztukatorski

texture
texture

/ˈteks.tʃər/   [noun, uncountable]   faktura (powierzchni)

trim tools
trim tools

/trɪm tuːls/    [noun, countable]   skrobaki

trowel
trowel

/traʊəl/    [noun, countable]   szpachelka

R1WJDOepWwCA51
.
Źródło: ORE, licencja: CC0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida