Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zadania tekstowe z wykorzystaniem równań będziemy rozwiązywać w następujących etapach

 • analiza zadania

 • ułożenie i jego rozwiązanie

 • sprawdzenie rozwiązania równania z warunkami zadania

 • zapisanie odpowiedzi

Przykład 1
RyqcIB5UaWfVc1
Animacja
Przykład 2
RdWxQPehGswS01
Animacja
ilmHaToEkk_d5e333
classicmobile
Ćwiczenie 1

Agnieszka za 5 lat będzie 2 razy starsza niż 7 lat temu. Które równanie należy rozwiązać, aby obliczyć wiek Agnieszki?

RVlVzyLdyX3me
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Mama jest 5 razy starsza od swojego syna Marka. Za 6 lat będzie od niego 3 razy starsza. Które równanie można wykorzystać, aby obliczyć wiek?

RvJbnBk84wR6F
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Za 4 jednakowe opakowania plasteliny i 1 blok rysunkowy Magda zapłaciła 27,9 złotych. Blok rysunkowy jest dwa razy tańszy niż jedno opakowanie plasteliny. Ile zapłaciła Magda za kupioną plastelinę?

R10spZujaFZvW
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

W sklepie z odzieżą damską cena sukienki z żakietem wynosi 730 złotych. Cena samej sukienki jest o 230 złotych wyższa niż cena samego żakietu. Oznaczając przez x cenę sukienki, otrzymamy równanie

RhmzZrZh9XGGC
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Firma zakupiła 3 aparaty cyfrowe i 2 projektory multimedialne. Na zakupy przeznaczono 11 400 złotych. Cena jednego aparatu była wyższa od ceny jednego projektora o 800 zł. Oznaczając przez x cenę jednego projektora, otrzymamy równanie

R11zNTTF3yYnD
static
A
Ćwiczenie 6

Za 10 lat mama będzie 2 razy starsza od córki. Ile lat ma mama jeżeli wiadmomo, że miała 25 lat, gdy urodziła córkę?

B
Ćwiczenie 7

Sześcioletni wnuczek Karol będzie za 2 lata młodszy od swojej babci 8 razy.

 1. Ile lat miała babcia, gdy urodził się Karol?

 2. Za ile lat babcia będzie 5 razy starsza od wnuczka?

 3. Za ile lat babcia i wnuczek będą mieli razem 100 lat?

B
Ćwiczenie 8

Mama ma 38 lat. Jej młodsza córka ma 7 lat, a starsza 9 lat.

 1. Ile lat temu mama miała 3 razy więcej lat niż jej córki razem?

 2. Za ile lat mama będzie miała 2 razy więcej lat niż jej córki razem?

A
Ćwiczenie 9

Na premierę przedstawienia teatralnego sprzedano 250 biletów. Łączny koszt ze sprzedaży tych biletów wyniósł 8650 zł. Bilet normalny kosztował 40 zł, a ulgowy 25 zł. Ile sprzedano biletów ulgowych i ile normalnych?

A
Ćwiczenie 10

Kasia i Asia dostały od mamy razem 24 zł. Gdyby Kasia oddała Asi 5 zł, to dziewczęta miałyby taką samą kwotę. Ile pieniędzy otrzymała każda z sióstr?

B
Ćwiczenie 11

Banknot 200 zł rozmieniono na monety o nominałach 1 zł5 zł. Ile było monet każdego rodzaju, jeśli wszystkich monet było 76?

B
Ćwiczenie 12

Znajdź liczbę, wiedząc, że jeżeli do siódmej części tej liczby dodamy 14, to otrzymana suma będzie o 11 większa od czwartej części tej liczby.

A
Ćwiczenie 13

Dane są dwie liczby ab zapisane w następującej postaci: a=13x+2 , b=15x-6. Znajdź te liczby, wiedząc, że ich suma wynosi 36.

A
Ćwiczenie 14

Znajdź trzy kolejne liczby naturalne, wiedząc, że ich suma jest równa 372.

B
Ćwiczenie 15

Znajdź trzy kolejne liczby parzyste, wiedząc, że suma dwóch pierwszych liczb jest o 652 większa od trzeciej liczby.

B
Ćwiczenie 16

Oblicz długości boków prostokąta o obwodzie 78 cm, wiedząc, że jeden z jego boków jest o 7 cm dłuższy od drugiego.

ilmHaToEkk_d5e824
A
Ćwiczenie 17

Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 43 cm. Oblicz długość podstawy tego trójkąta, wiedząc, że jest ona krótsza od ramienia o 8 cm.

B
Ćwiczenie 18

Jeżeli dwa przeciwległe boki pewnego kwadratu zwiększymy o 4 cm, a pozostałe zmniejszymy o 2 cm, to otrzymamy prostokąt o obwodzie równym 68 cm. Oblicz długości boków tego kwadratu.

B
Ćwiczenie 19

W regulaminie konkursu fizycznego zapisano informację, która dotyczy przyznawania punktów dodatnich i ujemnych za rozwiązanie zadania. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 5 punktów, a za każde błędnie rozwiązane zadanie traci 2 punkty.
Podczas konkursu uczeń miał do rozwiązania 15 zadań. Ile zadań rozwiązał poprawnie, jeżeli zdobył 47 punktów?

B
Ćwiczenie 20

Agata przeczytała powieść historyczną w ciągu 18 godzin. Czytała ją przez 3 dni, każdego dnia o pół godziny dłużej niż poprzedniego. Ile godzin zajęło Agacie czytanie powieści drugiego dnia?

B
Ćwiczenie 21

W czasie wakacji na obóz wyjechała 15 uczniów pewnej klasy. Na wyjazd z rodziną zdecydowała się 13 uczniów, a na pozostanie w domu aż 14 osób. Ilu uczniów tej klasy wyjechało na wakacje z rodziną, a ilu na obóz, jeżeli każdy z uczniów wybrał jedną formę wypoczynku?

B
Ćwiczenie 22

Z okazji urodzin Basia upiekła rogaliki, aby poczęstować zaproszonych gości. Połowa upieczonych rogalików była z marmoladą, połowa z pozostałych z jagodami, trzecia część pozostałych była z rodzynkami, a 6 rogalików było z bitą śmietaną.
Ile rogalików z jagodami upiekła Basia?

B
Ćwiczenie 23

Agata jest o 6 lat starsza od swojej koleżanki Basi. Gdyby Agata była o 3 lata starsza, a Basia o 3 lata młodsza, to Agata byłaby 4 razy starsza od Basi.

 1. Ile lat ma Basia?

 2. Ile lat ma Agata?

 3. Ile lat temu Agata była 2 razy starsza od Basi?

 4. Za ile lat Agata będzie o 5 lat starsza od Basi?

B
Ćwiczenie 24

W trójkącie równoramiennym miara jednego z kątów jest o 36° większa od miary drugiego kąta. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Rozważ wszystkie możliwości.

C
Ćwiczenie 25

W liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest 4 razy większa niż cyfra jedności. Znajdź tę liczbę, wiedząc, że kwadrat sumy jej cyfr wynosi 100.

C
Ćwiczenie 26

W liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest dwukrotnie mniejsza niż cyfra setek i o 1 większa niż cyfra jedności. Znajdź tę liczbę, wiedząc, że kwadrat sumy jej cyfr wynosi 225.