Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Wysokość równoległoboku

RxeTHWE9rOAaS1
Animacja
A
Ćwiczenie 1

Wytnij z papieru dowolny prostokąt. Narysuj w tym prostokącie odcinek łączący równoległe boki, nieprostopadły do tych boków. Rozetnij prostokąt wzdłuż narysowanego odcinka. Ułóż z otrzymanych części równoległobok niebędący prostokątem. Wklej go do zeszytu i zmierz jego wysokość.

Wysokość równoległoboku
Definicja: Wysokość równoległoboku

Wysokością równoległoboku nazywamy odcinek łączący dwa jego równoległe boki i prostopadły do nich.
Zauważ, że każdy odcinek łączący dwa równoległe boki tego samego równoległoboku i prostopadły do nich ma tę samą długość.

RIwWEqV1SXlWv1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Ponieważ każdy równoległobok ma dwie pary boków równoległych, ma także dwie wysokości. Czasem są to odcinki tej samej długości, a czasem różnej.

A
Ćwiczenie 2

Na których rysunkach nie zaznaczono poprawnie wysokości równoległoboków?

R170uMOxb8NYX1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ROW81eQawucqD
iheANdNmMu_d5e206
A
Ćwiczenie 3
 1. Narysuj równoległobok taki, jak na rysunku. Na rysunku długość boku kratki jest równa 1 cm.

  RCIfjh8YRrwto1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Podaj wysokość każdego z równoległoboków.

  Ryyq3cALXGUwe1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A
Ćwiczenie 4

Rysunek przedstawia cztery równoległoboki.

RXnvJD4NviaKK1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wskaż zdanie prawdziwe.

RbuWdtStSLftU
C
Ćwiczenie 5

Narysuj równoległobok, w którym

 1. boki mają długości 8 cm5 cm,

 2. długość wysokości poprowadzonej do dłuższego boku jest równa 4 cm.

Narysuj wysokość prostopadłą do krótszego boku równoległoboku i zmierz jej długość.