Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wzmacniacze selektywne stosowane są do wzmacniania sygnałów w określonym paśmie częstotliwości (Rys. 3.14). Poza tym pasmem sygnały powinny być możliwie silnie tłumione. Wzmacniacze selektywne znalazły zastosowanie w takich urządzeniach jak telewizory, odbiorniki radiowe, systemy łączności satelitarnej, ale również w układach telekomunikacyjnych oraz do filtracji sygnałów z czujników pomiarowych.

Zakres częstotliwości stosowania wzmacniaczy selektywnych rozciąga się od ułamków Hz do dziesiątek GHz. Z tego powodu występuje różnorodność elementów oraz sposobów realizacji wzmacniaczy selektywnych. Podział wzmacniaczy związany jest przede wszystkim ze sposobem wykonania obwodu odpowiedzialnego za selektywność układu. Wyróżnia się wzmacniacze dużych częstotliwości (z obwodami LC, filtrami piezoelektrycznymi lub liniami długimi) oraz wzmacniacze małych częstotliwości (z elementami RC lub cyfrowymi układami filtracji).

Najistotniejszymi parametrami wzmacniaczy selektywnych są wielkości związane z zakresem częstotliwości. Należy do nich częstotliwość środkowa i szerokość pasma. Ważnym parametrem określającym właściwości wzmacniacza jest także współczynnik prostokątności, który określa stromość zbocza charakterystyki amplitudowej (stosunek pasma przenoszenia 3 dB do pasma 20 dB).

RdC1jzfOeDfnr
Rys.3.14 Charakterystyka amplitudowa wzmacniacza selektywnego. f0 - częstotliwość środkowa, B - 3‑decybelowe pasmo przenoszenia, B20 - 20‑decybelowe pasmo przenoszenia, p - współczynnik prostokątności
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
p=BB20

Przykłady wzmacniaczy selektywnych:

R1KFID2peFbAw
Rys.3.15 Przykład wzmacniacza selektywnego z obwodem rezonansowym LC
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
RMnxlEEUjGgT6
Rys.3.16 Przykład wzmacniacza selektywnego z filtrem piezoelektrycznym
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Zastosowanie w wzmacniaczach selektywnych rezonatorów ma wpływ na osiągane parametry, tzn. na regulację szerokości pasma i transmisję mocy. Zastosowanie rezonatorów LC pozwala na uzyskanie zakresu częstotliwości rzędu kilkudziesięciu GHz, lecz wiąże się z stratami wynikającymi z rezystancji cewki. Z kolei zastosowanie w wzmacniaczach selektywnych rezonatora piezoelektrycznego (ceramicznego lub kwarcowego) pozwala na uzyskanie dużej dobroci i dużej stałości częstotliwości rezonansowej. Ponadto układy takie charakteryzują się dużą stromością charakterystyki amplitudowej.

Wróć do spisu treściDYwCnCGuzWróć do spisu treści

Powrót do materiału głównegoDerb8l5kQPowrót do materiału głównego